Asansör bakımını yaptırmayanlara para cezası kapıda!

Bina sorumlularını binadaki asansörlerin periyodik bakımlarını yaptırmaları konusunda uyaran Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, güvenli hale getirilmeden asansörün kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bina sorumlularına veya kat maliklerine idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Asansör bakımını yaptırmayanlara para cezası kapıda!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, bina sorumlularını binadaki asansörlerin periyodik bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Asansörlerin  can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılması sorumluluğunun binadaki bina sorumlusuna ait olduğunu ifade eden Müdürlük, “Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin ve asansörlere ait güvenlik akşamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, piyasa arz koşullarını kapsayan Piyasa Gözetim ve Denetimleri İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. 6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör işletme ve Bakım Yönetmeliği gereği özel binalarda ve kamu binalarında asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesi temin etme sorumluluğu asansörün bulunduğu binadaki bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusu mutlaka asansör bakımı hususunda yetkili olan bakım firması ile aylık bakım sözleşmesi imzalamak zorundadır” dedi.

Güvenli olana kadar kapatılmak zorunda

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin güvenli hale gelene kadar 60 gün süreyle  verilen bina sorumlusunca kullanıma kapatılması gerektiğini kaydeden Müdürlük şöyle devam etti:

Ayrıca aynı yönetmeliğin "Kayıt altına alınmamış asansörün tescili" başlıklı geçici 1. Maddesinde; Bu Yönetmeliğe göre TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15 Nisan 2004 -24 Haziran 2015 tarihleri arasında piyasa arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir. Bina sorumlusu;

a ) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil veya mavi renkli bilgili etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurulur.

b ) " 15 Ağustos 2004-24 Haziran 2015 tarihleri arasında piyasa arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörlere ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur" denilmektedir

4 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede' de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin;

4. maddesinde Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünün ve onarımı yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkili veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

11.maddesinde "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılamayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare ( Belediye ) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. " hükmü bulunmaktadır.

A tipi muayene kuruluşu tarafından insan can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturan uygunsuzlukları tespit edilerek kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvenli hale getirilmesi için 60 (atmış) gün süre verilen asansörler güvenli hale getirilene kadar bina sorumlusunca kullanıma kapatılmalıdır.

Belediyece mühürlenecek

Verilen 60 günlük süre sonunda A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan takip kontrol sonucu güvenli hale getirilmediği tespit edilen asansör ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştiren asansörlerin yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan periyodik ve takip kontrol faaliyetlerinin zammında yaptırılmasına rağmen güvenli hale getirilmeden kullanıma devam edildiği tespit edilmesi halinde bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.”