2022 YILI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

​​​​​​​Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın başkanlığında 2 oturumda gerçekleştirildi. Birinci oturumda gündemde bulunan 25 maddenin görüşülmesinin ardından Meclis'e ara verilerek gündemin 9.maddesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldü.

2022 YILI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın başkanlığında 2 oturumda gerçekleştirildi. Birinci oturumda gündemde bulunan 25 maddenin görüşülmesinin ardından Meclis’e ara verilerek gündemin 9.maddesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldü.

Meclis 2.Oturumunda ilgili madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi. 2022 yılının ilk meclis toplantısının 25 maddelik gündeminde 16 yeni konu bulunurken, 9 madde ise Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 16 yeni konudan 5’i kabul edilirken, 11 maddenin ise ilgili komisyonlara havalesi gerçekleştirildi.

 

Meclisi Toplantıları Her Ayın İlk Haftası Yapılmaya Devam Edecek

 

Yoklama ile başlayan toplantıda gündemin 1.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’ne ait 2020 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında bilgi verildi. Gündemin 2.maddesinde yer alan Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması hususu görüşülerek kabul edildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan Belediye Meclisi Toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususları görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisi Toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilmemesi kararlaştırıldı.

 

Denetim Komisyonu’na üye seçildi

Gündemin 4.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nin 2021 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebi görüşüldü.

İlgili madde doğrultusunda yapılan seçimde Secaattin Aykan, Sanem Çöme Taşdemir, Canan Çavuşoğlu, Tuncay Maden ve Mehmet Bahadır Karakaş Denetim Komisyonu’na üye seçildi.

Proje için Başkan’a yetki verildi

Gündemin 5.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nin “Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmuş olduğu projede Bartın Belediyesi’ni temsile, ilzama, başvuru belgelerini, sözleşmeyi ve diğer proje belgelerini imzalaması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi kabul edildi.

 

5 Madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na Havale Edildi

 

Gündemin 6.maddesinde yer alan Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Zabıta personeline 2022 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi, gündemin 8.maddesinde yer alan İtfaiye Personeline 2022 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi,  gündemin 9.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan programcı, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi ve gündemin 10.maddesinde yer alan harcırah bedelinin belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

 

2 Madde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na Havale Edildi

 

Gündemin 11.maddesinde yer alan Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi ve gündemin 12.maddesinde yer alan Kemerköprü Mahallesi ile Karakaş Caddesi üzerindeki araç cepleri ile ilgili konu Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na gönderildi.

 

4 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Gönderildi

 

Gündemin 13.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda  1916 ada, 14 numaralı parselin satış talebi, gündemin 14.maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 182 ada, 1, 2, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazlarda plan değişikliğine ilişkin itiraz talebi, gündemin 15.maddesinde yer alan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1811 ada, 4 parsel ve 1812 ada, 3 parsel nolu taşınmazlarda imar planı değişikliği talebi ve gündemin 16.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1205 ada, 14, 15, 16 ve 17 parsel nolu taşınmazların satış talebi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

 

Tazminatlarla İlgili Yeni Sözleşme Yapılabilmesi İçin Başkan’a Yetki Verildi

 

Gündemin 17.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Bartın Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personellere ödenen sosyal denge tazminatları hakkında yeni sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Belediye Başkanı’na yetki verildi. Gündemin 18.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edilen Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin kabulü talebi ve gündemin 19.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen güncellenen Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulü talebi değerlendirilerek kabul edildi. Gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi, tapuda  1381 ada, 71 numaralı parselin satış talebi onaylandı. Gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Güzelcehisar Köyü, tapuda  (eski) 9 pafta, 2202 parsel numaralı taşınmazın Mevzii İmar Planının yeniden onay talebi görüşülerek kabul edildi. Gündemin 22.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan ait Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1340 ada, 2 numaralı parselin satış talebi onaylandı.

 

İmar Plan Değişikliğinin Yürürlüğüne Karar Verildi

 

 

Gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün inceleme raporu doğrultusunda, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 510 ada, 277 parsel nolu Bartın Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazda çekme mesafesinde düzenlemeye gidilmesi amacıyla yapılan İmar Planı Değişikliği yeniden görüşülerek, imar plan değişikliğinin yürürlüğüne karar verildi.

 

 

Yeniden Düzenlenen Yönetmelik Kabul Edildi

 

 

Gündemin 24.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edilen, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği ile Bartın Belediyesi İnkum Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği görüşülerek kabul edildi.

 

Çaydüzü Mahallesi’nde Bir Sokağa İsim Verildi

 

Gündemin 25.maddesinde yer alan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu’na havale edilen, Çaydüzü Mahallesi’nde uygulama görmüş sokağa isim verilmesi talebi görüşüldü. Alınan komisyon raporu doğrultusunda söz konusu uygulama görmüş sokağa 460. Sokak ismi verilmesi kararlaştırıldı.

 

Meclis 2.Oturumda Tek Madde Görüşüldü

 

Tüm maddelerin görüşülmesinin ardından Meclise ara verilerek, gündemin 9.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan programcı, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi Plan Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldü. Yapılan görüşmenin akabinde de Meclis 2.Oturumunda ilgili madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi. Tek maddenin görüşüldüğü Bartın Belediye Meclisi 2. oturumu Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısının 3 Şubat 2022 Perşembe günü 16.00’da yapılması kararlaştırılarak sona erdi.