1. Asliye hukuk mahk.

kamulaştırma ilanı

1. Asliye hukuk mahk.

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                 : 2020/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER            :Barkaçboz Köyü Kırma Mevkii
ADA NO                :112
PARSEL NO                :21
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI         :1- CELAL GÖKMEN-22493753690
                    2-HACER KOÇ-45005003502 -
                    3-HASAN GÖKMEN-12738078848 -
                    4-HÜSEYİN GÖKMEN-12735078902 -
                    5-NURİYE ÖZCAN-56425622754 -
                    6-RIFAT GÖKMEN-22502753376 -
                    7-SEDAT GÖKMEN-12741078774
                    8-SERPİL GÖKMEN-16628949454
                    9-ZEKİYE GÖKMEN-12744078610
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/137 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
26/02/2020                                     B.V:2020/129