195 milyonluk bütçe maratonu başladı

İl Genel Meclisinde kasım ayı gündemiyle birlikte bütçe maratonu başladı. 20 gün sürece toplantılarda Meclis Üyeleri, 2023 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 2023 Mali Yılı Bütçesine karar verecek. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresinin 2023 bütçesinin ise 195 milyon TL olarak planlandığını kaydetti.

195 milyonluk bütçe maratonu başladı

İl Genel Meclisinde kasım ayı gündemiyle birlikte bütçe maratonu başladı.  Gündemin ilk toplantısında değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, söze Amasra maden kazasında hayatını kaybeden şehit madencilere Allah’tan rahmet ailelerine de baş sağlığı dileyerek başladı ve şöyle konuştu:

14 Ekim Cuma günü İlimiz Amasra İlçemizdeki maden işletmemizde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden şehidimize Allah’tan rahmet, madencilerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca bu tür kazaların bir daha yaşanmaması temennisi ile dua ediyoruz.

20 günlük mesai

5302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği Kasım ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan 2023 Mali Yılı Performans Planı, 2023 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 195 milyon olarak belirlenen 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle toplantılar 20 gün sürecek. 20 gün sürecek olan yoğun mesai bizleri bekliyor. Meclis ve komisyon çalışmalarında fedakârca çalışacağımız meclis üyelerimize, Özel İdaremizin tüm çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan katkı verecek herkese şimdiden teşekkür etmek isterim.

Bu yıl ki bütçede 130 milyonluk gerçekleşme beklentisi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleriyle göreve gelen 7. Dönem meclisinin dördüncü bütçe dönemi içerisine girdik. Bu sebeple Kasım ayı toplantıları bütçe görüşmeleri nedeniyle önem taşıyor.  30 milyon olarak belirlenen 2015 yılı bütçesi yüzde yüz gerçekleşti. 34 milyon olarak belirlenen 2016 bütçesinin yüzde 98’lere ulaştı. 39 milyon olarak belirlenen 2017 bütçesinde 1 milyon fazla vererek 40 milyon olarak bir ilki yaşadık.  43 milyon 600 TL belirlenen 2018 bütçesi de 1 milyon 800 TL fazla vererek 45 milyon 400 TL olarak gerçekleşti. 47 milyon olarak belirlenen 2019 bütçesinde yüzde yüz gerçekleşme yaşandı. 55 milyon olarak planlanan 2020 yılı bütçesinde yüzde yüzlere varan bir gerçekleşme yaşandı. 65 milyon olarak planlanan 2021 yılı bütçesinde 3 milyon beş yüz altmış bin TL fazla vererek 68 milyon beş yüz altmış bin TL olarak gerçekleşti. Yine 2022 yılı bütçesinde ise yıl içerisinde gelir artışlarından kaynaklı yapılan 45 milyonu bulan ek bütçe ile birlikte 85 milyon olarak planlamış olduğumuz 2022 yılı bütçemizin 130 milyon iki yüz yirmi bin TL olarak gerçekleşmesini bekledik.

195 milyonluk öngörü

Geçmişteki 8 bütçe dönemine bakıldığında yatırımların zirve yaptığı bir bütçe dönemleri olarak hafızalarda yer aldı. Bütçeler bir öngörüyle hazırlanıyor.  Geçmiş bütçe dönemlerindeki başarılı süreçten edinilen tecrübeyle 2023 yılı bütçesi de 195 milyon olarak öngörüldü. Yine her zaman olduğu gibi spor, eğitim, tarım, kültür, ulaşım ve alt yapı hizmetleriyle Bartın’ın  tüm kesimlerini kucaklayan çalışmaları hayata geçireceğiz.

2023’te eğitime 13 milyon 192 bin 789 TL ödenek

2023 yılı bütçesi içerisinde yine en önemli kaynak eğitim yatırımlarına ayrılacak. Günümüz eğitim sisteminde okulların fiziki yapıları son derece önemli. Bu kapsamda il genelinde ihtiyacı olan okullarımızda modernize çalışmaları programlarda yer alacak. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere  13 milyon 192 bin 789 TL olarak bütçesi öngörüldü. Bu kapsamda ihtiyaç olan bazı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin planlanarak programa alınacak. Bu kapsamda büyük onarımların yanında Karaköy İlkokulu ve Ortaokulu  yapımını destekleyerek ilimizin ihtiyacını karşılayacak modernize bir okulu Bartın’a kazandıracağız. 2003 yılından bugüne baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığınca ilimize 41’in üzerinde okulun Bartın’a kazandırılmasına büyük katkısı olan başta AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere bakanlık yetkililerine de teşekkürü  bir borç biliyoruz.

