Aile Hukuku Eğitim Platformu kuruluyor

Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi' kapsamında başlayacak ve 3 gün sürecek olan Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumunda aile hukuku alanında yaşanan güncel sorunlara değinecek.

Aile Hukuku Eğitim Platformu kuruluyor

Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılacağı sempozyumda, aile hukuku alanında yaşanan güncel sorunlara değinilecek. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle Ankara'da düzenlenecek sempozyumda ayrıca diğer ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin karşılaştırması yapılacak ve aksaklıklara çözüm olabilecek alternatif yaklaşımlar 7 ayrı panelde kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Kadınların, çocukların ve aile üyelerinin hakları korunacak

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesini, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve hukuk fakülteleri gibi aile hukuk alanında çalışan kuruluşlar da destekliyor.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hale getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini arttırmayı amaçlıyor.

Eğitim platformu Ocak ayında başlayacak

‘Aile Mahkemelerinin etkinliğinin artırılması’ projesi kapsamında katılımcıların eğitim içeriklerine ulaşabilecekleri ve eğitimlerini uzaktan tamamlayarak sertifikaya hak kazanabilecekleri Aile Hukuku Eğitim Platformu kurulması ve faaliyete 2024 yılı Ocak ayı itibariyle başlanması planlanıyor.

Platform kapsamında Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP) modeline uygun olarak, kendi kendine öğrenme metodolojisi ve eğiticilerin eğitilmesinin ardından eğitici üzerinden aktarılan eğitim içeriklerinin hazırlanması öngörüyor.

Hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak 4, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya yönelik 2, zabıt katibi, mübaşir ve aile mahkemelerinde görev yapan diğer personele yönelik 2 olmak üzere toplam 8 eğitim verilecek.