5 kişilik Meclis Denetim Komisyonu belli oldu!

İl Genel Meclisi, Ocak ayı gündemini görüşmeye başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri, 2022'nin ilk toplantısında 2021 gelir ve giderlerini denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Gizli oylamayla Komisyona İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Bekir Karabacak, Anten Aydoğan, Uğur Yılmaz ve Abdullah Kaleli seçildi. Komisyon, Şubat ayı sonuna kadar tüm denetimlerini tamamlayacak.

5 kişilik Meclis Denetim Komisyonu belli oldu!

İl Genel Meclisi, Ocak ayı gündemini görüşmeye başladı. 5 gün sürecek toplantıların ilkinde İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, “2022 yılının ilk toplantısını  gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz.  Öncelikle yeni yılın ülkemize milletimize tüm insanlığın salgın hastalıklardan kurtularak barış ve huzur getirmesini diliyorum.  Yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir tüm insanlığı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de etkili bir mücadele sürdürülüyor. İnsanlığın geleceğini tehlikeye sokan bu salgının aşılama ile son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Türk milletinin yine aynı bedelleri ödemekten de hiç bir zaman çekinmeyecektir”

Asırlardır bu coğrafyada Türk milletinin en ağır bedelleri ödediğini ifade eden Başkan Dursun, “Yine 2021 yılında ve onun öncesinde yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanan nedenlerle ülkemizin ve milletimizin  üzerinde yürütülen başta ülke ekonomisini etkileyecek her türlü hain planların gün yüzüne çıkmış olması millet olarak bir kez daha silkinerek yaşadığımız bu coğrafyaya sahip çıkma zorunluluğumuzu ortaya koymuştur.  Asırlar boyu bu coğrafyanın en ağır bedellerini ödeyen Türk milletinin yine aynı bedelleri ödemekten de hiç bir zaman çekinmeyecektir.  Bu sahiplenme de  tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu uğurda vatan savunmasında hayatını kaybeden güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere  sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Özel İdaremizin gelir ve gider dengesini sağlamayı başardık”

Acısıyla tatlısıyla koca bir yılın her şeye rağmen geride kaldığını söyleyen Kenan Dursun, “Mahalli İdareler Seçimleri ile 2019 yılının Nisan ayında göreve gelen 7. Dönem meclisinin geride bıraktığı 33 aylık süreyi de değerlendirsek; Bu sürenin her bir günü elbette güllük gülistanlık olmadı. Bu konuda bazen siyasi bazen de idari zorluklar yaşanması işin doğası gereği olduğunun bilincindeyiz.  Ancak İl Genel Meclisimiz, bu konuda her zaman Bartın’ın gelişmesini ön planda tuttu. O nedenle 7. Dönem meclisinin bugüne geldiğimizde büyük bir gayret ve samimiyetle yürütmüş olduğu 3 bütçe döneminde Özel İdaremizden hizmet bekleyen tüm kesimlere bütçe imkanları çerçevesinde hizmetin getirilmesine vesile olmaktan büyük bir onur duyduk. Son dönemde İl Genel Meclisi kararlarıyla hayata geçirilen bütçeler ile Özel İdaremizin gelir ve gider dengesini de sağlamayı başardık. Bu kapsamda 2015-2016-2019-2020 ve 2021 bütçelerinin sonuçları yılı bütçelerinin bütçe açığı vermeden gerçekleşme oranları yüzde 100’lere ulaştı.  Bunun yanında en önemlisinin ise Özel İdare tarihinde de bir ilk olan 2017 ve 2018 bütçeleri, bütçe fazlası vererek  çok önemli başarılara imza attık” ifadelerinde bulundu.

