31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra semaver ve mangal yapılmayacak

Bartın Valiliği, Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Tedbirler kapsamında Valilik Genel Emri yayımladı. Yayımlanan Valilik emrine göre Kurucaşile ilçesi Hacımahmut mevkii, Amasra ilçesi Bozköy Plajı mevkiindeki ormanlar, Amasra ilçesi Gömü Köyü ve Fatih Mahallesi arasında kalan ormanlık alanlar, Amasra ilçesi Radar mevkiindeki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Eldeş Köyü, Eseler Köyü hudutlarındaki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Merkez ilçenin çevresindeki ormanlık alanlar, Bartın Merkez ilçesi Topluca Köyü Esenpınar mahallesindeki ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi İnkum ve Büyükkızılkum arasında kalan ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi Şahne, Çakırdemirci, Yıldız ve Çamaltı Köyü çevresindeki ormanlık alanlara 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 31 Ekim 2024 tarihine kadar giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanarak, piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire yeri, orman parkı ve piknik alanlarında 31 Ekim 2024'e kadar akşam saat 20.00'den sonra ateş, semaver ve mangal yapılması yasaklandı.

31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra semaver ve mangal yapılmayacak

Bartın’da bu alanlara girişler yasak!

 

Nilay Meryem ÇÖMLEK

 

Bartın Valiliği, ilimizde yaşanabilecek olası orman yangınlarını önlemek ve ormanlarımızı korumak amacıyla “Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Tedbirler” konulu bir Valilik emri yayımladı.
Söz konusu Valilik emri ve alınan kararlarla ilgili kanun hükümlerine de yer verilerek şöyle denildi:
“Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbiri almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç maddesinde; ‘Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler’ hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 11/C maddesinde; ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.  Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır’ denilmektedir.
 Söz konusu Kanunun 66’ncı maddesinde ise; ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…’ hükmü yer almaktadır.
6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66’ncı maddeleri uyarınca ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmü bulunmaktadır.”

İşte alınan o kararlar!

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerleri artarken ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilirken ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla şu kararlar alındı:

Bu alanlara giriş-çıkış yasak!

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi ormancılık faaliyetlerini yapan kişi ve şirketler dışında, ilimiz Kurucaşile ilçesi Hacımahmut mevkii, Amasra ilçesi Bozköy Plajı mevkiindeki ormanlar, Amasra ilçesi Gömü Köyü ve Fatih Mahallesi arasında kalan ormanlık alanlar, Amasra ilçesi Radar mevkiindeki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Eldeş Köyü, Eseler Köyü hudutlarındaki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Merkez ilçenin çevresindeki ormanlık alanlar, Bartın Merkez ilçesi Topluca Köyü Esenpınar mahallesindeki ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi İnkum ve Büyükkızılkum arasında kalan ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi Şahne, Çakırdemirci, Yıldız ve Çamaltı Köyü çevresindeki ormanlık alanlara 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 31 Ekim 2024 tarihine  kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yetkililerden başkası giremeyecek

Tabiat ve orman parklarına girişler ile "Avlanma İzin Belgesi" sahipleri veya av turizmi kapsamında bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecek.

Saat 20:00’den sonra yasak!

Orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanarak piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire yeri, orman parkı ve piknik alanlarında 5 Temmuz 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında akşam saat 20:00’den sonra ateş, semaver ve mangal yapılmasının yasaklandı.

Bütün tedbirler alınacak

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi ve eğitim kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacak.

Enerji nakil hatlarının bakımı yapılacak

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (BEDAŞ) özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirerek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak

Yangın riskine karşı hazır bulundurulacaklar

Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturarak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe ve itfaiye aracı) hazır bulunduracak.

Gözetim ve denetimler aralıksız sürecek

İlçe Kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından ormanlarda gözetim ve denetimlerin etkin şekilde yapılacak.

Havai fişek ve niyet balonlarına yasak

Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının bu süre zarfında yasaklanırken bu karar Bartın ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacak.

İdari ve adli işlem uygulanacak

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince alınan bu karar hükümler 5 Temmuz – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

İdari para cezası uygulanacak

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere tüm yetkili birim/kurumlarca her türlü teknik imkanlar (dron, ATV, fotokapan vb.)  ile araçlar kullanılarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girerken aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 31 Ekim 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacak.