'Antik Çağ' da Batı Karadeniz anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan antik kentler, yerleşimler ve unsurların incelendiği 'Antik Çağ'da Batı Karadeniz' tanıtım dokümanı yayımlandı. Tanıtım dokümanında Amasra'ya da yer verildi.

'Antik Çağ' da Batı Karadeniz anlatıldı

‘Antik Çağ’ da Batı Karadeniz anlatıldı

Antik dönemlerden kaynaklar, yazılı belgeler, akademik çalışmalar ve resmi kayıtlar esas alınarak derlenen çalışmada, Pers Prensesi Amastris’in kurduğu Amastris, Batı Karadeniz’in Zeugma’sı olarak bilinen Hadrianoupolis, adını Yunan mitolojisinin yenilmez kahramanı Herkül’den alan Herakleia Pontika, “Karadeniz’in Efes’i” olarak adlandırılan ve adını kurucusu Rahip Tios’tan alan Tios, Antik Çağ’da Acheron (Üzüntü) Vadisi olarak bilinen bölgede bulunan Cehennemağzı Mağaraları, Karadeniz’in en eski yerleşim alanı olduğu tahmin edilen İnönü Mağarası, Zeugma Mozaikleri ile eş değer özelliklerde ve kalitede olduğu düşünülen Kadıoğlu Mozaikleri, Genç Helenistik Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilen Kimistene, Amazonlardan sonra Gasgaslar (Kaşkalar) ve Hititler (Etiler) gibi önemli antik toplumlara ev sahipliği yaptığı düşünülen Kromna, Amastris sikkelerinde bir nehir tanrısı olarak betimlenen Parthenios gibi önemli kültürel miras alanlarının tarihçesi anlatıldı.

 Eserde tüm bu mekânların yanı sıra bölgenin Antik Çağ’daki durumuna ışık tutan “Karabük Tümülüs ve Höyükleri, “Safranbolu-Göztepe Tümülüsü, “Kuş Kayası Yol Anıtı ve kaya mezarları hakkında da bilgiler yer aldı.

Bu doküman ile bölgede kültürel miras turizminin geliştirilmesi, antik değerlerin daha çok tanıtılması, yerelde ve ulusalda bu alanlara ilişkin farkındalığın ve bilgi birikiminin artması bekleniyor. İlerleyen yıllarda yapılacak çalışmalara da ışık tutacak ve yol gösterici olacak olan bu doküman ile bölgedeki arkeolojik çalışmaların da önemi vurgulanarak bu çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sunulması amaçlandı. Tarihin ve antik dönem geçmişinin izlerini gözler önüne seren çalışma ile bu alanların turizme kazandırılarak bölgesel kalkınmaya da katkı sunulması hedeflendi.