Bankoğlu, kadınların sorunlarını sordu

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, kadınların istihdam ve siyasette temsil alanlarında karşılaştığı sorunlar ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri sundu. Bankoğlu, 'Kadınların, yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların çözümü için gayretlerimiz devam ediyor. Tam eşitlik sağlanana kadar mücadelemiz sürecek' dedi.

Bankoğlu, kadınların sorunlarını sordu

CHP Bartın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, kadınların istihdam ve siyasette temsil alanlarında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi sundu.

 

Bankoğlu, kadınların istihdam alanındaki sorunlarına dair sunduğu yazılı soru önergesinde, aşağıdaki sorulara yer verdi:

 

“1) Kadınların çalışma ve istihdam edilme oranları bağlamında, Bakanlığınız tarafından verilere dayalı bir çalışma yürütülmekte midir? Şayet bu tarzda bir çalışma mevcut ise eldeki veriler, hâlihazırda yayımlanmakta olan Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile örtüşmekte midir?

 

2) Türkiye'de, kadınların iş gücüne katılım oranı, gerek OECD gerekse de Eurostat ortalamasının altında kalmaktadır. Bahse konu sıralamalarda iyileştirme sağlayabilme yolunda mevcutta nasıl bir plan izlenmektedir?

 

3) Hem "Aile"den, hem de aynı zamanda "Çalışma Hayatı"ndan sorumlu bir Bakanlık olarak kadınların istihdam oranını ve çalışma hayatında yer almasını artırmaya yönelik ne gibi faaliyetler planlamaktasınız? Bakanlığın tespitleri uyarınca kadınların istihdam edilmesinin önündeki başlıca engeller nelerdir?”

“Kadınların istihdamı önemli”

 

Aysu Bankoğlu, kadınların istihdam bağlamındaki sorunlarına dair sunmuş olduğu soru önergesi ile ilgili ayrıca şu beyanlarda bulundu:

"Ülkemizde, kadınların istihdam edilme oranının, erkeklerin istihdam edilme oranının yarısından az olduğunu, başta Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri olmak üzere yayımlanan çeşitli çalışmalar aracılığıyla biliyoruz. Bu bağlamda, kadınlara daha fazla istihdam alanı sağlanması hususunun büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Gerçek anlamda bir eşitliği, ancak ve ancak, kadınlarımızın istihdam yolunu açarak sağlayabiliriz."

 

Bankoğlu, bir diğer yazılı soru önergesini ise ülkemizde, kadınların siyasette daha fazla temsil edilebilmesine yönelik olarak sundu ve şu soruları yöneltti:

 

“1) Kadınların siyasette temsil edilişinin belki de "vitrin noktası" olarak değerlendirebileceğimiz Meclis'teki temsiliyeti, yüzde 17,32'den daha yüksek noktalara çıkarabilmek adına Bakanlığın kısa ve orta vadedeki planları nelerdir?

 

2) Ulusal düzeyde temsile ilaveten "Yerel Yönetimler" bağlamında da çalışmalar yapılması elzem olduğundan bu noktada, Bakanlık tarafından bir yol haritası ortaya konulmuş mudur? Böyle bir projeksiyon mevcutsa detayları nelerdir?

 

3) Bakanlığın tespitlerine göre kadınların, özellikle siyasetteki temsilinde problemlere yol açan ana sebepler nelerdir? Bahse konu sebeplerin çözümü noktasında, herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?”

“Siyasette temsiliyette Avrupa ülkeleri arasında 38. Sırdayız”

Bankoğlu, kadınların siyasette temsiliyetine dair şu beyanlarda bulundu: "Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların her alanda eşitlik temelli temsilinin son derece kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısını ülkemizdeki siyaset yönünden yorumladığımızda, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kıyasen bir düşüş içerisinde olduğumuz gözleniyor.  Nitekim, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde/Parlamento'da kadın temsili oranı bakımından Dünya ikincisi konumunda olan Türkiye, mevcut durumda ise aynı kategoride, ne yazık ki, 42 Avrupa ülkesi arasında 38. Sıradadır. Dolayısıyla, 2020 Türkiye'sinde, geldiğimiz noktayı, başarı yahut ilerleme olarak sunmak, kesinlikle mümkün değildir. Gelişme gösterebilmek için öncelikle güçlü bir irade beyanı ortaya koymalı, ardından da dünyada uygulanan çeşitli formülleri detaylı bir biçimde analiz ederek ülkemize en uygun yöntemleri uygulamalıyız."