2. Asliye Hukuk Mahkemesi

kamulaştırma ilanı

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN 
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2020/33 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER        : Bartın İli, Merkez İlçesi,
MEVKİİ                :Kantariler köyü
ADA NO            :102
PARSEL NO            :6
MALİKİN ADI VE SOYADI     : Yusuf Çağlayan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI            :Türkiye Elektrik A.Ş Gen Müd
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ        :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/33 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.Duruşması ise 03/04/2020 tarihine saat 09:35'e bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/02/2020                                    BV:2020/101