Anız yakanlara ceza kapıda

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsetter Bayram, 1998 yılında yayımlanan Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkındaki Tebliğ gereğince teknik, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı Bartın'da anızların yakılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Bayram bu kapsamda anız yaktığı belirlenen kişiler hakkında cezai müeyyideler uygulanacağını kaydetti.

Anız yakanlara ceza kapıda

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsetter Bayram, 1998 yılında yayımlanan Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkındaki Tebliğ gereğince teknik, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı Bartın’da anızların yakılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Anız yakılması sonucu topraktaki tuzluluk oranı arttığını  ve anızın çoraklaşmaya sebep olduğunu ifade eden Bayram, “Anız yakmamız durumunda; toprağın üst tabakasında faaliyet gösteren ve toprakta verimliliği sağlayan mikroorganizmalar, anızla beraber yanmakta ve toprağı organik madde yönünden zenginleştiren bitki artıkları yok edilerek, üründe verim kaybına yol açmaktadır. Sezonunda ürüne atılan gübrenin bir kısmı bitki sapında (anızda) kalmakta, sürümle tekrar toprağa dönme imkânı var iken, yakılmak suretiyle dönüşüm imkanı yok edilmektedir. Yangın sonucu çıplak kalan araziler rüzgar ve su erozyonuna maruz kalmakta, bu da verimli toprakların kaybına yol açmaktadır. Topraktaki tuzluluk oranı artmakta ve çoraklaşmaya sebep olmaktadır” dedi.

Anız yaktığı tespit edilen kişilere ceza

Kontrol edilemeyen anız yangınlarının komşu tarladaki mahsule sıçradığını ve rüzgârın etkisiyle meskûn mahalleri tehdit edecek boyutlara ulaşabildiğini kaydeden Bayram, “Kontrol edilemeyen anız yangınları komşu tarladaki mahsule sıçramakta, rüzgârın etkisiyle meskûn mahalleri tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Kontrolden çıkan anız yangınları ormanlık ve ağaçlık bölgelere sıçramakta, yetişmesi yıllar süren binlerce ağacın telef olmasına sebep olmaktadır. Çevredeki ağaçların ve ormanların yanmasına sebebiyet verilerek, doğal güzelliklerin ve tatlı su kaynaklarının yok olmasına sebep olmaktadır. Anız yangınları; tarım arazilerinin üzerinden geçmekte olan enerji, iletişim ve haberleşme hatlarının zarar görmesine, dolayısıyla hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır. Anız yakılması sonucu oluşan teknik, ekonomik ve sosyal nedenlerden anızların yakılmasının kesinlikle yasaktır. İhbar veya tespitle anız yaktığı belirlenen kişiler hakkında cezai müeyyideler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

İşte Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkındaki Tebliğin içeriği!

 Abdulsetter Bayram, Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkındaki Tebliğ hakkında da şu bilgileri verdi:

“Tebliğin amacı; anız yakılması sonucunda tarım topraklarında faydalı mikroorganizmaların ölmesi, toprak erozyonu ve verim kaybı gibi olumsuzlukların yanında, çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlere zarar verilmemesi, havanın kirlenmemesi, anız artıkları ile beslenen yaban hayvanların ölmelerine ve doğal dengenin bozulmasına engel olunması ve arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatlarının zarar görmelerinin önlenmesiyle ilgili işlemleri belirlemektir.

Kapsam

Tebliğ, anızların yakılmasının önlenmesi için gerekli bilincin oluşturulması amacına yönelik olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İI ve İlçe Müdürlükleri teknik personelinin yayım çalışmaları, muhtarlıkların duyuruları ile üreticilere anız yakmanın zararları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması, bu Tebliğ ile getirilen anız yakma yasağına uymayanlar hakkında yapılacak olan yasal işlemleri kapsar.

Anız yakılmasının önlenmesi

Türkiye genelinde hububat hasadından sonra anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek üzere, tüm muhtarlıklara İl ve İlçe Müdürlüklerince önceden ilan edilmek suretiyle valiliklerce yasaklanır.
Kontrol yetkisi

İI ve İlçe Müdürlükleri, Çevre Müdürlükleri, çevre ile ilgili sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar, köy ve kır bekçileri, yerel yönetimler anız yakılmasının önlenmesinde kontrol mercileridir. Bu merciler, kontrol hizmetlerini yetkili elemanları vasıtasıyla yaparlar.

Kontrollerde yapılacak işlemler
Kontrollerde görevli kuruluşlar ve görevlendirilen elemanlar, anız yakma yasağına uymayanları, valilik veya kaymakamlıklara bildirirler veya bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunurlar.

Eğitim ve kontrol zamanı

Anız yakılmasının olumsuzlukları ve önlenmesi ile ilgili konular, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yıl içerisinde yürütülen çiftçi eğitim programlarına dahil edilir ve uygulanır. İI ve İlçe Müdürlüklerince yürütülecek kontroller, Haziran ayından Aralık ayına kadar oluşturulacak ekipler tarafından bir program dahilinde yapılır.”