Adalet Bakanlığından satış ilanları uyarısı!

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Bakanlık teşkilatına gönderdiği bir yazıyla ilgili olarak, menkul/gayrimenkul satış ilanlarının süreli yayınlarda zorunlu olarak yayımlatılması konusunda bir hatırlatma yaptı. Yazıda, satışlardaki parasal limitlere dikkat edilmesi ve ilan metinlerinde eksik bilgilerin bulunmaması hususunda uyarılarda bulunuldu. Bakanlığın bu uyarısı 81 ille birlikte Bartın'daki Bakanlık teşkilatları için de geçerli olacak.

Adalet Bakanlığından satış ilanları uyarısı!

Adalet Bakanlığı, icra işlemlerinde şeffaflığı ve düzeni sağlamak amacıyla, menkul ve gayrimenkul satış ilanlarının belirli bir periyotta süreli yayınlarda yer almasını zorunlu kıldı. Bu adım, satışlara ilişkin bilgilerin kamuya açık ve erişilebilir olmasıyla birlikte, taraflar arasındaki adaletin ve güvenin artırılmasına yönelik bir tedbir niteliği taşıyor.

Ayrıca, yazıda satışlardaki parasal limitlere özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu, satışların yasal çerçeveler içinde yapılmasını sağlayarak adil ve şeffaf bir sürecin sürdürülmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İlan metinlerinde yer alan bilgilerin eksik olmaması konusundaki uyarı da, tarafların doğru ve kapsamlı bilgilere erişimini sağlayarak işlemlerin adil bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmayı hedefleniyor. Bu sayede, satışa katılacak olan kişilerin bilinçli kararlar alabilmeleri için gerekli bilgilere ulaşmaları sağlanmış olacak.

Adalet Bakanlığı'nın bu hatırlatma yazısı, icra işlemlerinde şeffaflığı artırmayı ve yasal düzenlemelere uyumu teşvik etmeyi amaçlayarak, adalet sisteminin etkinliğini ve güvenilirliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Yazıda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin vurgulanarak, taşınır ve taşınmaz satış ilanlarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazetelerde veya internet haber sitelerinde yayımlanmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.. Bu tarih itibariyle, menkul ve gayrimenkul satışlarına ilişkin ilanların Elektronik Satış Portalı dışında diğer medya platformlarında da yayımlanması zorunlu hale geldi.

Ayrıca, yazıda satış ilanlarının sadece Elektronik Satış Portalı'nda yayımlatılmasının 2004 sayılı Kanun'a aykırı olduğu net bir şekilde ifade edildi. Bu noktada, resmi ilanların çeşitli medya araçları aracılığıyla da duyurulması, şeffaflığı artırmayı ve katılımcılara daha geniş bir erişim sağlamayı amaçlıyor.

Bu bilgilendirme, icra ve iflas işlemlerinde daha etkin bir iletişimi teşvik ederek, sürecin daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların bu tür düzenlemelerle mevzuata uyumu sağlamak ve süreci geliştirmek adına attığı adımlar, hukuki süreçlerin daha güvenilir ve açık bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gönderdiği yazıda, menkul/gayrimenkul satışlarına ilişkin önemli hususlar vurgulandı. Bu kapsamda yazıda, satışlardaki parasal limitlere dair bilgilerin yanı sıra muhammen bedeli itibarıyla gazete veya internet haber sitelerinde yayımı zorunlu olan ilanların, Basın İlan Kurumu'na gönderilmediği konusuna özel bir vurgu yapıldı.

Yazıda, "İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen parasal limitlere tam uyulması gerektiği ifade edilmiştir. Bu, satış ilanlarının yayımında belirlenen muhammen bedel limitlerine dikkat edilmesinin ve bu sınırlar içinde ilanların yapılmasının gerekliliğini vurgulandı.

Ayrıca, yazıda ilan metinlerinde kullanılan kısaltmaların önemine dikkat çekilmiştir. Satılacak malın cinsi, mahiyeti ve önemli vasıfları konularında yapılan kısaltmaların, ihaleye katılacakların mahcuz mal ile muhammen bedel arasında sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanını zayıflatabileceği ifade edildi. Bu durumun rekabetçi bir ortamın oluşmasını engelleyebileceği ve ihalelere düşük katılımın gerçekleşmesine yol açabileceği belirtildi.

Bu bilgilerin paylaşılmasıyla Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, icra ve iflas süreçlerinde daha şeffaf, adil ve rekabetçi bir ortamın oluşturulması amacını gütmekte ve ilgili tarafları doğru bilgilendirmeyi hedeflemektedir.