Bankoğlu, tıbbi sekreterlerin atama talebini sordu

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Aysu Bankoğlu, sayıları 140 bini bulan tıbbi sekreterlerin atama talebi hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Bankoğlu,'Tıbbi sekreterler, Sağlık Bakanlığı'ndan atama bekliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sağlam bir planlamaya ihtiyaç var' dedi.

Bankoğlu, tıbbi sekreterlerin atama talebini sordu

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisi kapsamında, atama bekleyen mezun tıbbi sekreterlerin taleplerini gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi sunan CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" bölümü mezunu yaklaşık 140 binden fazla kişinin, kadro açılması talebine dikkat çekti. Anayasa'nın 98. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. maddelerinin verdiği yetki uyarınca Sağlık Bakanı'nın cevaplamasına yönelik Yazılı Soru Önergesi'ni sunan CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, bahse konu Önerge'de şu noktaları dile getirdi:

"Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" bölümü mezunu yaklaşık 140 binden fazla kişi, Sağlık Bakanlığı nezdinde kadro açılması talebiyle atama beklemektedir.

Söz konusu talep doğrultusunda bir değerlendirme yapıldığında, mezun sayısı yönünden ciddi bir "planlama eksikliği" göze çarpmaktadır. İlgili bölüm mezunlarının temel istemi, yetişmiş insan gücünün, eğitim aldığı birimde görevlendirilmesi noktasında toplanmaktadır. Nitekim, günlük aksiyonlar yerine "sağlam bir planlama"ya dayanan süreç planlaması, ülkemizin esasında her alanda ihtiyaç duyduğu önemli bir konudur."

Bankoğlu, tıbbi sekreterlerin talebi dâhilinde, aşağıdaki soruları Sağlık Bakanı'na yöneltti:

1) "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" mezunlarının gün geçtikçe artan ihtiyacını karşılamak anlamında, Sağlık Bakanlığı'nın kısa ya da orta vadede bir planlaması bulunmakta mıdır? Şayet böyle bir planlama mevcutsa hangi tarih aralığında, kaç kişilik alım yapılması düşünülmektedir?

2) Mevcut durumda, "tıbbi sekreter" görevlendirmeleri hangi kriterler dâhilinde gerçekleştirilmektedir? Kişilerin, eğitim aldığı bölümde görevlendirilmesi esas olduğundan, ilgili bölüm mezunları yerine "yalnızca sertifika sahibi" kişilerin işe alınmasını önlemek hususunda bir düzenlemeye gidilecek midir?

3) Hâlihazırda, "tıbbi sekreter" pozisyonunda görev yapanların yüzde kaçı, "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" bölümü mezunudur? Bahse konu bölüm haricinde, başka hangi bölüm mezunları, "tıbbi sekreter" pozisyonunda görev yapmaktadır? Her bir bölüm bazında dağılımları ne şekildedir?

4) İlerleyen yıllarda, öğrenci ve akabinde mezun sayılarındaki yığılmayı azaltmak adına Yükseköğretim Kurumu ile bir çalışma içerisine girilmesi planlanmakta mıdır?”