2017'de kültürel istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 kültürel istihdam verilerini yayımladı. Buna göre Bartın'da dahil olmak üzere ülke genelinde kültürel istihdam yüzde 4,4 arttı. Kültürel istihdamın yüzde 51,5'ini erkekler oluşturdu.

2017'de kültürel istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2017  kültürel istihdam verilerini yayımladı. Buna göre Bartın’da dahil olmak üzere ülke genelinde  kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 614 bin kişi oldu. Erkekler 2017 yılında kültürel istihdamın yüzde 51,5’ini, kadınlar ise yüzde 48,7’sini oluşturdu. Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 64,8’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 27,7’si 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,5’i ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.
 
Kültürel istihdamda olanların yüzde 46,6’sını lise altı eğitimliler
Kültürel istihdamda olanların yüzde 46,6’sını lise altı eğitimliler, yüzde 33,4’ünü yükseköğretim, yüzde 20’sini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.
 
Kültürel istihdamın yüzde 58,6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

Kültürel istihdamda olanların, yüzde 58,6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41,4’ü işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,5’i tam zamanlı çalışırken, yüzde 28,7’si yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,8 saat oldu.
 
El sanatları çalışanlarının payı yüzde 45,8
Kültürel istihdamın yüzde 87,1’ini kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,9’unu ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 45,8’i el sanatları çalışanları, yüzde 14,3’ü mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 8,8’i ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı yüzde 10,4

Kültürel istihdamın yüzde 32,7’sini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 67,3’ünü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre “Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,4, “yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 7,7, “Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise  yüzde 4,4 oldu.