BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/235 Esas

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/235 Esas

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/235 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BARTIN MERKEZ ŞARKÖY KÖYÜ115 ADA 63 PARSEL
MALİK ADI VE SOYADI : 1- AYŞE ÜÇKARDEŞ-
2- BEHİCE AKDUMAN-
3- BURHAN AKDUMAN-
4- EYÜP AKDUMAN-
5- HAVVA ŞANLI-
6- NERMİN KARAOĞLU-
7- NEVİM AKDUMAN-
8- SEZGİN AKDUMAN-
9- İSMAİL AKDUMANKAMULAŞTIRMAYI
YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/235 Esas
sayısında dava açılmış olup, duruşması 30/06/2021 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1383168)