Afetler için masa başı tatbikatı

TAMP kapsamında Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planının 2023 yılı güncelleme çalışmalarında, 'Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Masa Başı Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Afetler için masa başı tatbikatı

TAMP (Türkiye Afet ve Acil Müdahale Planı) kapsamında Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planının 2023 yılı güncelleme çalışmalarında, destek çözüm ortağı olan kurum kuruluşlar ile beklenti ve desteklerinin görüşülmenin ardından “Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Masa Başı Tatbikatı” gerçekleştirildi.  Tatbikatta Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Çalışma Grubunda görev alacak kamu kurum-kuruluş ve ilgili STK ve özel sektör sorumlulukları belirlendi. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından kurumlar arası koordinasyon ile zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmanın önemine vurgu yapıldı.