184 projeden 170'i tamam

2019 yılı İdare özkaynağı 46 milyon 984 bin 252,77 TL gelir gerçekleşerek yüzde 99,96 lara ulaştığı. Ayrıca İl Özel İdaresi 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programında toplam 184 faaliyet yer aldı. Hedeflenen bu projelerden 170 tanesi devam eden işlerle birlikte) gerçekleştirildi, 14 tanesi de iptal edilmesi, tasfiye talepleri, talep bulunmaması, ödenek yetersizliği ve bakanlıklar veya diğer merkezi idare kuruluşlarından alınan izin ve onayların süre gecikmeleri sebebiyle tamamlanamadı. Yıl sonu itibariyle gerçekleşen proje oranı  yüzde 93,16, gerçekleşemeyen proje oranı ise yüzde 6,84 olarak tespit edildi.İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında toplanan il genel meclisinin 4' üncü birleşiminde Bartın Valisi Sayın Sinan Güner 2019 yılı faaliyet raporunu sunmak üzere hazır bulundu.  

184 projeden 170'i tamam

İL GENEL MECLİSİ VALİ GÜNER’İN KATILIMI İLE 2019 YILI FALİYET RAPORUNU DEĞERLENDİRDİ

 

            İl Genel Meclis Başkanı Kenan  Dursun, Mart ayı toplantılarının bugün itibariyle son birleşiminin gerçekleştirileceğini, 15 madde ile ilgili komisyon raporlarının okutularak meclisin işarı oylarına sunulduğunu ve Meclisin oy birliği ile gündemlerin karara bağlandığını ifade etti. Ayrıca 3 dosyanın da havalelerinin gerçekleştirileceğini belirtti. 

            Başkan Dursun,  5302 sayılı özel idare kanunu gereği her ayın ilk haftasında başlayan ve 5 gün süren toplantılarda özel idarenin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için alınması gereken kararların yanında yine yasa gereği bazı aylara özel önemli gündemlerin olduğunu hatırlatarak şunları ifade etti: 5302 sayılı özel idare kanunu gereği her ayın ilk haftasında başlayan ve 5 gün süren toplantılarda özel idarenin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için alınması gereken kararların yanında Ocak ayında Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapıldığını, Mart ayında ise bir önceki yılın faaliyet raporunun Vali tarafından meclise sunulduğunu, Nisan ayında meclis üyeleri arasından gizli oyla organ seçimlerinin yapıldığını,  Mayıs ayında da bir önceki yıla ait kesin hesabın mecliste görüşülerek karara bağlandığını, Kasım ayında ise diğer aylardan farkı olarak 20 gün sürdüğünü ve bu süre içerisinde meclis çalışmalarıyla bir sonraki yılın çalışma ve yatırım programı ile bütçesinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

 Mahalli İdareler Seçimleri ile 2019 yılının Nisan ayında göreve gelen 7. dönem meclisinin geride bıraktığı 11 aylık süreyi de değerlendirerek şunları ifade etti: Bu sürenin her bir gününün elbette güllük gülistanlık olmadığını bu konuda bazen siyasi bazen de idari zorlukların yaşanmasının işin doğası gereği olduğunun bilincinde olduklarını ama bu konuda ortak paydanın her zaman Bartın’ın gelişmesini ön planda tuttuklarını o nedenle 7. dönem meclisinin büyük bir gayret ve samimiyetle yürütmüş olduğu bütçe çalışmalarında her şeyden önce hizmet bekleyen tüm kesimlerin güvenini sarsmadan mecliste onaylanan tüm programlara sahip çıkacaklarını söyledi.