“Her bütçede yatırım payı yüze 45 oldu”

Yatırımlara ayrılan yıllık ortalamanın  her bir bütçe yılı için ortalama   yüzde  45 gibi büyük bir oran olduğunu kaydeden Dursun, “Geride kalan bütçe dönemlerinde yatırımlara ayrılan yıllık ortalamanın  her bir bütçe yılı için ortalama   yüzde  45 gibi büyük bir oranla gerçekleştirildiği görülecektir. Bu gerçekleşmelerle Özel İdaremiz, 51 özel idare arasında  yatırımlarını istikrarla sürdüren özel idareler arasında yerini aldı. O nedenle 7. Dönem ve öncesinin yatırım ve  başarılarla dolu  bir dönem olarak hafızalarda yerini aldı. Bu dönemi gayretli çalışmalarıyla taçlandırarak unutulmaz kılan tüm meclis üyelerimize ve idaremizin tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

2022 bütçesi yürürlüğe girdi

2022 bütçesinin de 85 milyon TL olarak belirlendiğini belirten Kenan Dursun, “2021  yılının Kasım ayında 20 gün süren meclis çalışmalarıyla 85 milyon TL olarak belirlenen 2022 Mali Yılı Bütçesi de önceki dönemlerdeki başarılı çalışmalar ışığında yürütüldü.  Aynı anlayışla hazırlanan bu bütçe de yatırım eksenli. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Sayın Valimiz Sinan Güner’in de onayıyla yürürlüğe giren 2022 yılı bütçesi ve buna bağlı çalışma programlarıyla yine toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

Dursun’dan gündem bilgilendirmesi

Ocak gündemiyle ilgili de bilgiler veren Kenan Dursun şunları söyledi:

Yılın ilk toplantı dönemine 7 gündem maddesiyle başladık. Yine Ocak ayı içerisinde 5 gün sürecek toplantılarda Kasım ayından Meclis gündemine gelen ve o dönemde ilgili komisyonlara havale edilen dosyaların komisyon raporları, İl Genel Meclisimizde görüşülerek  karar verilecek. Bunun yanında bir başka önemli gündem maddesi olan ve gündemin 3’üncü  maddesinde yer alan Denetim Komisyonuna Üye Seçimini de gerçekleştireceğiz.  Özel  İdareler,  iç ve dış denetim adı altında iki türlü denetime tabi. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Kanununun 17. Maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi  gereği her yıl  Ocak ayı  meclis toplantıları döneminde İl Genel Meclis Üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 üye ile oluşturulacak.  

Denetim Komisyonu Şubat sonuna kadar çalışacak

Komisyon marifetiyle bir önceki yılın gelir ve giderleri incelenecek. Komisyonun çalışma süresi ise Ocak ayı meclis toplantılarının bitimiyle başlayıp  Şubat ayının son gününe kadar sürecek. Bu süre içerisinde yapılan denetim sonucunda  konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulması yasal bir sorumluluk. Hazırlanacak olan rapor da 15 Mart tarihine kadar meclis başkanlığına ulaştırılacak. Komisyonca hazırlanan rapor, Nisan ayı  toplantılarında meclise bilgi olarak ta  aktarılacak. Kanun gereği yukarıda ifade edilen denetim çalışmalarını yürütmek üzere  5 meclis üyesinden oluşacak olan Denetim komisyonu seçimleri bu toplantı döneminde yapılacak. O nedenle sorumluluğu yüksek olan Denetim Komisyonuna  seçilen meclis üyelerine şimdiden kolaylıklar diliyorum.”

Ambulans tahsisi kabul edildi

Bu açıklamaların ardından ise Meclis Üyeler, Ocak ayı gündemini görüşmeye başladı. İlk olarak ambulans tahsis edilmesiyle ilgili dosyayı ele alan Meclis Üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda ambulans tahsisini oy birliğiyle kabul etti.

Denetim Komisyonu seçildi

Meclis, ilk toplantıda Denetim Komisyonu üye seçini de gerçekleştirdi. yapılan gizli oylamayla 5 kişilik Denetim Komisyonuna Ali Eyüpustaoğlu, Bekir Karabacak, Anten Aydoğan, Uğur Yılmaz ve Abdullah Kaleli  2021 gelir ve giderlerini denetlemek üzere üye olarak seçildi.