Amasra Sulh Hukuk

amasra sulh hukuk

Amasra Sulh Hukuk

İLAN T.C. AMASRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum Mahallesi, kuyulu sk. 300 Ada, 3 Parsel, zemin kat, bağım - sız no 1 de kayıtlı dükkan vasıflı taşınmaz, dört katlı kargir apartman ve bahçe vasfında olan taşın - maz üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında bulunmaktadır. Halühazırda dükkan olarak kul - lanılmakta olan taşınmaz, şehir merkezine yaklaşık 350 m mesafededir. Anayola cephesi mevcuttur. Çakraz durağı mevkiinde bulunmaktadır. Market, cami vb. Yerlere yakınlık göstermektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakladır. Adresi : Bartın ili Amasra ilçesi Kum Mah. Kuyulu Sk. Yüzölçümü : 28 m2 Arsa Payı : 25/400 İmar Durumu : var Kıymeti : 190.000,00TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Bakanlar kurulunun 23/08/2006 tarih ve 11035 sayılı kararları ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip tica ret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler. Yönetim planı:27/02/1993 Üzerine inşa edilen apartman yola 5.25m2 tecavüzlüdür. (AT) krokisinde A harfi ile gösterilen yapı yol, dere vb. Alana 3,42m2 tecavüzlüdür. 1.Satış Günü : 15/06/2020 günü 09:50 -10:00 arası 2.Satış Günü : 13/07/2020 günü 09:50 -10:00 arası Satış Yeri : Amasra İcra Müdürlüğü 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum Mahallesi, kuyulu sk. 300 Ada, 3 Parsel, 3. Kat Bağımsız no 10 de kayıtlı mesken vasıflı taşınmaz, dört katlı kargir apartman ve bahçe vasfında olan taşın - maz üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında bulunmaktadır. Her katta ikişer dairesi olan 3. Katlı apartmanın 3. Katında bulunmaktadır. Şehir merkezine 350 m mesafededir. Belediye ve kaymakam - lığa 300m mesafededir. Daire yıpranmış bir vaziyettedir. 2 oda bir/salon bir mutfaktan oluşmaktadır. Dairenin ara yola cephesi vardır. Adresi : Bartın ili Amasra ilçesi Kum Mah. Kuyulu Sk. Yüzölçümü : 85 m2 Arsa Payı : 50/400 İmar Durumu : Var Kıymeti : 165.000,00 TL KDV Oranı :%1 Kaydındaki Şerhler : 1.Satış Günü :15/06/2020 günü 10:20- 10:30 arası 2.Satış Günü :13/07/2020 günü 10:20 - 10:30 arası Satış Yeri : AMASRA İCRA WMÜDÜRLÜĞÜ Satış şartları : 1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebi - lecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları topla - mını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli ala - caklardan sonra gelir) 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır . 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın - daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildi - ği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmala - rı ilan olunur.06/02/2020 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. BV:2020/186