BAKKA'dan Bartın'da turizm çalıştayı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından haziran ayında gerçekleştirilen Bu odak grup toplantılarının ardından Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Turizm Değerleri Çalıştayları yapıldı.

BAKKA'dan Bartın'da turizm çalıştayı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından haziran ayında gerçekleştirilen Bu odak grup toplantılarının ardından Zonguldak, Karabük ve Bartın’da Turizm Değerleri Çalıştayları yapıldı.  Çalıştaya  turizm sektörü ile ilgili bölgedeki önemli kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Bütünlük, kalite ve kapasite ve kurumsal yapıda eşgüdüm başlıkları altında kavramları sıralayarak bir sorun ağacının ortaya çıkarıldığı çalıştayda daha sonra yenilikçi turizm senaryoları başlığıyla bölgedeki mevcut turizm faaliyetleri ve potansiyellerini bir araya getirerek 7 günlük bir turizm senaryosu ortaya koyarak mekânsal ihtiyaçları tanımlamış rota önerilerinde bulunuldu.  Çalıştayın son kısmında ise aşamaları devam eden planlama sürecinde, yapılacak diğer çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Amaç turizmden alınacak payın arttırılması

Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlıyor. TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde de  2014-2023 Bölge Planında bölgenin gelişme eksenlerinden bir tanesi turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile uyumlu şekilde turizm alternatiflerini geliştirerek, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma kullanma dengesi içinde değerlendirerek turizmden alacağı payın artırılması amaçlanıyor.

Turizm sektörünün bütüncül bir yaklaşımla gelişmesi isteniliyor

BAKKA bu amaç doğrultusunda TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde yani Zonguldak, Karabük ve Bartın’da  turizm sektörünün bütüncül bir yaklaşımla gelişmesi ve bölgenin önemli varış noktalarından birisi olması için başlattığı faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını içeren yerel işbirliklerinin ve girişimlerin gerçekleştirilmesi, bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği alanlarının tespit edilmesi, yerel paydaşların görüş, öneri ve eleştirilerinin alınması amacıyla bir dizi odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılıyor.

Bartın’daki turizm çalıştayında ise BAKKA tarafından yapılan sunumda Bartın ve Bartın’daki turizm sektörüyle ilgili şu bilgiler verildi:

Temel Sorunlar

Bartın Irmağı’ndaki taşmaya bağlı gelişen sel riski. Turizm ve  tarım potansiyelinin değerlendirilmemesi. Çevre Kirliliği. Arazilerde mülkiyet sorunları. Sektörel çeşitlenmenin zayıflığı.

Temel Fırsatlar

Kültürel miras açısından zenginlik. Küre Dağları Milli Parkı. Liman Kenti. Bartın Çayı. Verimli tarım toprakları. Turizm potansiyeli, mavi-yeşil ekonomi. Kültürel birikim ve becerilerin zenginliği. Üniversite. Hammadde kaynakları.

Bartın kalkınma stratejileri

Amasra, İnkumu, Çakraz, Güzelcehisar, Mugada sahilleri acilen temizlenmelidir. Kalifiyeli elaman yetiştirilmesi kapsamında eğitimler düzenlenmelidir. 4 veya 5 yıldızlı otel ihtiyacı giderilmelidir. Bartın Irmağı rekreasyon çalışmaları yapılarak turizme kazandırılmalıdır. Doğa ve tarih turizmine yönelik farklı tur programları oluşturulmalıdır. İklim koşullarından dolayı süresi kısa olan deniz ve eğlence turizminin yanı sıra tüm yılı kapsayan kültür ve doğa turizmi desteklenmelidir. Tarihi Bartın evleri restore edilerek turizme  kazandırılmalıdır. Foto safari gibi turistlerin kalış süresini arttıracak aktiviteler düzenlenmelidir. Köy sahillerinde uygun ve kapasitesi yeterli işletmeler açılmalıdır. Küre Dağları Milli Parkının tanıtımı yapılmalı ve doğa turizminde değerlendirilmelidir. Gerekli alanlara rehberlik büroları açılmalıdır.

Amasra kalkınma stratejileri

Yat turizmi, yolcu gemileri, amatör denizcilik vb. kapsayan deniz turizmi olanakları geliştirilmelidir. Antik kentte ve doğal çevrede yürüyüş parkurları oluşturularak alternatif turizm etkinliğine dönüştürülmelidir. Mevcut turizm tesislerinde kalite arttırılmalı ve fiyat standardı getirilmelidir. Turizm kuruluşlarına etkin denetimler yapılmalı ve bir takım standartlar getirilmelidir. Kültür, kongre ve konferans turizmine uygun yatırımlar yapılmalıdır. 5 yıldır bir otel inşa edilmelidir. İşletme sahiplerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için periyodik toplantı, seminer ve kurslar düzenlenmelidir. Festival, fuar, yarış, kongre gibi yerel ve uluslararası etkinlikler periyodik aralıklarla düzenlenmelidir. Gençler özellikle yabancı dil konusunda eğitilmeli, rehberlik vs. konularında istihdam edilmeli kolaylaştırılmalıdır. Yolcu iskelesi ve yat limanı yapımı hızlandırılmalıdır.

Kurucaşile kalkınma stratejileri

İlçenin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Doğal  yöresel ürünler konusunda markalaşma çalışmaları yapılmalıdır. Turistik amaçlı konaklamaya olanak tanıyacak tesisler yapılmalıdır. Ahşap tekne ve yat imalathaneleri kent merkezinden taşınarak ortaya çıkacak olan turistik amaçla kullanılmalıdır.

Ulus kalkınma stratejileri

Küre Dağları Milli Parkı, Uluyayla, ahşap evler, Ulukaya Şelalesi gibi doğal ve kültürel zenginlikler tanıtılmalıdır. Alternatif turizm çeşitlerinin gelişimi desteklenmelidir. İlçedeki konaklama tesis kapasitesi arttırılmalıdır. Ulaşılabilirliğin artması kapsamınsa ilçeyi Ankara ve Cide bağlayan karayolları iyileştirilmelidir. Eko tarım faaliyetleri yoluyla eko turizm geliştirilmelidir. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından doğal ürünler envanteri hazırlanmalıdır.