190 projeden sadece 1'i yapılamadı

Mart gündeminin son toplantısında İl Genel Meclisine 2022 Yılı Faaliyet Raporunu sunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan 'İl Özel İdaremizin 2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programında toplam 190 adet faaliyetimiz bulunmaktadır. Hedeflenen bu projelerden 189 adet faaliyet devam eden işlerimizle birlikte gerçekleştirilmiş, 1 adet faaliyet ise talep bulunmaması sebebiyle tamamlanamamıştır. Yıl sonu itibariyle gerçekleşen proje oranı yüzde 99.45 gerçekleşemeyen proje oranı ise yüzde 0,55 olarak tespit edilmiştir' dedi.

190 projeden sadece 1'i yapılamadı

Kenan Dursun başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi Üyeleri, Mart gündemi görüşmelerini tamamladı. Gündemin son toplantısında İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, “Mart ayı toplantıları kapsamın da geçen aydan havaleleri gerçekleştirilen 11 gündem maddesinin komisyon raporları Meclisin işarı oylarına sunuldu.  5 yeni gündem maddesinin havaleleri gerçekleştirilerek 2 madde daha birleşim içinde görüşülerek karar verildi. 5302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği her ayın ilk haftasında başlayan ve 5 gün süren toplantılarda Özel İdarenin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için alınması gereken kararların yanında yine yasa gereği bazı aylara özel önemli gündemleri oldu. Ocak ayında Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapıldı.  Mart ayında ise bir önceki yılın faaliyet raporu Sayın Valimiz Nurtaç Arslan tarafından meclise sunuldu. Nisan ayında meclis üyeleri arasından gizli oyla organ seçimleri yapıldı.  Mayıs ayında da bir önceki yıla ait kesin hesap mecliste görüşülerek karara bağlandı. Kasım ayında ise diğer aylardan farkı olarak 20 gün sürdü ve bu süre içerisinde meclis çalışmalarıyla bir sonraki yılın çalışma ve yatırım programı ile bütçesi ortaya çıkarıldı” dedi.

Dursun: “18 yıldır ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz”

Mart ayı gündeminin 18. Maddesinde 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun sunulması ile ilgili dosyanın yer aldığını ifade eden Başkan Dursun “2005 yılında çıkartılmış olan 5302 sayılı yasayla il genel meclisleri yerel parlamenter hüviyetine kavuşturularak özel idarelerin en üst karar organı olmaları sağlanmıştır. Ayrıca Özel idareler bu anlamda yerel temsilcilerin de katkıları ile yasayla birlikte güçlendirilmiş olan yapılarıyla 18 yıldır ülkemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlamışlardır. Bu kapsamda Bartın Özel İdaresi de İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yapmış oldukları güzel çalışmalarla çok önemli başarılara imza atmışlardır. Ben de bu vesileyle bu çalışmalara katkı sağlamış olan tüm meclis üyelerine ve özel idare personelimize teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Arslan: “Projelerin yüzde  99.45 gerçekleşti”

Toplantıda Bartın Valisi Nurtaç Arslan da 2022 Yılı Faaliyet Raporunu meclis üyelerine sundu. İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programında toplam 190 faaliyet bulunduğunu ifade eden Vali Arslan şöyle konuştu:

“İl Özel İdaremizin 2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programında toplam 190 adet faaliyetimiz bulunmaktadır. Hedeflenen bu projelerden;  189 adet faaliyet devam eden işlerimizle birlikte gerçekleştirilmiş, 1 adet faaliyet ise talep bulunmaması sebebiyle tamamlanamamıştır. İl Özel İdaremizce toplam 190 adet proje hedeflenmiş, 189 adedi gerçekleştirilmiş 1 adedi ise tamamlanamamıştır. Yıl sonu itibariyle gerçekleşen proje oranı yüzde  99.45 gerçekleşemeyen proje oranı ise yüzde  0,55 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca; 20 adet dış kaynak projemizden 19 tanesi Bakanlıklar veya diğer merkezi idare kuruluşlarından aktarılan kaynak ile yapılmış, 1 adet proje eş finansman olması nedeniyle devam etmektedir.

“Çalışmalarımızın odağı vatandaşımızdır”

İl Özel İdaremiz, 2022 yılında kırsal alanlarımızın daha modern ve yaşanabilir hale getirilmesi için sağlık, kültür, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, tarım, imar, yol ve ulaşım, eğitim, çevre vb. alanlarda, başta İl Genel Meclisimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde ilimizin ve köylerimizin ihtiyaçları ile vatandaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak öncelik sırasına göre önemli çalışmaları hayata geçirmiştir.  Bizim yaptığımız çalışmaların odağı vatandaşımızdır. Kırsal alanda görev yaparken bütün insanlarımızı kucaklayarak, nerede ne eksiklik varsa gidermek için arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadırlar.  Proje ve yatırım faaliyetlerinin yanında afet ve acil durumlarda önemli görevler üstlenen İl Özel İdaremiz, İlimizde 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasında meydana gelen sel afetinde seferber olmuştur. Hali hazırda 6 Şubat tarihinde yaşadığımız tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle bölgedeki çalışmalarına devam etmektedir.

“2023 yılında da var gücümüzle çalışacağız”

Bartın İl Özel İdaresi çok fazla borcu olmayan, hesabını bilen bir idaredir. Bu anlamda İl Özel İdaremizde bu duyarlılığı ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bizler bütçe ödeneklerinin kullanılmasında, merkezi idarenin kaynaklarının ilimize kazandırılması bağlamında bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bu anlamda hem özel idare hem de merkezi idarenin gücünü kullanarak ilimize daha iyi hizmetler sunacağımızı düşünüyorum. Bartın İl Özel İdaresi olarak, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek, hizmetlerimizi ve alt yapılarımızı daha iyi bir noktaya taşımak, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak için 2023 yılında da bugüne kadar yapılan gayretli ve titiz çalışmaların üzerine koyarak var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılındaki faaliyet ve çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza ve Üyelerine, İl Encümen Üyelerine, Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, İl Özel İdaresi birim amirleri ile çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Dursun’dan teşekkür

Nurtaç Arslan’ın sunumunun ardından Kenan Dursun ise  “2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programının uygulanmasında ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının her aşamasında görev alan İl Genel Meclis Üyelerine, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum. Ayrıca ödenek temini açısından emek ve katkısı olan başta AK Parti Gurup Başkanvekili Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a yürekten teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya’nın da olduğu toplantıda 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.