14 öğretim üyesi alınacak

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi'ne çeşitli anabilim dallarına doçent, doktor öğretim üyesi ve profesör kadrolarında 14 öğretim üyesi alımı yapacak.

14 öğretim üyesi alınacak

Nurdan Eroğlu 
Bartın Üniversitesi birimlerine Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan 13 Eylül 2021 tarih ve 31597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre; Bartın Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacak. Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek. 
Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecek. Müracaat edecek adayların http://www.bartin.edu.tr adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.
Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) E-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 
Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. 
İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak. 
İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
İşte başvuru şartı ve detayları…
Resmi Gazete’de ve Bartın Üniversitesi resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre; 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalına arşivcilik ve Ulusal Arşivler üzerine çalışmaları bulunmak, Web Of Science (SCI, SCIExpanded, AHCI, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi alınacak. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tahsis edilen öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi kapsamında da Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı’na psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak, deneysel psikoloji üzerine çalışmaları bulunmak ve son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi, psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak, sosyal psikoloji üzerine çalışmaları bulunmak ve son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 
1 makalesi bulunmak şartıyla 
1 doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.Eğitim Fakültesi  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Web Of Science 
(SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi bulunmak şartıyla 1 doçent öğretim alınacak. 
4 doçent, 1 profesör ve 2 doktor öğretim üyesi
Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tahsis edilen öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi kapsamında; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde doktorasını tamamlamış olmak, üniversitenin ihtisaslaşma alanına uygun olarak “Akıllı Sistemler” üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı’na Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Akıllı Sistemler Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde doktorasını tamamlamış olmak, üniversitenin ihtisaslaşma alanına uygun olarak “Akıllı Sistemler” üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı’na Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar Donanımı üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCIExpanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi bulunmak şartıyla 1 doçent, Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı’na Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Bilgisayar Yazılımı üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCIExpanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi bulunmak şartıyla 1 doçent, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı’na Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Kontrol veya Robotik üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI, SCIExpanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi bulunmak şartıyla 1 doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Bölümü için Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 5 makalesi bulunmak ve kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış ya da alıyor olmak şartıyla 1 profesör, Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Enerji Sistemleri veya Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Termodinamik ve Enerji üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç takvim yılında 
Web Of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 5 makalesi bulunmak 
şartıyla da 1 doçent alınacak.
Spor Bilimleri Fakültesi’ne 3 doktor öğretim üyesi
Spor Bilimleri Fakültesi’ne de Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı için Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Spor Bilimleri alanında yapmış olmak, sporda denge üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCIExpanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı’na Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Spor Bilimleri alanında yapmış olmak, sporda doping ve kan akımı kısıtlama antrenmanı konularında çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCIExpanded, SSCI, AHCI, ESCI) indekslerin birinde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 1 doktor öğretim üyesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’na Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Spor Bilimleri alanında yapmış olmak, kadın ve serbest zaman konusu üzerine çalışmaları bulunmak, son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) indekslerin birinde yayımlanmış en az 1 makalesi bulunmak şartıyla 
1 doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2018, 2019, 2020) ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecek.