AMASRA İCRA DAİRESİ 2019/181 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

AMASRA İCRA DAİRESİ 2019/181 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
AMASRA İCRA DAİRESİ
2019/181 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bartın İli, Amasra İlçesi, 195 Ada, 21 Parsel, KALEŞAH
Mahallesi, 9 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz ayrık nizamlı, bodrum hariç 4 kat yapı müsadeli ve konut
kullanımlı imar durumuna sahiptir. Parselin konumu imar paftası ile uyumludur. Parsel belediye
sınırları içerisinde yer almaktadır. Bina ara parsel konumundadır. Bina girişi Cide Yolu Caddesinden
sağlanmaktadır. Bina girişi 2. Bodrum kattan, güneybatı cephesinden sağlanmaktadır. Ana bina
betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizmalı, 2 adet bodrum kat, zemin ve 3 normal katan müteşekkil
olup 2. Bodrum katta 2 adet garaj ve bina girişi, zemin katta ve her katta 2 daire vardır. Bina cephesi
mantolama ve akrilik boya kaplıdır. Binada asansör ve otopark bulunmamaktadır. Bölgede elektrik, su,
yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. 9 bağımsız bölüm no.lu mesken
nitelikli taşınmaz ana yapının 3. Normal katında, güneybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu cephelidir.
Mimari projesine göre; hol, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup
brüt; 101 m2, net; 72 m2 kullanım alanlıdır. Mesken içi görülememiş ve projesi ile uyumlu olduğu kabul
edilmiştir. Mutfak çıkışlı balkonu vardır. Pencere doğramaları pvc olup çift camlıdır. Mesen üç
cephelidir. Mesken keşif anında aktif olarak kullanılmakta olup kullanıma engel bir eksikliği yoktur.
Konu taşınmaz mesken olarak kullanılmaktadır.
Adresi : Bartın İli, Amasra İlçesi, 195 Ada, 21 Parsel, KALEŞAH Mahallesi,
9 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : Brüt; 101 m2, Net; 72 m2
Arsa Payı : 101/1212
İmar Durumu : Yok
Kıymeti :175.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/06/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 14/07/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Amasra İcra Dairesi
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/181 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1350859)