Bankoğlu: '701 Sayılı KHK Anayasa'ya aykırılıklar içermektedir'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) geneli hakkında bir konuşma yaptı. Bu KHK ile hukuk dışı uygulamalar olduğunu ifade eden Bankoğlu, 'Çeşitli yönlerden hukuka ve Anayasa'ya aykırılıklar içeren 701 Sayılı KHK ve elbette ki daha önceki KHK'lar yoluyla OHAL rejimi altında gerçekleştirilen haksız uygulamaları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yüce milletimize duyurmaya devam edeceğiz' dedi.

Bankoğlu: '701 Sayılı KHK Anayasa'ya aykırılıklar içermektedir'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) geneli hakkında bir konuşma yaptı. 701 Sayılı KHK" hakkındaki usul ve esasa dair eleştirilerine geçmeden önce Bankoğlu, tüm Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Cumhuriyetin demokrasi ve hukuk devleti ile taçlandırıldığında gerçek bir anlam kazanacağını belirten Bankoğlu, CHP’nin de çabalarının daima hukuk devleti ile demokrasi yolunda olduğunu ve olacağını belirtti. 701 sayılı KHK’yla 18 binden fazla kişinin kurumlarından ihracı ile bazı tüzel kişiliklerin de kapatıldığına işaret eden Aysu Bankoğlu, İçişleri Komisyonunda bahse konu KHK'nın neden görüşülmediğini sorguladı. Özellikle, Meclis'in açıldığı 1 Ekim tarihi ile ilgili sürenin dolacağı 13 Ekim arasında komisyon toplantısının yapılabileceğini dile getiren Bankoğlu, CHP'nin yasama ve denetim konularında her zaman için göreve hazır olduğunun altını çizdi.

“OHAL, ölçülülük ilkesi ile hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır”

4 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılan 701 Sayılı KHK'nın 35 gün gibi uzun bir süre bekletildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Bankoğlu AK Parti’nin bu işi seçim sonrasına bırakmasının nedeninin ‘oy kaybetmeyelim’ düşüncesi olduğunu açıkladı.  Aysu Bankoğlu, usule ilişkin bütün hususlar bir yana, KHK'ların yalnızca ama yalnızca OHAL’in gerekli kıldığı konularda çıkarılabileceğini kaydetti.  20 Temmuz 2018 tarihinde sonlanan olağanüstü hal uygulamasının geçici niteliğine vurgu yapan Bankoğlu "Bahse konu dönemde yapılan işlemlerin olağanüstü hal sona erdikten sonra geçerliliklerini sürdürmesi mümkün değildir" dedi. KHK'ya ekli listelerde yer alan kişilerin ise esasında süre sınırlaması olmaksızın yani sürekli biçimde kamu görevinden çıkarıldığını ifade eden Bankoğlu, bu biçimiyle etkilerini halen devam ettiren OHAL'in, hukukun temel ilkelerinden olan ölçülülük ilkesi ile hiçbir biçimde bağdaşmadığını söyledi.

“Masumiyet karinesi ilkesi hiçe sayıldı”

701 Sayılı KHK'nın yayımlanması ile birlikte haklarında yargı makamları tarafından tesis edilmiş kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayan kimselerin peşinen suçlu ilan edildiğini ve böyle bir yöntemle masumiyet karinesi ilkesinin hiçe sayıldığını dile getiren Bankoğlu, "Tüm bunlara ek olarak KHK ile tesis edilen işlemler alakalı yargı denetimi de esasında fiilen ortadan kaldırılmıştır. Kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ise özünde bir yargı mercii değildir." Şeklinde konuştu.

Haksız uygulamaları milletimize duyurmaya devam edeceğiz”

OHAL KHK'ları ile yürürlükteki kanunlarda da genel ve sürekli mahiyette değişiklik yapılamayacağını belirten Bankoğlu, son olarak "Vurguladığımız şekilde, çeşitli yönlerden hukuka ve Anayasa’ya aykırılıklar içeren 701 sayılı KHK ve elbette ki daha önceki KHK’lar yoluyla OHAL rejimi altında gerçekleştirilen haksız uygulamaları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yüce milletimize duyurmaya devam edeceğiz. Her alanda “Hak, Hukuk, Adalet” demeyi sürdüreceğiz ve hukukun, en önemlisi de adaletin çizgisinden ayrılmayacağız." İfadelerinde bulundu.