Bartın'da 112 çağrılarının yarısı asılsız

112 Çağrı Merkezini tanıtan Bartın Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesiyle vatandaşların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalktığını ifade ederek 112'ye gelen çağrıların ve ihbarların ne yazık ki yarısının asılsız veya gereksiz ihbarlar olduğunu söyledi. Vatandaşları bu konuda da uyaran Müdürlük 'Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 212.337 adet çağrıya cevap vererek acil yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Acil Çağrı Merkezimize gelen 212.337 adet çağrının 110.451 adedi asılsız veya gereksiz çağrı olup 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan veya gereksiz yere meşgul edenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır' dedi.

Bartın'da 112 çağrılarının yarısı asılsız

Bartın Müdürlüğü 112 Çağrı Merkezini tanıttı. 112’ye gelen çağrıların ve ihbarların ne yazık ki yarısının asılsız veya gereksiz ihbarlar olduğunu söyleyen Müdürlük şu bilgileri paylaştı:

“Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarih ve 91/396 sayılı Konsey kararı ile Birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde “112” hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number” olarak kullanımını öngörmüştür. Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı 2002/103 sayılı kararı ile hâlihazırda ülkemizde sadece Sıhhi İmdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesinin amaçları; vatandaşın acil durumlarda birden çok numara yerine tek bir numara 112’yi bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede koordine olarak olaya müdahalelerin sağlanması, asılsız ve gereksiz çağrılar nedeniyle kurumların artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanmasıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek ve çağrının alınması ile olayların takip ve koordinasyonun sağlanması için Çağrı Merkezinde çağrı karşılayıcı personel ile sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, sahil güvelik ve orman işletme birimlerinin çağrı yönlendirici personeli aynı salon içinde görev yapmaktadır.

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi sayesinde:

Vatandaşlarımızın acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

 Maliyet tasarrufu ve hizmette etkinlik sağlanmıştır.

 İlgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmıştır.

Tüm acil çağrılar kayıt altına alınmıştır.

 Yabancı dil bilen personel istihdam edilmek suretiyle yabancıların acil yardım hizmetinden yararlanması mümkün hale gelmiştir.

 İller arasında uygulama birliği sağlanmıştır.

 Çağrı merkezlerinde kullanılan teknik sistemin tüm illerde aynı standart ve kalitede olması sağlanmıştır.

 Çağrı merkezlerinde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay mahallinin tespiti kolaylaşmıştır.

 Araç takip sistemi sayesinde araç ve ekiplerin sevk ve idaresi daha verimli hale gelmiştir.

Çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm veriler sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapılabilmektedir.

 Uluslararası standartlar ve gelişmelerin takip edilerek ülkemizdeki sisteme entegrasyonu sağlanmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %52’si Asılsız veya Gereksiz

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 212.337 adet çağrıya cevap vererek acil yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Acil Çağrı Merkezimize gelen 212.337 adet çağrının 110.451 adedi asılsız veya gereksiz çağrı olup 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan veya gereksiz yere meşgul edenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Gereksiz Çağrılar Yardıma İhtiyacı Olan Vatandaşın 112’ye Ulaşmasını Engelliyor

112 Acil Çağrı Merkezimize gelen gereksiz aramalar nedeniyle çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personelinin asıllı çağrılarla ilgilenmesi engellenmektedir. Müzik dinletme, arayıp kapatma, küfür içerikli konuşmalar gibi gereksiz aramalar nedeniyle Çağrı Merkezimiz meşgul edilmekte olup bu tür çağrılar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olmaktadır. Gereksiz çağrılar; acil yardım hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın "112" ye ulaşmalarını engellemekte ve ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır.

Gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle kayıplara neden olmamak, gerçek bir acil çağrıyı engellememek için “112 HAYAT KURTARIR” ve “SADECE ACİL DURUMLAR İÇİN 112” anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızca gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bartın İlimizde vatandaşlarımızın katkılarıyla asılsız ve gereksiz çağrı oranlarının minimum seviyeye düşürülmesi, acil durumlar hariç 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Yabancı Dil Desteği

112 Acil Çağrı Merkezlerinde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde çağrı karşılanabilecek bir altyapı oluşturularak yabancıların da acil yardım hizmetlerinden yararlanması mümkün hale gelmiştir.

E-Call (E-Çağrı)

Trafik kazalarında elektronik güvenlik sistemine sahip araçların araç içi sensörlerinin aktive olması ile otomatik olarak veya acil çağrı butonuna basılmasıyla manuel olarak 112 Acil Çağrı Merkezlerini araması esasına dayanan bir uygulamadır.

Kazazede bilinçsiz olsa dahi araç içi E-Call sistemi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile daha önceden cep telefonunda bulunan tanımlanmış sim kartı üzerinden bir ses bağlantısı kurmakta ve aracın konum bilgisini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne göndererek müdahalede zaman kazandırmaktadır. E-Call çağrısı alındıktan sonra Acil Çağrı Merkezinde bulunan tüm görevliler tarafından kaza yapan araca gerekli müdahale yapılmaktadır.

AFAD Acil Mobil Uygulaması

Afet ve acil durumların etkilerini azaltabilmek, afet öncesi vatandaşlara afet farkındalık kültürünü kazandırabilmek, meydana gelebilecek afet olaylarına hızlı bir şekilde müdahalede bulunmak amaçlarıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD Acil Uygulaması geliştirilmiştir. AFAD Acil Uygulaması ile doğal afetlerden etkilenen kişilerin konum ve durum bilgilerinin ses ve mesaj yolu ile data hattı üzerinden alınarak 112 Acil Çağrı Merkezlerine aktarılmakta, Çağrı Merkezinde durumun değerlendirilerek saha ekiplerine bildirimi yapılmakta ve uygulama üzerinden kişilere ulaşılmaktadır. Uygulama, vatandaşlarımızın afet anında sesli ve yazılı olarak çağrı merkezine erişimlerini sağlarken, aynı zamanda sisteme girmiş oldukları bilgilerin ve bulundukları konumun çağrı esnasında 112 çağrı karşılayıcı personeli tarafından görülmesini de mümkün kılmaktadır. Uygulama afet anında vatandaşlarımızın kullanabilmesi için geliştirilmiş olup yalnızca bulunduğunuz bölgede bir afet olması durumunda kullanılabilir. Bulunduğunuz bölge afet bölgesi dışındaysa 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Engelsiz 112 Uygulaması

Engelli vatandaşlarımızın da acil durumlarda kullanabileceği bir uygulama geliştirilmiş, engelleri kaldıran bir sistem hayata geçirilmiştir. Engelsiz 112 Projesi, engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak telefonlarına/tabletlerine indirecekleri (engelsiz112.gov.tr) uygulama aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile anında iletişime geçmelerine imkan sağlamaktadır. Bu iletişim, arayan kişi ile yetkin 112 çağrı karşılayıcı personelin arasında görüntülü konuşma ve anlık mesajlaşma ile sağlanmaktadır. Çağrı esnasında çağrı karşılayıcı personel tarafından arayan kişinin konum bilgileri de haritada görülebilmektedir. Engelli vatandaşlarımız dilerse uygulama üzerinden hâlihazırda var olan sağlık problemlerini kayıt edebilir, acil durumda ulaşılacak yakınlarının iletişim bilgilerini sisteme girerek 112 personelinin “Acil Çağrı” anında bu bilgileri görmesini sağlayabilir. Böylece süreçte daha etkin ve hızlı hizmet verilmesi mümkün olabilmektedir.”