163 genç çiftçiye 30 bin TL hibe

30 Nisan'da sona eren Genç Çiftçi Proje müracaatlarında Bartın'da toplam 163 genç çifti 2018 yılı için hibe desteği almaya hak kazandı. 30 bin TL'lik hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerin isimleri askı listelerine çıkarken listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde de duyuruldu.

163 genç çiftçiye 30 bin TL hibe

Bartın’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 2 Nisan’da başlayan Genç Çiftçi Proje müracaatları  30 Nisan’da sona ermişti. Proje kapsamında 30 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazananlar belli oldu. Bartın’da Merkez İlçede 85, Ulus’ta 28, Kurucaşile’de 19 ve Amasra’da 31 kişi olmak üzere  toplam 163 genç çifti 2018 yılı için hibe desteği almaya hak kazandı. 30 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerin isimleri askı listelerine çıkarken listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde de duyuruldu.

Merkezde büyükbaş hayvancılık müracaatları ilk sırada

Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerin proje dağılımına bakıldığında ise Merkez İlçede 5 kişi arıcılık, 5 kişi büyükbaş manda, 46 kişi büyükbaş sığır, 1 kişi ipek böceği, 1 kişi kanatlı 14 kişi küçükbaş koyun, 1 kişi fide,  fidan süs bitkisi üretimi, 1 kişi kapama meyve bahçesi, 3 kişi mantarcılık, 6 kişi de örtüaltı tesisi için başvuruda bulundu.

Ulus’ta 1 kişi kanatlı, 1 kişi de 1 kişi de örtüaltı tesisi için başvuruda bulundu

Ulus İlçesindeki proje dağılımına bakıldığında da 3 kişi arıcılık, 2 kişi büyükbaş manda, 15 kişi büyükbaş sığır, 1 kişi kanatlı, 5 kişi küçükbaş koyun ve 1 kişi de örtüaltı tesisi için başvuruda bulundu.

Amasra’da da büyükbaş sığır başvuruları önde

Amasra İlçesindeki proje dağılımına bakıldığında 4 kişi arıcılık, 2 kişi büyükbaş manda, 18 kişi büyükbaş sığır, 1 kişi kanatlı, 4 kişi küçükbaş koyun ve 1 kişi de örtüaltı tesisi için başvuruda bulundu.

En az başvuru Kurucaşile’de

Son olarak ise Kurucaşile İlçesine bakıldığında 6 kişi arıcılık, 1 kişi büyükbaş manda, 8 kişi büyükbaş sığır, 4 kişi de küçükbaş koyun için başvuruda bulundu.

İşte bu yıl ki proje konuları!

Genç Çiftçi Proje konuları bu yıl Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,  Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konularında oluştu.

Çiftçilerde bu şartlar arandı

Başvuru yapacak genç çiftçilerde   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,  Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,  Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye olmak, 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,  Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,  Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak gibi şartlar arandı.