5. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama yılının başlamasını değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı Milletvekillerinin hepsinin yaz dönemi boyunca sahada halkla birlikte olduğunu ve halkın talepleriyle sorunlarını raporlaştırdıklarını söyledi. Halkın talep ve sorunlarının zaman içerisinde Meclise de getirileceğini ifade eden Tunç, 5. Yargı Paketiyle ilgili taslak çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

5. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Sayın Cumhurbaşkanımız önceki yasama yılı açılışlarında olduğu gibi bu yasama yılı açılışında da çok önemli mesajlar veriyor. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dönemlerinden birisi. Dolayısıyla muhalefetin “Meclisin yetkileri ve etkisi azaldı” propagandası doğru değil. Gündemi yoğun. Kanun yapma yetkisi tamamen milletvekillerine ait. Eski sistemde bunu yürütmeyle paylaşıyordu. Tasarı şeklinde geliyordu. Ama artık sadece milletvekilleri kanunları hazırlıyor. Dolayısıyla bu da milletvekillerinin daha çok çalışmasını, komisyonların daha çok çalışmasını gerektiriyor.

“Yaz döneminde milletvekillerimiz halkın arasındaydı”

Önceki yasama yıllarında bunu gördük. Milletvekillerimiz ihtisas alanı gereği gruplar halinde bir yasama faaliyeti içerisinde milletimizin bizden beklediği kanun tekliflerini yasalaştırdık. Tabi önümüzde bekleyen çok sayıda çalışma var. Yaz döneminde yaptığımız taslak çalışmaları var. Bunları milletvekillerimizle kanun teklifine dönüştürmek için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Yaz döneminde milletvekillerimiz halkın arasındaydı. Hep birlikte yoğun bir çalışma sergiledik. Seçim bölgelerimizde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Onların problemlerini dinledik. Onların sorunlarını çözecek kanun teklifi, taslaklarını istişare ettik. Onlardan gelen talepler doğrultusunda da yasama faaliyetlerimizi mecliste gerçekleştireceğiz.

“Halkımızın sürekli yanındaydık”

Sürekli sahada vatandaşlarımızla beraberdik. Bu yaz döneminde ben bir gün tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Cumhur İttifakının tüm milletvekillerinin halkımızın problemlerini bilip buna çözüm getirecek milletvekilleri olarak sürekli sahada olmamız gerekiyordu ve olduk. Memleketimizde sel oldu. çizmelerimizi giydik ve halkımızın sürekli yanındaydık. Bakanlarımız yine sahadaydı. Cumhurbaşkanımız zaten hiç durmuyor. Dolayısıyla onların içerisinde onları dinleyerek çalışmak önemli.

“En ücra köşeye kadar vatandaşlarımızın yanında olduk”

Muhalefetin şöyle bir eleştirisi var, “Cumhur İttifakı milletvekilleri halkın arasında değil. Esnafa gitmiyor.” Halbuki tam tersi. Onlar sadece bir iki ziyareti medyaya vererek bütün toplumu gezdiklerini düşünüyorlar. Ama biz öyle yapmadık. En ücra köşeye kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Gelişen refah düzeyine göre ihtiyaçlar da sürekli artıyor. Tabi ki bu ihtiyaçları karşılayacak olan yasama sürecinde yapılması gereken bir husus varsa yasamayla ilgili notlarımızı aldık. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ya da idari yoldan yapılacak olanların da yine notlarını aldık.

“Sorunları gidermenin gayreti içerisinde olacağız”

Milletvekillerimizden raporlar alındı. Herkes düşüncelerini, vatandaşlarımızın görüşlerini o raporlara yansıttı. O raporlar gerçekten yol gösterici. Çünkü milletvekillerimiz sahada olan siyasetçiler. Millette zaten seçtiği insanların sorunlarını çözmesini bekliyor. Onları dinlemek ve dinlediğimiz talepleri rapora dönüştürmek, gerekli yerlere aktararak bu sorunları gidermenin gayreti içerisinde olacağız.

“5. Yargı Paketiyle ilgili taslak çalışmaları devam ediyor”

Meclisin en yoğun çalışan komisyonlarından bir tanesi Adalet Komisyonudur. Adalet Komisyonu hukuk inşa eden bir komisyondur. Diğer komisyonlarımızın da hepsi birbirinden değerli. Adalet Komisyonumuz geçmiş dönemlerde çok yoğun çalıştı. Bu dönemde de yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargı paketleri çıkardık. Bu yargı paketleriyle ceza infaz düzenlemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunun yeniden güncellenmesi, hak ve özgürlükleri geliştirilmesi, İnsan Hakları Eylem Planında yer alan hususların 4. Yargı Paketinde hayata geçirilmesi gibi… Yine Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alan hedefleri ve yasa gerektiren kısımları 5. Yargı Paketiyle yine ele alacağız. 5. Yargı Paketiyle ilgili taslak çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında da komisyona ve ardından da Genel Kurula getirerek hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.

“Pandeminin getirdikleri güçlü ekonomileri çok etkiledi”

Vergi Kanunlarıyla ilgili çalışma dönemler itibariyle sürekli Meclisin gündemine gelir. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanacak ve yakın bir zamanda da Genel Kurulun gündemine gelecek. vatandaşlarımızın refahını arttırmaya yönelik bir takım tedbirler ve özellikle pandeminin getirdikleri güçlü ekonomileri çok etkiledi. Türkiye’nin ekonomisini de etkiledi. Pandemi süreci geçmiş yıllarda özellikle parlamenter sistem güzellemeleri yapanların siyasi döneminde ortaya çıkmış olsaydı Türkiye ekonomisi çok daha kötü bir durumda olurdu. Pandeminin etkisini en aza indirmek için Vergi Konularında da diğer iktisadi konularda da kanun çalışması gerekiyor. Bunun ayrıntıları önümüzdeki dönemde kamuyla paylaşılacak.

“Paris İklim Anlaşması Türkiye açısından önemli”

Meclisin gündeminde kanun tekliflerinin yanı sıra uluslar arası sözleşmelerde var. Bunlardan bir tanesi de Paris İklim Anlaşması. Özelikle iklim değişikliği dünyanın önemli bir sorunu. Çevreyi daha çok kirleten sanayileşmiş ülkelerin bu anlamda daha duyarlı olması lazım ama bakıyoruz sadece söylemde kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli konuya Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda değinerek bütün dünyaya önemli bir mesaj verdi. Türkiye olarak da bu konuda adımlar attığımızı söyledi. Çevre konusu önemli ve bir insan hakkı. Çevreyi korumazsak insan sağlığını korumamış oluruz. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması da devletleri bağlayan bir anlaşma. Bunun onaylanması da Türkiye açısından önemli. Bu alanda da Türkiye’nin öncü ülke olduğunu tüm dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda göstermiş olduk."