2. Asliye Hukuk Mahkemesi

kamulaştırma ilanı

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/144 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın    ili, Merkez ilçesi, Barkaçboz köyü,
ADA NO                :112
PARSEL NO                :17    
VASFI                    :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                :1576,84
MALİKİN ADI VE SOYADI         : Yaşar Bozoğlu
ADA NO                :116
PARSEL NO                :2
VASFI                    :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                :305,77
MALİKİN ADI VE SOYADI         : Yaşar Bozoğlu
ADA NO                :116 
PARSEL NO                :3
VASFI                    :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                :605,65
MALİKİN ADI VE SOYADI         : Yaşar Bozoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN 
İDARENİN ADI                :DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ            :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/144 Esas         Esas sayısında dava açılmıştır.Duruşması 02/04/2020 tarihine atılıdır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 
04/03/2020
                                        BV:2020/125