Bankoğlu: 'Madencilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız'

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi hakkında bir yazılı soru önergesi verdi.

Bankoğlu: 'Madencilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız'

İlgili yazılı soru önergesinde, ilk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi hakkında bazı bilgilere yer veren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TTK'ya bağlı olup 1967 senesinde üretim faaliyetine başlayan Amasra Müessesesi'nin yaklaşık olarak 100 yıllık kömür rezervinin mevcudiyetine işaret etti. Tarihsel anlamda bakıldığında, 1970'li yıllarda 6 bin 500 işçinin çalışmakta olduğu Müessesede, fiili olarak gerçekleşen son alımlardan önce, yalnızca 485 işçiyle ve kapasitenin oldukça altında bir sayıyla ve istenilen miktarın altında kömür üretimi yapıldığını belirten Bankoğlu, benzer şekilde, Müessesede en az 80 işçinin de emekliliğine hak kazanmış durumda olduğunu vurgulayarak bahse konu kişilerin Müesseseden ayrılmaları hâlinde üretim faaliyeti çok daha zor bir noktaya geleceğini ifade etti.

Her ne kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alımı için iki etaplı olarak Müessese özelinde 200+100, toplamda 300 işçi şeklinde açıklanan duyuru ve alım olsa da bugüne kadar yalnızca belirli sayıda fiili olarak çalışmaya başlayabildiği gerçeğini gözler önüne seren Bankoğlu, bu ciddi problemin sebepleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na şu soruları yöneltti:

“1) TTK'ya bağlı Amasra Müessesesi'nin kapasitesi ve ihtiyacının altında üretim yapmak zorunda bırakılmasının -varsa- sebepleri nelerdir?

2) Yakın gelecekte, mevcut durumun ciddi anlamda iyileştirilerek işçi sayısının ve gerçekleşen kapasitesinin artırılması yönünde herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır?

3) Kamuoyunda büyük bir müjde biçiminde lanse edilen ve iki etaplı olarak hayata geçeceği söylenen, Bartın özelindeki 200+100 kişilik alımdan niçin yalnızca 106 yurttaşımız işbaşı yapabilmiştir?

4) Henüz işbaşı yapamayan/yaptırılmayan işçiler yönünden nasıl bir planlama takvimi mevcuttur?”

“Bir soruna yol açıyor”

Bankoğlu, Yerel Seçimler öncesi bir müjde şeklinde duyurulan alımların aslında sayıca yetersiz olmasına daha önce değindiklerini vurgulayarak bu kez de gerçekleştirileceği ifade edilen (fiilen) işe başlamaların gecikmesinin Bartınlılar bakımından başka bir soruna yol açtığını ifade etti. Bu bağlamda, zaten kapasitesinin altında üretim yapan TTK Amasra Müessesesi'nin işçi ihtiyacının en hızlı şekilde karşılanması gerektiğine de işaret eden Bankoğlu, ilk hamle olarak duyurusu ve alımı yapılan 300 işçinin tamamının çalıştırılmaya başlanması gerektiğini önemle vurguladı. Bankoğlu, sözlerini sonlandırırken Bartın için bu denli önemli bir meseleyi muhakkak takip edeceklerini ve sonuç alınabilmesi noktasında yurttaşların sözcüsü olacaklarını söyledi.