A Sahası devredilmedi, TTK'nın çalışma sahası Dahada genişledi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TTK Amasra A Sahasının özel sektöre devredileceğine ilişkin iddaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Yapılan ruhsatlandırma ile Amasra B Sahası özel sektör, A Sahası da daha da genişletilerek TTK tarafından işletilmeye devam edilecek dedi.

A Sahası devredilmedi, TTK'nın çalışma sahası Dahada genişledi

Haber Merkezi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TTK Amasra A Sahasının özel sektöre devredileceğine ilişkin iddaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Yapılan ruhsatlandırma ile Amasra B Sahası özel sektör, A Sahası da daha da genişletilerek TTK tarafından işletilmeye devam edilecek dedi.

Milletvekili Tunç, 2019 yılında Maden Kanununda yapılan değişiklikle maden sahalarında Rödovans sözleşmelerine konu olan kısımlarının  bölünerek ruhsatlandırılması imkanı getirilmiş olup, Amasra’da gerçekleştirilen husus firmanın talebi üzerine 2005 yılında -400 kotunun altındaki Amasra B sahasının ruhsatlandırılmasından ibaret olduğunu belirtti.

Bu ruhsatlandırma aşamasında rödovans sözleşmesi ile firmaya verilen Amasra A sahasının eksi 400 kotunun altı firmanın da protokolle muvafakat vermesi suretiyle TTK’ya ait çalışma alanı yeryüzünden kömür varlığının olduğu tüm derinliğe kadar TTK’ya devredildiğini belirten Milletvekili Tunç, TTK’ya ait A sahası 310 hektar artarak eksi 400 kotu altında yaklaşık 30 milyon ton işlenebilir rezervin TTK’nın tasarrufuna geçtiğini söyledi.

Ruhsatlandırma ile birlikte TTK ile firmanın altlı üstlü çalışması sona erdirilerek, çok büyük miktarda kömür rezervinin topuk olarak bırakılmasının önlenerek üretime kazandırılmış olacağını belirten Milletvekili             Tunç,  ayrıca eksi 1250 seviyelerine kadar olan taşkömürü damarlarında çalışma imkanı sağlanarak TTK’ya daha fazla alan kazandırılmış olduğunu açıkladı.

Kanun değişikliği sonrasında rödovans alanlarının ruhsatlandırılması imkanı getirilmesi ile birlikte Amasra’da TTK’nın 2005 Yılında özel firmaya verilen Rödovans Sözleşmesindeki alandan daha fazla alanda çalışma imkanı sağlanmasına karşın, TTK’nın sahasının özel firmaya devredilmekte olduğuna ilişkin iddialar konuyu bilmemekten ya da çarpıtmaktan ibaret olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “TTK Amasra müessesinde çalışanlarımızın endişe etmesine gerek bulunmamaktadır” dedi.