2023 imarında yeni düzenlemeler

İmar  ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 2023 yılında il genelinde yapacakları uygulamalı imar planları ve 18 uygulamaları Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imarının çözümüne katkı sağlayacak. Gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki  başarılı çalışmalara imza attık. 2023 yılında yine aynı çalışmaların kapsamını genişleterek ilimizin gelişim sürecini büyük ölçüde etkileyecek olan Filyos projesine hızlı entegre olması gereken başta turizme uygun deniz sahillerimizi hızlı ve doğru planlayarak Bartın’ı geleceğe taşıyacak planları gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda yürütülen imar planı çalışmalarıyla geçmişte başarıyla uyguladık. İmar konusundaki çalışmaları  geniş bir alanda sürdürdük.

Hatipler ve Büyükkızılkum’da peyzaj

Yapılan imar planına dayalı olarak 18. Madde uygulaması ile birlikte sosyal alanları ve diğer tüm donatılarıyla birlikte plana dayalı gelişecek ve büyüyecek olan Mugada, Güzelcehisar, Büyükkızılkum, Hatipler, Çakraz plajlarında yaptığımız planlarımız ile bu sahillerimizi gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacağız. Özel İdaremizin sorumluluk alanında yer alan diğer sahillerde de aynı planlama çalışmaları peyder peyi devam edecek. 2021 yılında çevre ve şehircilik bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Hatipler ve Büyükkızılkum sahillerimizi kapsayan imar planına dayalı peyzaj çalışmaları bakanlığın destekleri ve idaremizin katkılarıyla başlatılacak. Mugada sahilimizde bakanlık desteğiyle yeşil yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin 1. Etabı hayata geçirildi. Yapılacak düzenlemelerin Filyos projesi projeksiyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. 12 yıldan bugüne bu kapsamda yapılan Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerimizde yaptığımız düzenlemelerle önemli bir mesafe kaydedildi. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla Bartın’ın gerdanlığı olan sahillerimizi turizme kazandırarak çok daha yaşanabilir hale getirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.

26 köyde su işletmeciliği devri tamam!

İçme suları projelerinin 14 yıl gibi uzun bir süre idaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor. Son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup suları köylerimizde hayata geçirildi. Fakat geldiğimiz yeni süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklarımız eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunlar yaşandı. Halen birçok köyümüzde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekeler var. O nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylerimize kazandırmış olduğumuz bu tesislerin vatandaşlarımıza sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerekiyor. Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun bir süre mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışları oldu. İl Özel İdaresi Kanununda içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifi yok. Bunun yanında mevcut köy kanunun muhtarlarımıza verilen işletme yetkisi günümüz şartlarını tarif edemiyor. O nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifinin yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 il özel idareleri arasında ilki gerçekleştirerek İçme Suları İşletme Yönetmeliğini 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 Sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandı. Mevzuat gereği çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerekiyor. Bu süreci Sayıştay'a doğru ve açık bir şekilde iyi anlattık. Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçecek. Bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edecek. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde “Bartın İl Genel Meclisinin 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 Sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresiyle bizlere ulaştı. Şimdi bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdaremiz bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. işletmeciliğini aldığımız ve alacak olduğumuz hiçbir muhtarımıza köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyderpey devralacağız. Bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısı 26.

Terfi sistemi 5 TL, cazibe sistem 2 TL

İşletmesi devralınan köylerde vatandaş memnuniyeti giderek artıyor. Buradaki amaç idareye getireceği gelir önceliği değil. Bazı köylerimizde terfi sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetleri arttı.  Muhtarlarımızın da elinde olmayan nedenlerle suyun tonu 12 TL’ye kadar ulaşan köyler var. Bazı köylerimizde de tesisler işletilemez hale geldi. O nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdaremizin bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü eliyle yürütülmeye başladı. Amacımız içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylerimize sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkımızın hizmetine sunmak. Bu kapsamda işletmesi devralınan köylerimizde 3 yıldır bu hizmetimizden kar amacı gütmeksizin İl Genel Meclisimizde alınan karar ile terfili sistemle çalışan köylerimizde 5 TL. artı KDV, cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 2 TL artı KDV olarak 3 yıldır sürdürülüyor. Bu hizmeti işletme sıkıntısı yaşayan köylerimizin işletmelerini peyderpey devralmaya devam edeceğiz.

