Bartın Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında 15 madde görüştü

Bartın Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 15 gündem maddesi görüşüldü.

Bartın Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında 15 madde görüştü

13 gündemle başlayan toplantıya 2 gündem maddesi ilave edildi. İki oturumda gerçekleşen Meclis toplantı gündeminde 6 yeni konu bulunurken, 9 madde ise Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 6 yeni konu ile ilgili kararlar alınırken, bazıları ise ilgili komisyonlara gönderildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 9 madde değerlendirildi.

 

4 madde ilgili komisyonlara gönderildi

 

2 oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda gündemin birinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Zabıta ve itfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusu ve gündemin ikinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nin 2023 mali yılında uygulayacağı gelir tarifeleri konusu Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1806 ada, 5 numaralı parseldeki Belediye hissesini satın alma talebi ve gündemin dördüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 20 ada 132 numaralı parselin satış talebi değerlendirildi. Söz konusu maddeler de İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderildi.

 

Komisyonlardan gelen maddeler değerlendirildi

 

Gündemin beşinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gecen Mahallesi, tapuda 132 ada, 30 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapının 1. katının sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmak üzere tahsisi talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel no.lu taşınmazlarda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 767 ada 1 parsel, 766 ada 1 parsel ve 767 ada 1 parselin Bartın Belediyesi’ne hibe edilmesi talebi, gündemin sekizinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 768 ada 1 parsel, 769 ada, 1 parsel ve 742 ada, 52 parselin Bartın Belediyesi’ne hibe edilmesi talebi, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 136 ada, 16 parsel no.lu taşınmazın doğusundan geçen imar yolunda düzenleme yapılması ve parselde 18. Madde düzenleme sınırının belirlenmesi amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebi ve gündemin onuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeytabaklar Köyü, tapuda 124 ada, 24 parsel no.lu taşınmaz üzerinde yol güzergahında düzenleme ve resmi kurum alanı amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebi kabul edildi.

 

Yeniden değerlendirilecek

 

Gündemin on birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 131 ada, 34 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği talebinin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden görüş yazısı geldikten sonra yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Gündemin on ikinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Planlı alanlar ön bahçe tesviyesi hakkındaki konu ve gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, ilimiz trafik sorunlarına çözüm bulabilmek ve belirlenen bazı yerlerde (Yalı-Orduyeri) kavşak çalışmaları yapılması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Trafik Ulaşım Mühendisi ile ortak çalışma yapılması talebi kabul edildi.

 

2 madde Plan Bütçe’ye gönderildi

 

Gündeme sonradan on dördüncü madde olarak ilave edilen Bartın ili Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den ek kredi kullanılması talebi ve gündeme on beşinci madde olarak ilave edilen 19.08.2022 tarih ve 575502 Sayılı Bakanlık Makam oluru ile 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan kılavuzluk, römorkördük ve palamar ücretlerinin yönerge ekinde yer alan tavan ücretleri üzerinden alınması talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Komisyona gönderilen bu iki madde Meclise ara verilerek, komisyon üyeleri tarafından değerlendirildi. Toplantının ikinci oturumunda görüşülen gündemin on dördüncü ve on beşinci maddeleri kabul edildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.

 

“Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum”

 

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi