2019 Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi

İl Genel Meclisi, koronavirüsü tedbirleri nedeniyle Nisan ayından sonra Mayıs ayında da olağanüstü toplandı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri olağanüstü toplantıda 2019 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabını görüşerek karara bağladı.

2019 Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi

 

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında Özel İdare Meclis Toplantı Salonunda meclis üyelerinin eksiksiz olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Gündemde yer alan konuların görüşülmesine geçmeden önce olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, şunları söyledi:

 

“Görüşülmesi elzem konularımız vardı”

 

“Ülkemizi ve tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve bu virüsün ülkemizin her bölgesini etkisi altına almış olması sebebi ile ülkemiz genelinde alınmış olan tedbirlere ilave tedbir olarak İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün Covit-19’la Mücadele Kapsamında İl Valiliklerine gönderilen genelge ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri Meclis'leri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelendi. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksatılmaması ve devamı için Meclis'in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda İl Daimi Encümen ve İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yapılabilmesi için Nisan ayında olağanüstü toplantı yaptık. Şimdi de yine aynı genelge gereği 5302 Sayılı Özel İdare Kanununun 12’nci maddesinde ‘İl genel meclisinin her ayın ilk haftasında Meclis tarafından daha önceden belirlenen tarihte mutat toplantı yerinde toplanır.’ hükmünü geçersiz kıldı. O nedenle Mayıs ayı olağan toplantıları yapılamayacak. Buna mukabil 5302 Sayılı Özel İdare Kanununun 47. maddesi gereği meclis her yıl Mayıs ayı toplantı döneminde kesin hesabın ve taşınır kesin hesabının meclisçe karara bağlanması zorunludur. Bunun yanında İdarenin işlerinin aksatılmaması için karar verilmesi elzem olan bazı gündem maddeleri bulunmaktadır.

 

“Yılda 3 defadan fazla olamaz”

 

5302 Sayılı Özel İdare Kanununun 12’nci maddesinde ‘İl Genel Meclis Başkan'ına acil durumlarda ve lüzumu halinde İl Genel Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırabilir’ hükmü gereği gündemdeki 8 maddenin görüşülerek karara bağlanabilmesi için mevcut genelge gereği Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'in Oluru ile Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık.”

 


Dursun’un açıklamalarının ardından Mayıs ayı gündeminde yer alan dosyaların genel görüşmesine başlandı.

 

3 okula güvenlik kamera sistemi

 

Gündemin 2. maddesinde yer alan 3 adet okula güvenlik kamera sistemi kurulması projesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Raporları okunurken Çaydüzü İlkokulu, Ertuğrul Gazi ve Cumhuriyet Ortaokullarına takılacak olan güvenlik kamera sistemi projesi 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınması Meclisin oy birliği ile kabul edildi. 
 

Ulaşıma 535 bin TL ek ödenek

 

Gündemin 3. maddesinde yer alan 2020 Mali Yılı Ek Ödenek verilmesi ile ilgili dosya hakkında oylama öncesi komisyon raporuna ilişkin kısa bir bilgilendirme yapan Meclis Başkanı Dursun, Nisan ayı olağanüstü meclis toplantısında 2020 mali yılı ek ödenek verilmesi ile ilgili dosyanın plan ve bütçe komisyonuna havalesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Komisyonda konunun değerlendirildiğini ifade eden Dursun, yıl içerisinde projelerden artan 535 bin TL ödeneğin Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmasının komisyonca da uygun görüldüğünü belirtti. Bu kapsamda Mecliste yapılan görüşmelerin ardından yapılan oylamada Meclisin oy birliği ile mevcut ödenek Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne verildi.

 

“Gelir ve gider dengesini son derece başarılı ”
 

Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabıyla ilgili gündem maddesini genel görüşmelere açan İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabıyla ilgili gerçekleşen rakamları paylaşarak şöyle dedi:

 

“5302 sayılı yasa gereği her yıl Mayıs ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan bir önceki yıla ait Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin hesabının görüşmelerinin yapılması zorunludur. Bu kapsamda 2019 yılında 46 milyon 984 bin 252,77 TL öz kaynak, 68 milyon 735 bin 602,84 TL dış kaynak toplamda 115 milyon 719 bin 855,61 TL gelir gerçekleşmesi yaşandı. 46 milyon 668 bin 980,93 TL öz kaynak, 72 milyon 316 bin TL dış kaynak ile toplamda 118 milyon 984 bin 981,75 TL de gider gerçekleşmesi gerçekleşti. Kesin hesabın özellikle gelir gerçekleşmelerine bakıldığında İl Genel Meclisimizin bütçe içerisindeki gelir ve gider dengesini son derece başarıyla gerçekleştirdiği görülüyor. O nedenle 2019 yılı bütçemizi yüzde 100’leri bulan gelir ve gider gerçekleşmelerine büyük ölçüde katkı sağlayan tüm Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor yine aynı başarının 2020 yılında da sürmesini temenni ediyorum.”

Yapılan genel görüşmelerin ardından 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı, oy çokluğu ile kabul edildi.


2019 Mali Yılı Taşınır Hesabı da oy çokluğuyla kabul edildi

 

Gündemin 5.maddesinde yer alan taşınır kesin hesabıyla ilgili dosyayı da genel görüşmelere açan Başkan, yaptığı değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“5018 Sayılı Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesine dayanılarak, 18/01/2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır Kesin Hesabı başlıklı 35. Maddesinin 10’uncu bendi ‘Mahalli İdareler yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.’ hükmü gereğince 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının genel görüşmelerini yapıyoruz. 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabında 2 milyon 892 bin 409,98 TL değerinde demirbaş, 7 milyon 367 bin 303,27 TL değerinde taşıt, 5milyon 755bin 220,52 TL değerinde tesis, makine ve cihazlar, 1 milyon 480bin 823,81 TL değerinde ilk madde ve malzeme olmak üzere toplamda 17 milyon 495 bin 757,58 TL’lik taşınır mal bulunuyor.”

 

Yapılan görüşmelerin sonrasında 2019 Mali Yılı Taşınır Hesabı da belirtilen haliyle tasdik edilirken İl Genel Meclis’in oy çokluğu ile karara bağlandı.

 

2 dosya komisyonlara havale edildi


Gündemin 6. maddesinde yer alan “sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” ile ilgili dosya ve 7. maddesinde yer alan “kadro ihdası” ile ilgili dosya Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Kaynakları ve ARGE komisyonlarına havale edildi.

 

Vakfın tahsis talebi komisyonda
 

Gündemin 8. maddesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının tahsis talebiyle ilgili dosya hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Dursun, şöyle konuştu:

 

“Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Özel İdaremizin mülkü olan daha öncesinde Kozcağız Aile Sağlığı Merkezi olarak da kullanılan binamızda Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Projesini gerçekleştirmek amacıyla tahsis talebinde bulundu. Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubuna başkanlık eden Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç, girişimleriyle Japonya Büyükelçiliğince yürütülen ‘Japonya Yerel Projelere Hibe Programı’ kapsamında ‘Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın’ Projesine Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılacak Kadın Mesleki Eğitim Merkezi için Japonya’dan 89 bin dolar’lık hibe desteği alınmasını sağladı.

Bunun yanında Özel İdaremiz de böylesine önemli bir projeye 95 bin TL öz kaynağından kullanacağı ödenek ile de proje ortağı olacak. Bu nedenle Kozcağız Eski Aile Sağlığı Merkezi binamızı projenin Sosyal Yardımlaşma Vakfına ayni hak tahsisi yöntemiyle tahsis edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yine proje ortağı olmamız nedeniyle de mevcut projenin 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınması gerekiyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde çok önemli katkıları olan başta Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, yine projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e şahsım ve Meclisimiz adına teşekkür ediyorum.”

 

Ardından yapılan görüşme sonrasında dosya görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

 

Meclis, Haziranda tatilde

Gündemin 8. Maddesinde yer alan Meclisin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili de yapılan değerlendirme sonucu Haziran ayının tatil ayı olmasının uygunluğu Meclisin oy birliği ile kabul gördü. 

“Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız”


Gerçekleştirilen toplantıya katılarak alınan kararlara katkı sağlayan tüm Meclis Üyelerine teşekkür eden Meclis Başkanı Dursun, son olarak da koronavirüs süreci ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten dolayı hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Mevcut durumun bir an önce normale dönmesi en büyük temennimizdir. Ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle tüm insanlığın olağanüstü durumdan geçiyor. O nedenle bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu tedbir kararlarına uyarak millet olarak yaşadığımız bu zor günlerin aşılacağına inanıyoruz.” dedi.