Yanaz güreş alanı hizmette

Geçmiş yıllarda birçok köyümüzde futbol sahalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapıldı ve ihtiyaç olan uygun olan yerlerde saha yapımları gerçekleştirilecek. 2022 yılı bütçesiyle de bal liginde ilimizi temsil eden Bartınspor ve Amasraspora spor malzemesi alımında destek olduk. Bunun yanında diğer amatör spor kulüplerine de aynı şekildi bütçe imkanları ölçüsünde sürdürüldü.  2023 yılında da aynı anlayışla bütün amatör sporla uğraşan sporcuların desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca 2021 yılında sporun her branşını desteklemek amacıyla ata sporumuz Karagucak Güreş Turnuvalarının çok daha modern bir alanda yapılabilmesi için özellikle güreş sporuna aşırı ilgi gösteren Geriş, Gerişkatırcı, Yanaz ve civar köylerimizin müştereken kullanabilecekleri 3000 metre karelik bir alanda Yanaz köyü sınırları içerisinde modern bir güreş tesisini Bartın’a kazandırarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu Meclisçe yaşadık.

Yanaz’de ilk güreş coşkusu

Bu kapsamda İl Genel Meclisi kararıyla 2020 yılında çalışma ve yatırım programına alınan güreş alanına AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’un  takibi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 1 milyon 200 bin TL’lik ödenek aktarımı sonucu projeye hız kazandırılarak 2022 yılında düzenlenen bayram turnuvalarına yetiştirilerek ilk güreşler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İlimiz ve bölgemiz için böylesi önemli bir projenin ortaya çıkmasında katkısı olan İl Özel İdaremiz Genel Sekreteri ve teknik personellerine, yine projemize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a  ile bakanlık yetkililerine çok teşekkür ediyoruz.

Yol ve içme suyunda hedef tamam

2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programının bütçesinin 85 milyon TL olarak belirlendi. Bu rakamın yüzde 45’lik kısmının yatırımlara ayrılmış olması Bartın İl Özel İdaremizi diğer birçok özel idarelerden farklı kıldı. Bu konudaki söylemlerini eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettik. Son dönemde Özel İdare bünyesinde kurdukları beton santrali kilit parke tesisi ile asfalt plenti yenilenmesi Özel İdaremize hizmet noktasında sınıf atlattı. Kurulan bu modern tesislerimiz ile Özel İdaremizin sorumluluk alanındaki 2336 km’lik yol ağında çok daha hızlı ve standardı yüksek yolları yaparak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımdaki konforu yükseltilecek. Kurdukları yeni tesisler ile  30 yıl bozulmayan konforlu yolları halkın hizmetine sunarak yine aynı tesis de üretecekleri kilitli parke ile de köy meydanları başta olmak üzere tüm köylerin içerisinde modernleştirme çalışmalarını hızla tamamlamaya devam edeceğiz.

260 köyde bakım ve onarım

İl Genel Meclisi kararıyla 2022 yılı bütçesiyle Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne 9 milyon TL ödenek verildi. Bu ödenek ile çalışma yatırım programına 13 km sıcak asfalt, 20 km kuru beton, 13 km fillerli stabilize, 6.4 km yeni yol açma, 2.5 km kilitli parke taşı yol yapımı, 2.6 km ıslak beton yol yapımı olarak yer verdik ve çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanarak programların yapımına devam edildi. Bunun yanında yıl içerisinde AK Parti Gurup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’un girişimleriyle 30 milyon İller Bankası Kredisi 15 milyon Cumhurbaşkanlığı hibesi 47 milyon KÖYDES ödenekleriyle toplam 92 milyonu bulan ödeneklerle il genelinde 260 köy ve 907 bağlısında öncelikle asfalt bakım onarım işleri olmak üzere yine ana yollarımızdaki ulaşım standartlarının yükseltilmesine devam edildi. Bunun yanında yine köylerimizin içme ve kullanma sularında yaptığımız şebeke ve tesislerin yenilenmesiyle  çok daha sürdürülebilir su kullanımına  ulaşılacak.

