BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. 
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                     : 2021/63 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                 : Bartın İli, Merkez İlçesi, Şarköy Köyü
ADA VE PARSEL NO                 : 128 ada 10 parsel, 130 ada 72 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI             : İLYAS AKDUMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ                 : 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyet hakkının DSİ Genel Müdürlüğü adına tescili.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/63 Esas Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 07/06/2021 tarihine bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                        (Basın 1366628)