ATIK YAĞLARA SIKI DENETİM GELİYOR

İşte yeni düzenlemeler!

ATIK YAĞLARA SIKI DENETİM GELİYOR

 

Muhammet Civan

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, atık yağ toplama oranlarının artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yenilendiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, atık yağ toplama oranlarının artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yenilendiğini açıkladı. Yapılacak düzenlemelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde kurulacak atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verebileceğini ifade eden Özcan, “Bakanlığımız, endüstriyel ve taşıt yağı atıklarına yönelik önemli bir düzenlemeye gidiyor. Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, atık yağ toplama oranlarının artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” yenileniyor. Halihazırda taslak halde bulunan ve sektörden görüş alınan yönetmelikle birçok yeni düzenleme öngörülüyor. Yapılacak düzenlemelerle Bakanlığımız, belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde kurulacak atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verebilecek” dedi.

“ATIK YAĞ TAŞIMA ARACI” İBARESİ TAŞIYAN ARAÇLARLA TAŞINACAK

Atık yağların “Atık Yağ Taşıma Aracı” ibaresi taşıyan araçlarla taşınacağını kaydeden Ali Özcan, “Motor yağı üreticileri, kendi markalarıyla piyasaya sürenler ve ithal edenlere, kotaya erişememeleri durumunda süreli veya süresiz faaliyet durdurma ile çeşitli miktarda para cezaları verilebilecek. Atık motor yağlarının çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için geri kazanımı, yakılarak bertarafı veya ihracatını sağlamak amacıyla kota uygulanması da zorunlu kılınacak. Yağlar Atık Yağ Taşıma Aracı ibaresi taşıyan araçlarla taşınacak ve bu araçlar kırmızı renkli olacak” şeklinde konuştu.