10 kat ve üzeri binalarda artık 2 asansör şart

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli olan 'iki asansör' yapma zorunluluğu artık 10 kat ve üzeri binaları kapsayacak.

10 kat ve üzeri binalarda artık 2 asansör şart

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 28 Temmuz 2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan yapılan düzenlemeyle, daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli olan "iki asansör" yapma zorunluluğunun artık 10 kat ve üzeri binaları kapsayacak olduğunu ifade etti. Özcan, yönetmelik hakkında şu bilgileri verdi:

“Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin getirildiği yönetmelik değişikliğine göre, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden "tek bağımsız bölümlü konutlar" hariç tutuldu.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.

10 kat ve üzeri binalarda 2 asansör yapılması artık zorunlu

Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34'üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu.

Daha önce 7 kat ve üzeri binaları kapsıyordu

Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilecek. İki asansör yapılmasına ilişkin bu düzenleme daha önce 7 kat ve üzeri binaları kapsıyordu.

Emsal sınırlamasına ve kademe zorunluluğuna takılmadan tadilat yapılabilecek

Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat istenmesi durumunda ilk ruhsat eki emsal ve yapılaşma hakkı dahilinde yeni yönetmeliğin yüzde 30 emsal sınırlamasına ve kademe zorunluluğuna takılmadan tadilat yapılabilmesi de sağlandı.”