Bartın Belediyesi 23 maddeyi görüştü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, 23 Mart ayı gündeminde yer alan 23 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Bartın Belediyesi 23 maddeyi görüştü

Bartın Belediyesi 23 maddeyi görüştü

 

 

Bartın Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Cemal Akın, başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi, gündeminde yer alan 23 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Doğalgaz için Zonguldak Belediye Başkanı’na yetki verildi

Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak tüm genel kurullarına Bartın Belediye Başkanlığını temsilen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen madde ile Bartın Belediye Başkanlığını temsilen Zonguldak Belediye Başkanı Alan’a yetki verildi.

Bartın Irmağı Köprüsü devir işlemleri için yetki Akın’da

Ardından da gündemin ikinci ve üçüncü maddelerinde yer alan Bartın Merkez Bartın Irmağı Köprüsü ile Bartın Merkez Karasu Köyü Karasu Deresi Taşkın Koruma Tesisinin devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi görüşüldü. Her iki madde de yine Belediye Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Cenaze aracı hibe edildi

Dördüncü gündem maddesinde ise Bartın Belediyesi cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze aracı hibe edilmesi talebi görüşüldü. Bu madde ile de Bartın Belediyesi’ne 2019 model cenaze aracı hibesi kabul edilmiş oldu.

İsim değişikliği talepleri Komisyonda

Gündemin beşinci ve altıncı maddelerinde yer alan Kırtepe Mahallesine kayıtlı ‘Eski Konak Caddesi’ isminin ‘Asma Caddesi’ olarak değiştirilmesi talebi ile Okulak Mahallesinde kayıtlı ‘651. Sokak’ isminin ‘Müezzinoğlu Sokak’ olarak değiştirilmesi talebi de Meclis Üyelerinin oy birliğiyle Mahalle ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edildi.

Zam talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Yedinci gündem maddesinde yer alan “Bartın Belediyesi mücavir alan ve belediye sınırları içerisinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo gibi gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin belirlenmesini, ayrıca geçiş hakkı talebinde bulunanlar ile yapılabilecek anlaşmaların imzalanması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi”, sekizinci gündem maddesinde yer alan “Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi”, dokuzuncu gündem maddesinde bulunan “İnkum Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi” de Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

10 dosya İmar Komisyonu’na havale edildi

Onuncu gündem maddesindeki yoldan ihdas sonrası Bartın Belediyesi adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 29 nolu parselin satışı talebi, onbirinci gündem maddesindeki Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 509 parsel nolu 6.11metrekare yüzölçümlü taşınmazın belediyemize hibe edilmesi talebi, on ikinci gündem maddesinde yer alan Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 27 parsel nolu Bartın Belediyesi mülkiyetindeki 193,79 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak, Hazine adına bedelsiz devri talebi, on üçüncü gündem maddesinde ise yoldan ihdas sonrası belediye adına tescillenen Orduyeri Mahallesi, tapuda 837 ada, 7 nolu parselin satışı talebi, on dördüncü gündem maddesinde ise Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 11 nolu parselin satışı talebi, on beşinci gündem maddesinde bulunan  Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 118 ada, 41 nolu parselin satışı talebi, on altıncı gündem maddesinde Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onayı talebi, on yedinci gündem maddesinde  yer alan Karaköy Mahallesi, tapuda 1465 ada, 5 parsel nolu 864.97 metrekare yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait taşınmazı cami yapılmak kaydıyla bedelsiz olarak Bartın Belediyesine devri talebi, on sekizinci gündem maddesinde bulunan Çamaltı köyü, tapuda 101 ada, 3 parsel no.lu taşınmaz üzerinde “PVC Üretim Tesisi” amacıyla ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile on dokuzuncu gündem maddesinde Gecen Mahallesi, tapuda 102 ada, 1 parsel, 101 ada, 2 parsel, 103 ada, 1 ve 2 parseller, 122 ada, 49 ve 73 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi İmar Komisyonuna havale edildi.

Zincir marketler için top Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonunda

Yirminci gündem maddesinde zincir süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konu görüşüldü. Madde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan gelen kararlar kabul edildi

Yirmi birinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no lu taşınmazlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesinin onayı talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. ,Yirmi ikinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti Bartın Belediyesine ait Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1077 ada, 13 nolu parselin satış talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 363 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanan Akaryakıt Dolum ve LPG İstasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Toplantı bir sonraki Meclis Toplantısının 3 Nisan Cuma günü 16.00’da  yapılması kararını alınması ile sona erdi.