BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO             : 2020/505 Esas
KARAR NO             : 2021/78
Davacı Gül ÇETİN ile Davalı Bartın Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
2-Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Söğütlüdere Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, Cilt No:66 Hane No:69, Birey Sıra No:1 sırasında kayıtlı Akakı - Nana'dan olma, 05/05/1969 - Gulrıpsh doğumlu, 10977168986 TC Kimlik nolu "GÜL"adının TMK.27 maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi gereğince ''ROZA'' olarak, "MURGULIANI" soyadının "MURGVLIANI" değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına "ROZA MURGVLIANI" OLARAK KAYIT VE TESCİLİNE, Karar verilmiş olup TMK 27. Md gereğince ilan olunur.    
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                (Basın 1317753)