1. Asliye hukuk mahk.

kamulaştırma ilanı

1. Asliye hukuk mahk.

İLAN 
T.C. BARTIN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/46 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER        : Kantariler Köyü
ADA NO            :108
PARSEL NO            :1
VASFI                :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI     :1 - MEHMET ÇAĞLAYAN-72895073438 -
                 2- ÖMER ÇAĞLAYAN-72889073666 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI            :Elektrik Üretim A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ        :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/46 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/02/2020                                    BV:2020/95