2019 yılı faaliyet raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye gelen Valimiz Sayın Sinan Güner ise şunları ifade etti: 2005 yılında çıkartılmış olan 5302 sayılı yasayla il genel meclisleri yerel parlamenter hüviyetine kavuşturularak özel idarelerin en üst karar organı olmaları sağlanmıştır. Özel idareler bu anlamda yerel temsilcilerinin de katkıları ile yasayla birlikte güçlendirilmiş olan yapılarıyla 15 yıldır ülkemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlamışlardır. Bu kapsamda Bartın Özel İdaresi de il genel meclis üyeleri ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yapmış oldukları güzel çalışmalarla çok önemli başarılara imza atmışlardır. Ben de bu vesileyle bu çalışmalara katkı sağlamış olan tüm meclis üyelerine ve özel idare personelimize teşekkür etmek istiyorum.

2019 yılında en büyük pay yol, ulaşım ve  eğitim yatırımlarına ayrıldı

 

Sayın Valimiz Sinan Güner ayrıca 2019 yılı faaliyet raporu ile ilgili de şunları söyledi:

Tahmini 47.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olan 2019 yılı bütçesinin yatırımlara ayırılan payın bütçe içerisindeki diğer kalemlere oranla %45 olduğunu söyledi. Ayrıca 2019 bütçesi içerisinde en büyük payın yol ve ulaşım hizmetleri ile eğitim yatırımlarına ayrıldığını açıkladı.

Bu kapsamda 2019 yılı İdaremiz öz kaynağının 46.984.252,77 TL gelir gerçekleşerek % 99,96 lara ulaştığını, dış kaynağın ise 68.735.602,84 TL olarak iç ve dış kaynak toplamının   115.719.855,61 TL olduğunu ifade etti.

Ayrıca İl Özel İdaremizin 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programında toplam 184 adet faaliyetimiz bulunmaktadır dedi. Hedeflenen bu projelerden;

- 170 adet faaliyet (devam eden işlerimizle birlikte) gerçekleştirilmiş,

- 14 adet faaliyet ise; İptal edilmesi, tasfiye talepleri, talep bulunmaması, ödenek yetersizliği ve bakanlıklar veya diğer merkezi idare kuruluşlarından alınan izin ve onayların süre gecikmeleri sebebiyle tamamlanamamıştır.

 

2019 yılında 170 Proje gerçekleştirildi

Sonuç olarak özetle Başkan, İ l Özel İdaremizce toplam 184 adet proje hedeflenmiş, 170 adedi gerçekleştirilmiş, ancak 14 adedi ise tamamlanamamıştır. Yılsonu itibariyle; gerçekleşen proje oranı % 93,16, gerçekleşemeyen proje oranı ise % 6,84 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca; 44 adet dış kaynak projemizden 3 tanesi Bakanlıklar veya diğer merkezi idare kuruluşlarından aktarılan kaynak ile yapılmış, 41 adedi çeşitli nedenlerle yapılamamıştır. Dedi.

Vali Güner’in sunumunun ardından Başkan Dursun,  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev Ve Yetkileri Başlıklı 10’uncu maddesi gereği 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğinin oylanacağını söyledi. Kısaca bütçe ile tahsis edilmiş kaynaklar ile dış kaynaktan aktarılan ödeneklerle tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması gerektiğine değinerek, 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programının programa alınmasında, uygulanmasında ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının her aşamasında görev alan İl Genel Meclis Üyelerine, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum dedi.

Devamında faaliyet raporunu sunumunu yapan Vali Güner’e teşekkür eden Başkan ayrıca 2019 yılı faaliyet raporuna konu olan tüm projelerimizin hayata geçirilmesinde ödenek temini açısından emek ve katkısı olan başta Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere İl Genel Meclis Üyelerimize ve idaremiz çalışanlarına da yürekten teşekkür ediyoruz dedi. 

Devam eden Meclis toplantısında Genel Sekreter Metin Çetin ve birim müdürlerinin sunumlarının ardından Başkan Dursun, Meclise sunulan faaliyet raporunun yeterliliğinin kabulünü meclisin oylarına sunarak yapılan işarı oylama sonucu ‘İl Özel İdaremizin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliği meclisin oy birliği kabul edilmiştir’ dedi.

Toplantı sonunda Başkan Dursun bir sonraki meclisin 01/04/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da gerçekleştirileceğini söyleyerek sözlerine son verdi.