5 bin TL ve üstü faturalar artık E-Arşiv Faturadan kesilecek

Bartın'daki vergi mükellefleri de dahil olmak üzere ülke genelenindeki tüm vergi mükellefleri 1 Ocak 2020'den itibaren KDV dahil 5 bin TL ve üstü tüm faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan E-Arşiv Fatura uygulaması üzerinden kesecek. Faturalar, GİB'in hazırladığı https://earslvportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp şeklindeki link üzerinden internet ortamında kesilecek. Şuanda test aşamasında olan link, uygulamanın başlayacağı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanıma açılacak.

5 bin TL ve üstü faturalar artık E-Arşiv Faturadan kesilecek

Bartın’daki vergi mükellefleri de dahil olmak üzere ülke genelenindeki tüm vergi mükelleflerine  5 bin TL ve üstü mal ve hizmet satışlarında Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) E-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu getirildi.  1 Ocak 2020 tarihinden itibaren gerekli olmak üzere vergi mükelleflerinin kendi aralarında düzenleyeceği KDV dahil 5 bin TL ve üstü faturalar  Gelir İdaresi Başkanlığının https://earslvportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp şeklinde verdiği link üzerinden internet ortamında E-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek. Şuan test aşamasında olan link uygulamanın devreye gireceği 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanıma açılacak.  Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek 30 bin TL ve üstü faturalarda GİB’in vermiş olduğu link üzerinden E-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek.

Aynı gün içinde aynı müşteriye parça parça kağıt fatura kesilemeyecek

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar, topluca değerlendirilecek. Belirtilen miktarın aşması durumunda ise kağıt olarak aynı günde bu kişilere fatura kesilmeyecek. Mükelleflerin bölünmesi imkansız, parça parça teslim edilemeyen satışlarında internetten fatura düzenlememek için parça parça kağıt fatura kesmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu hususlar, ticaretiyle ilgili fatura alımlarında da geçerli olacak. Örneğin, aynı gün içinde aynı müşteriye  bin TL, kesilen kağıt fatura haricinde 4 bin TL daha kağıt fatura kesilemeyecek. Bunun olması halinde ise faturaların bütün asıl nüshaları müşteriden alınarak iptal edilecek ve internet ortamında E-Arşiv Fatura olarak yeniden düzenlenecek.

E-Arşiv Faturalar 10 yıl saklanacak

Mükelleflerin  E-Arşiv Fatura kesebilmesi için de iş yerlerinde internet bağlantısı, bilgisayar, yazıcı gibi ekipmanları hazır bulundurması gerekiyor. E-Arşiv Fatura kesimi için Maliye Bakanlığının internet ortamında ücretsiz uygulama hazırlanıyor. Mükelleflerin bu uygulamaya uyum sağlamak için uygun mail adresi temin etmesi gerekiyor. Mükellefler aynı zamanda E-Arşiv Fatura olarak düzenledikleri faturaları, 10 yıl boyunca saklayacak. Saklama işini işletme kendi yapacak. GİB ise E-Arşiv Faturaları sadece 6 aya kadar saklama imkanı sunacak.

E-İmza veya E-Mühür gerekmiyor

E-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmak için E-İmza veya E-Mühür gerekmeyecek. Mükellefler portala girişi interaktif vergi dairesi şifresi ile yapacak. Mükelleflerin 5 bin TL veya 30 bin TL’lik faturalar için GİB sistemini kullanmayıp özel entegratör ile çalışmak istemesi halinde mali mühür alması gerekecek. Mükellefler  1 Ocak’tan itibaren otomatik olarak E-Fatura ve E-Arşiv mükellefi olacağından kağıt fatura düzenleyemeyecek. Mükelleflerin hadleri aşmadığı takdirde E-Defter mükellefiyeti başlamayacak.  2018 yılı satışları 10 milyon TL ve üzeri olan işletmelerinse 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter uygulamasına geçmeleri gerekecek. 2018 yılı cirosu 5 milyon ve üzeri olan işletmelerde 1 Temmuz 2020’de E-Fatura ve E-Arşiv, 1 Ocak’tan itibaren de E-Defter sistemine geçecek.

Bakanlığın hazırladığı  E-Arşiv Fatura uygulaması;  Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 Sıra No'lu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan bir uygulama olacak.