Akarsu kıyılarında mera ekosistemi araştırılacak

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Düzce'de yer alan Melen Çayı Havzası'nda gerçekleştireceği projeyle Türkiye'de ilk defa akarsu kıyı bölgesi mera ekosisteminin bitki kökleriyle ortak yaşam kuran mantarlara etkileri araştırılacak.

Akarsu kıyılarında mera ekosistemi araştırılacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Palta’nın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Düzce’de gerçekleştirecek “Büyük Melen Çayı’nın Farklı Kıyı Zonlarının Bazı Vejetasyon ve Toprak Özelliklerinin Değişimine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı projeyle kıyı bölgesi mera ekosisteminin sürdürülebilirliğe olan etkileri araştırılacak. 

Türkiye’de ilk olacak araştırmaya BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Melih Öztürk ile Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Eren Baş da katkı sunacak.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Palta, “Desteklenen proje ile kıyı zonlarının Arbusküler Mikorizal Fungusların çeşitliliğine etkileri ülkemizde ilk defa araştırılacaktır. Çalışma Batı Karadeniz Bölgesi’nde toprak ve su kaynakları bakımından önemli bir yere sahip olan Düzce ilinde gerçekleştirilecektir. Araştırmalar önemli bir su kaynağı olan Büyük Melen Çayı ile doğru yönetilmesi gereken çayır ve mera alanlarının bir arada bulunduğu yerlerde yapılacaktır. Araştırma, hem alanın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi hem de ülkemizde bu konuda yapılacak ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir” dedi.

Bölgesel kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise proje yürütücüsü Doç. Dr. Şahin Palta ile birlikte proje ekibini tebrik etti.

Rektör Uzun, BARÜ’de “Üreten Üniversite” anlayışıyla ortaya konulan çabaların her geçen gün arttığına da dikkat çekerek “Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin hayallerini kurarak çıktığımız bu yolculukta tüm bileşenlerimizle birlikte önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Heyecanımızı her zaman diri tutuyor, bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak işler yapıyoruz. Bu alandaki yetkinliğimizi her geçen gün artırarak çıktı ve etki temelli bir sürece evrilmesi yönünde gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle rekabetin daha fazla bilgi temelli bir sürece dönüştüğü günümüzde ekosistemimize katkı sağlayan çabaları için Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca katma değeri yüksek stratejiler ortaya koyma ve bunu geleceğe taşıma noktasındaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve ‘birlikte başarmak’ yaklaşımı ile bizleri daha iyiye ulaşma doğrultusunda teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.