97 köyde şebeke ve tesis revizyonu

Bu projeler kapsamında ilimize gönderilen 92 milyon TL ödeneğin tamamının Yol Ve Ulaşım Hizmetleri ile içme suları projelerine aktarıldı. İçme ve kullanma sularında 20 milyon 612 bin 521 TL. ile 97 köyümüzün  şebekeleri ve tesislerin  yenileme ve revizyon çalışmalarının gerçekleşecek. Çalışmaların bitiminde ilgili  köylerin suya erişimlerinin   çok daha kolaylaşacak. Su kaynağına ulaşılamayan köylerde ise yine farklı arayış devam ediyor. Ödeneğin diğer kısmıyla ağır geçen kış şartlarında ilimizde yaşanan son afette aşırı şekilde deforme olan 2336 km yol ağımızdaki standartların yükseltilmesi için 43 milyon 383 bin  TL ödenek ile 46 bin 19 ton sıcak asfalt üreterek yaklaşık 66 km’lik bir yol uzunluğu iyileştirildi. Köy içlerinde 10 milyon 627 bin 982 TL ödenek ile 47 bin 475 metre kare 9.5 km uzunluğunda kilitli parke yol düzenlemesi yapılacak. 9 milyon 720 bin 908 TL ödenek ile 18.7 km uzunluğunda kuru beton yol yapılacak. 226 bin 863 TL ödenek ile 206 metre küp 700 metre uzunluğunda klasik beton yapılacak. 1 milyon 486 bin  TL ile 17 km uzunluğunda stabilize, 485 bin TL ile 12.4 km. tabi malzemeli stabilize, 600 bin 75 TL ödenek ile 1,6 km 1. kat sathi kaplama, 1 milyon 583 bin 872 TL ile sanat yapısı için ayrıldığını toplamda bu çalışmaların sonucunda yıl içerisindeki programlarla 79 km. sıcak asfalt, 38.7 km kuru beton, 12 km kilitli parke, 30 km stabilize, 18.8 km tabi malzemeli stabilize, 3,3 km ıslak beton, 1.6 km sathi kaplama ile yol ağının iyileştirilerek il genelinde 183.4 km’lik yol ağında çalışmalar sürüyor. Kırsala hizmet götürebilmemizi sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yine bu ödeneklerin ilimize aktarılmasında önemli katkıları olan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç ve Bartın Valimiz Sayın Dr. Nurtaç Arslan’a, ayrıca programların oluşmasını sağlayan il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyor, alanda bu projeleri başarıyla uygulayan tüm ekibimize de kolaylık ve başarılar diliyoruz.  

Köylere sosyal donatı

2009 yılında başlatılan “Tüm Çocuklar Mutlu Olsun” projesiyle 13 yıldır aralıksız yürütülen çalışmalarla toplam 306 adet kurulan çocuk parklarıyla birçok çocuğu mutlu ettik. Hedefimiz 262 köye ulaşarak tüm çocukların mutlu olmalarını istediklerini söyledi. Aynı kapsamda 667 noktaya yolcu bekleme durakları kuruldu. Bütçe imkânları doğrultusunda 2023 yılında da çalışmalar sürecek. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

İnsansız deniz araçları
 

İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar, Çakraz, Göçkün ve Kapısuyu plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jet ski, 2 adet zodiak bot, 2 adet insansız can kurtaran robotu ile 7 sahilimizde 20 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştık. Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımı yaşandı. Bunun yanında Büyükkızılkum, Hatipler plajları da büyük ilgi gördü. Bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz'in çeken akıntısının tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakaları bu hizmetimiz öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 9 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren 1662 vatandaşımıza müdahale edilerek canları kurtarıldı. 2016 yılında sadece 1 vakanın ölümle sonuçlanarak 2017-2021 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladık.

“Geçmiş deneyimlerimizle profesyonelleşiyoruz”

İdaremizin görev ve sorumluluk alanında bulunan merkez ve ilçe köylerimizin evsel nitelikli katı atıklarının toplanması ve sağlıklı çevre bilincinin artırılması amacıyla köylerin çöp toplama hizmetlerini gerçekleştirdik. Bu konuda her geçen yıl çevre temizliğine daha da önem vererek her yıl araç ve konteyner sayılarını artırdık. Bu kapsamda 2022 yılında 152 konteyneri köylerimizin hizmetine sunarak toplamda 2 bin 917’ye ulaştı. Yine çeşitli zaman dilimlerinde Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’un girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gönderilen çöp toplama araç sayısının toplamda 7’ye ulaştı. 23 kişilik personelle bu hizmet verildi. 2022 yılında da bu alanın bütçe imkânları ölçüsünde güçlendirilerek verilen hizmeti çok daha profesyonel hala getirme gayreti içerisinde olacak.

Yatırım ve bütçe dosyaları komisyonlarda

İl Özel İdaresi’nin 2023 Mali Yılı Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programı konulu dosyaları Meclisin oy birliği ile tüm ihtisas komisyonlarına havale edildi.  2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı konulu dosyanın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi gerçekleştirildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü Başlıklı 28. Maddesi  gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Bütçe Tasarısı Raporunu beş iş günü sonunda Meclis Başkanlığına sunulması gerekiyor. Bundan sonrada Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programları genel görüşmelere açılarak görüşülecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda hep birlikte önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, Bartın’ımızı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz’ dedi. 20 gün sürecek Kasım ayı meclis çalışmalarına katkı sağlayacak olan Meclis üyelerimize ve idaremiz birim müdürlerine şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarımızın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”