Akın'dan fatura usulsüzlüğüyle ilgili açıklama: 'Gereken neyse yapılacak'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi temmuz ayı gündemini görüştü. Gündem toplantısına ise CHP grubunun Belediye Muhasebe Müdürlüğünde ortaya çıkan ve yargıya intikal eden fatura usulsüzlüğüyle ilgili Mecliste araştırma komisyonu kurulması talebi damga vurdu. Cemal Akın'a yanıtlanması istemiyle 5 maddelik soru önergesi veren CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çavuşoğlu, konuyla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasını isterken konunun yargıya intikal ettiğini vurgulayan Cemal Akın, 'Gereken neyse yapılacak. Bu konu üzerinde fazla mütalaa etmek istemiyorum çünkü bu konu artık adli makamlara gitmiş, hukuka intikal etmiş bir konu' dedi.

Akın'dan fatura usulsüzlüğüyle ilgili açıklama: 'Gereken neyse yapılacak'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi temmuz ayı gündemini görüştü. Gündem toplantısına ise CHP grubunun Belediye Muhasebe Müdürlüğünde ortaya çıkan ve yargıya intikal eden fatura usulsüzlüğüyle ilgili  Mecliste araştırma komisyonu kurulması talebi damga vurdu. Cemal Akın’a yanıtlanması istemiyle 5 maddelik soru önergesi veren CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çavuşoğlu, “Belediyemizin ve herkesin bilgisi dahilinde olan Muhasebe Müdürlüğünde ortaya çıkan iş ve işlemlerle ilgili bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını ve bunun gündeme alınarak mecliste tartışmaya açılmasını istiyoruz. Bu gündem talebini meclisin takdirine bırakıyoruz. Birde Belediye Başkanlığınca yazılı olarak cevaplanması istemiyle soru önergelerimiz var. Bunu da yüce meclisin takdirine bırakıyoruz. 5 sorumuz var. 2020 Haziran ayı içerisinde Muhasebe Müdürlüğünce işçi sınıfında çalışan bir kişinin yolsuz işlemlerle Belediyenin  parasını zimmetine geçirdiğine dair başkanlığınızca sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya dair yolsuz işlerin soruşturmaya konu olabilecek tüm maddi unsurlarıyla ortaya çıkarılabilmesi için iddia olunan eylemlerin idari soruşturma gereği İçişleri Bakanlığına bu konuda müfettiş talebiniz oldu mu? Olmadıysa gerekçeler nelerdir? Müfettiş talep etmeyi başkanlığınız düşünüyor mu?” dedi.

Araç kiralamasını ve çevre yolunu sordu

İkinci soru olarak temizlik hizmetleri işleriyle ilgili araç kiralaması sorusunu yönelten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“İkinci soru olarak Bartın Belediyesi temizlik hizmetleri işleriyle ilgili olarak araç kiralaması kapsamında araç parkına ve hizmete dahil edilmesine rağmen 470 bin TL tutarında kira ödemesi yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bu paranın geri ödemesinin tekrar belediye hesaplarına yapılıp yapılmadığı, geri ödeme yapıldıysa bunun ne kadar zaman sonra yapıldığı ve geri ödemenin ne kadar ve kimler tarafından yapıldığını başkanlığınız yapılmasını talep ediyoruz. Üçüncü olarak 26 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yayınlanan Bartın Televizyonu Ercan Aydın’la Er Meydanı isimli söyleşi programında Belediye Başkanı olarak yaptığınız söyleyişi de bahsini geçirdiğiniz çevre yolunun nereden hangi güzergahlardan geçtiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız ve inceleme yaptıysanız edindiğiniz tespit ve öngörünüzle birlikte yeni yapılacak çevre yolunun güzergahı açısından bazı çekincelerin giderilmesi açısından Belediye Meclisine sunmayı ve Meclis Üyelerinin fikirlerini almayı düşünüyor musunuz?

Dördüncü sorumuz Bartın Kent Konseyini toplayacak mısınız? Toplayacaksanız ne zaman toplamayı düşünüyorsunuz? Beşinci ve son sorumuz olarak da Bartın Belediye Meclisinin 2 Eylül 2019 tarih ve 2154 sayılı kararını ne zaman gündeme almayı düşünüyorsunuz? Bu sorular sizin yazılı ya da sözlü cevaplamasını arzu ettiğimiz sorulardır.”

Akın: “Gereken neyse yapılacak”

Fatura usulsüzlüğü konusunun yargıya intikal ettiğini hatırlatan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şöyle konuştu:

“Bu konuda daha önce basına açıklamada bulundum. Olay bize Perşembe günü Muhasebe Müdürlüğünden ulaştığında biz hemen başsavcılıkla görüşmeler yaptık. Bartın Belediyesinin e-imzası üzerinden muhasebede bilgi ve belgelerimizin aktarılmasını istedik. 4 tane bize fatura geldi. Bunu savcılık makamına suç duyurusu olarak göndereceğimizle ilgili e-imza üzerinden istedik. Avukatımız vasıtasıyla işlemler yapıldı. Cuma günü saat 17.15 itibariyle de 20 yıllık daimi işçiyi Bartın Belediyesinden iş akdini feshettik. Amiyane tabiriyle işten attık.  Tabi bunları yaparken de savcılık makamından bir bilirkişi istedik. Artı Bartın Belediyesi içerisinde de bilir kişiyle birlikte çalışacak bir komisyon oluşturduk. 7 kişilik bir ekip oluşturduk. Ama hepiniz bilirsiniz ki bunlar daha çok belediye içinden değil, belediye dışından olur. Onun için bunlar bilir kişiye yardımcı olmak adabı içerisinde olacaklar.  Gereken neyse yapılacak. Bu konu üzerinde fazla mütalaa etmek istemiyorum çünkü bu konu artık adli makamlara gitmiş, hukuka intikal etmiş bir konu. 

“Kafamıza göre hareket edemeyiz”  

Bu her zaman başımıza gelmiyor. Kafamıza göre hareket edemeyiz. Ahmet Bey sizin isteğiniz üzerine de hareket edemeyiz. Benim isteğime göre de hareket edemeyiz. Yanlış algılama olmasın. Her şey açık. Zaten bulan benim bizzat Belediye Başkanı olarak şikayet eden de bizzat benim, İnsan Kaynaklarına talimat verip bizzat iş akdini de fesheden benim. Hem de aynı gün. Çevre yolu asıl karayollarınızın işi. Tabi şuanda bir çevre yolu düşünülüyor. Limana da gidiyor. Bu projede çalışmalar yapılıyor. Bizim asıl isteğimiz çevre yollarının yapılması. Karayolları da bu konuda çalışıyor.”

İşte karara bağlanan maddeler!

Bu açıklamanın ardından konunun gündeme alınmasına karar verilirken Meclis Üyeleri toplantıda ayrıca  gündemin birinci maddesi olan Bartın Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ödenecek sosyal denge tazminatı hakkında yeniden belirlenecek oran üzerinden yeni bir sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Talep kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Milli Savunma Bakanlığı adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Bartın Belediyesi arasında yapılması istenilen protokolün incelenerek imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde 1 adet binek otomobil, 1 adet kamyonet, 1 adet çift kabin pikap ve 1 adet küçük yol süpürme aracı alınması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde ise Bartın Limanı Uygulama Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden düzenlenen yönetmeliğin ve yükleme-boşaltma protokolünün kabulü talebi görüşüldü. Madde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyona havale edildi.  Gündemin beşinci maddesinde ise mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 89 nolu parselin satışı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin altıncı maddesinde mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 588 ada, 20 nolu parselin satışı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin yedinci maddesinde Kırtepe Mahallesinde mülkiyeti Bartın Belediyesine ait tapuda 155 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Sekizinci gündem maddesinde ise mülkiyeti Bartın Belediyesine  ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 775 ada, 7 nolu parselin satışı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Dokuzuncu maddede ise Mülkiyeti Bartın Belediyesine  ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 781 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin satışı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Onuncu gündem maddesinde ise Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Onbirinci maddede ise Dallıca Köyü, tapuda 117 ada, 1 ve 4 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On ikinci maddede ise Dallıca Köyü, tapuda 136 ada, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onayı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On üçüncü madde olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı kabul edildi. On dördüncü madde olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ilan ve reklam materyallerinin gelir tarifelerinin belirlenmesi talebi kabul edildi. On beşinci maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 302 nolu parselin satışı talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On altıncı maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 758 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin satışı talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On yedinci maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlardaki plan değişikliğine ilişkin bilirkişi raporunun görüşüldü. Madde kabul edildi. On sekizinci maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/1000 Ölçekli Revizyon-Uygulama İmar Planı Konut Alanları hakkındaki konu görüşüldü. Madde kabul edildi. On dokuzuncu maddede görüşen İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1012 ada, 196 nolu parselin satışı talebi kabul edildi. Yirminci gündem maddesinde ise Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Zincir Süpermarketlerin ruhsatlandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi kabul edildi. Gündemin yirmi birinci maddesinde Devlet Hastanesi Mevkii’nde bulunan üst geçidin devri için Belediye Başkanı Cemal Akın’a yetki verilmesi talebi görüşüldü.  Madde kabul edildi.