10 ayda 110 kadın şiddet gördü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, Bartın'da şiddet mağduru kadın sayısının yıllar içerisinde artık gösterdiğini söyledi. Koç, 2018 yılı ilk on ayında 110 kadının şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

10 ayda 110 kadın şiddet gördü

Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Kadına yönelik şiddet denilince en sık görülen şiddet türü olan fiziksel şiddetin anlaşıldığını ifade eden Koç, “Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım Gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma” ilan etmiştir. Gelecek nesli yetiştirecek olan kadınlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının tam bir iyilik halinde olması Müdürlüğümüzü yakından ilgilendirmektedir. Kadınlara yönelik aile içi şiddet, temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Kadına yönelik şiddet, kadınlarımızın sağlığını tehdit eden önemli hususlardan biridir. Şiddet denilince en sık görülen fiziksel şiddet anlaşılmaktadır. Ancak cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet türleri de hiç de azımsanmayacak boyutlarda yaşanmaktadır” dedi.      

Şiddet gören kadınlardaki sağlık sorunlarına dikkat!

Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon ve uykusuzluk başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşandığını söyleyen Dursun Koç, “Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır. Aile içi şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, madde bağımlılığına, beyin ve organ travmalarına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrıya,  düşüklere,  anne ölümlerine, intiharlara neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sıkıntılı olma hali, yoğun korku, değişikliklerden kaygı duyma sık rastlanan belirtilerdir” şeklinde konuştu.

Bartın’da şiddet mağduru kadın sayı…

Bartın’da şiddet mağduru kadın sayısının yıllar içerisinde artık gösterdiğini kaydeden Koç, “İlimizde Müdürlüğümüze gönderilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formuna göre tespit edilen şiddet mağduru kadın sayısı 2014 yılında 95, 2015 yılında 118, 2016 yılında 96,   2017 yılında 156 ve 2018 yılı ilk on ayında 110 olarak tespit edilmiştir. Yıllar geçtikçe şiddet mağduru kadın sayısı artış göstermekte olup alınacak önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personellere Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı Projesi kapsamı başlığı altında  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet,  Aile İçi Şiddetle İlgili Yasal Düzenlemeler,  Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve   Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişim ve Görüşme konularında eğitim verilmiştir” ifadelerinde bulundu.

Şiddet mağduru kadınlar ilgili kurumlara yönlendiriliyor

Tespit edilen şiddet mağdurlarının ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirildiğini belirten Koç, “Eğitim alan personelimiz ve aile hekimlerimiz tarafından tespit edilen şiddet mağdurları, tedavileri ve koruma altına alınabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir.  Ayrıca talep edildiği takdirde şiddet mağduru kadınlar için tıbbi yardım, psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, yönlendirme ve rehberlik gibi hizmetler müdürlüğümüz bünyesinde uzman meslek elemanları tarafından sunulmaktadır. Yönlendirmeleri yapılan şiddet mağduru kadın hakkında yapılan işlemler sonucunda Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programlar Biriminde görevli konusunda uzman çalışanlar tarafından aile hekimlerine bilgi verilmekte ve şiddet mağduru kadının takibi yapılmaktadır” dedi.