Ağustosta ihracat azaldı

Bartın'da ihracat Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 56,7 azalarak 1,9 milyon dolar, ithalat yüzde 62 azalarak 0,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta da ihracat Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 67,8 azalarak 21,5 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 azalarak 171,6, milyon dolar oldu. Karabük'te ise ihracat Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 20,7 milyon dolar, ithalat yüzde 31,5 azalarak 81,9 milyon dolar oldu.

Ağustosta ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ülkemizde ihracat Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat azalırken, ithalat arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üzde0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat üzde3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat ve ithalat arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ağustos ayında üzde0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan, 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde0,9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan, 21 milyar 655 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde0,8 artarak 41 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde91,1 oldu. 

Dış ticaret açığı azaldı
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında yüzde65,4 iken, 2023 Ağustos ayında yüzde71,4'e yükseldi.
Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde arttı
Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı üzde11,9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde66,7'ye geriledi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde94,7 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 71,4 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,7 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,3 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 323 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 91 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 63 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4'ünü oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 159 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 810 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 99 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.  
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 829 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 339 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 555 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 988 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 449 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 31 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 30 milyar 670 milyon dolar ile Çin, 18 milyar 833 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 698 milyon dolar ile İsviçre, 10 milyar 591 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu.

İhracat yüzde 4,4 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,4 artarken, ithalat yüzde 4,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,9 artarken, ithalat yüzde 7,0 azaldı.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu. Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 oldu. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,4 oldu. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 oldu.  

İhracat 19 milyar 438 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 19 milyar 438 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 28 milyar 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 21,3 azalarak 11 milyar 266 milyon dolardan, 8 milyar 864 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında yüzde 63,4 iken, 2023 Ağustos ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.
İhracat Ocak-Ağustos döneminde 149 milyar 800 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 149 milyar 800 milyon dolar, ithalat yüzde 2,5 artarak 231 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,3 artarak 71 milyar 154 milyon dolardan, 81 milyar 359 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 68,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,8'e geriledi.