Aileler en çok gıda ve alkolsüz içecek harcıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bartın'da dahil olmak üzere Türkiye genelinde hanehalkı tüketim harcaması 2022 verilerini yayınladı. TÜİK'in verilerine göre  hanehalkları aylık bütçelerinden en fazla payı gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayırdı. İkinci sırada konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise ulaştırma harcamaları yer aldı.

Aileler en çok gıda ve alkolsüz içecek harcıyor

Aileler en çok gıda ve alkolsüz içecek harcıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bartın’da dahil olmak üzere Türkiye genelinde hanehalkı tüketim harcaması 2022 verilerini yayınladı. TÜİK’in verilerine göre  hanehalkları aylık bütçelerinden en fazla payı gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayırdı. İkinci sırada konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise ulaştırma harcamaları yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bartın’da dahil olmak üzere tüm Türkiye’de   Bütçe Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarına göre; hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı %22,4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise %21,3 ile ulaştırma harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise %1,4 ile eğitim hizmetleri, %2,2 sağlık ve %2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.

Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına %22,5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %21,0 ve konut ve kira harcamalarına %20,8 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına %27,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %22,9 ve konut ve kira harcamalarına %18,5 pay ayırdı.

Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kattan daha fazla pay ayırdı

 Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %35,8, konut ve kira harcamalarına %29,3, ulaştırma harcamalarına %8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına %5,5 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci %20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına %28,5, konut ve kira harcamalarına %19,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16,6 ve lokanta ve otel harcamalarına %6,8 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kat daha fazla pay ayırdı

 Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına %27,7, ulaştırma harcamalarına %20,4 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16,8 pay ayırdı. Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %35,9, konut ve kira harcamalarına %18,8 ve ulaştırma harcamalarına %14,4 pay ayırdı.