Akredite program sayısı 12 oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesinin Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Fen Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarıyla birlikte akredite olan program sayısı 12 oldu.

Akredite program sayısı 12 oldu

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim-öğretim yapısı, araştırma-geliştirme yetenekleri, kurumsal yönetim sistemi ve toplumsal fayda perspektifinde daha iyiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda nitelikli eğitim ile geleceğe güvenle bakabilen bireyler yetiştirilmesi hedefiyle “Kalite ve Sürekli İyileştirme” anlayışını odağına alan BARÜ’de akredite olan program sayısı da artıyor.

4 fakültede 12 program akredite oldu

Son olarak Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Dış Değerlendirme Takımları tarafından yapılan incelemelerin ardından 4 program daha akredite olmaya hak kazandı.

Edebiyat Fakültesinin Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programları ile Fen Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı akredite edildi. Böylece mezun veren tüm programlarının akredite olduğu Eğitim Fakültesi ile birlikte Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesinde akredite olan program sayısı 12’ye yükseldi.

Rektör Uzun: Kaliteyi kültürel bir pratiğe dönüştürmeyi hedefliyoruz

Dünya’daki gelişmeleri takip ederek farklı beklentilere üstün bir performansla cevap verme noktasında yoğun bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenlerimizle birlikte emek yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaların gurur verici sonuçlarını görmek ise sürekli iyileştirme yolculuğumuzdaki enerji kaynağımız oluyor” dedi.

Rektör Uzun, dinamik bir yapı ile sürdürülebilirliği hedeflediklerini de kaydederek “Öğrencilerimizin yetkin bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak temel önceliğimiz. Bu yönde eğitim-öğretim faaliyetlerimizle bileşenlerimizin Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmek, topluma katkı konusundaki çalışmalara hız kazandırmak ve dünya ile bütünleşen bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu düşüncelerle kalite odaklı çalışmalarımız başta olmak üzere her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Daha iyiye ulaşma doğrultusunda rehberlik eden yaklaşımları için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muhsin Kar’a ve kurul üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kurum olarak ilerleyişimize ‘birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla katkı sunan Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Bülent Karakaş ile akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BARÜ’de kalite ve akreditasyon süreci

BARÜ’de Bartın Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK'e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat Kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazanmıştı. Ayrıca İslami İlimler Fakültesi aldığı TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile alanında bir ilki gerçekleştirmişti.

Eğitim Fakültesinden Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği programları Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD); Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ise Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştı.

Son olarak FEDEK tarafından Edebiyat Fakültesinden Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Fen Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarıyla birlikte akredite edilen program sayısı 12’ye çıktı.

BARÜ’de Bartın Orman Fakültesinden Orman Mühendisliği ile Orman Endüstri Mühendisliği, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden İnşaat, Makine, Bilgisayar ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İslami İlimler Fakültesinden İslami İlimler programlarının akreditasyon süreci devam ediyor.

Fen Fakültesinden Biyoteknoloji, Matematik ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden İşletme, Spor Bilimleri Fakültesinden Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor programları için ise akreditasyon hazırlık sürecinde son aşamaya gelindi.