Bankoğlu'ndan Selçuk'a gaziler için önerge

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Emeklilik Maaşı Kesilen Gazilerin Sorunlarıyla İlgili Olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Yazılı Soru Önergesi sundu.

Bankoğlu'ndan Selçuk'a gaziler için önerge

CHP Bartın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, erken emeklilik hakları ellerinden alınan ve maaşları kesilen gazilerle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazılı soru önergesi sundu.

Bankoğlu, soru önergesinde, şu sorulara yer verdi:

1) Her malul gazi, aynı zamanda, engelli bir yurttaşımız olduğundan gazilerimiz de belirli şartları sağlamak kaydıyla ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca engellilerimizin yararlandığı erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Gazilerimizin aleyhine olacak biçimde getirilen bu değişiklik, hangi sebep ve gerekçelerle gerçekleştirilmiştir?

2) Bu değişiklikten olumsuz biçimde etkilenen kaç gazimiz bulunmaktadır? Söz konusu gazilerin illere göre dağılımı nasıldır?

3) Sehven emekli edildiği kendilerine bildirilen gazilerin emekli maaşlarının kesilmesi problemi bir yana, Devlet'in sağladığı hak uyarınca zamanında ikinci bir işe girmiş olanlar, yeniden işlerine dönemeyecekleri için gazilerimizin istihdam hakları da ellerinden alınmış olacaktır. Mağduriyetin bu boyutunun da giderilmesine dönük Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

4) Güncel nitelikteki bu sorunların çözümü konusunda ve gazilerimizin haklarını geri verebilmek adına, kapsayıcı nitelikte yeni bir düzenleme getirilmesi planlanmakta mıdır? Şayet planlanıyorsa nasıl bir takvim ve süreç öngörülmektedir?”

“Yasal değişiklikle gazilerimizin primleri silindi”

Emeklilik maaşı kesilen gaziler içerisinde Bartın’dan gazilerin de olduğunu ifade eden Aysu Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere, terörle mücadele operasyonlarında yaralanan gazilerimiz, engelli vatandaşlarımıza sağlanan emeklilik haklarından yararlanabiliyor ve böylece 3 bin 600 prim günü ile 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak kaydıyla emeklilik hakkını kazanabiliyordu. Öte yandan, 2019 yılının Ekim ayında yapılan bir yasal değişiklik sonucunda, gazilerimizin, tıpkı engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gibi erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi uygulamasına son verildi; gazilerimizin, askerlik yahut gazilik öncesi sigorta giriş ve primleri böylece silinmiş oldu.

“Bartın’dan gazilerimiz de var”

2013-2016 yılları arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuruları kabul edilerek emeklilik aylığı almaya başlayan gazilere, 17 Aralık tarihli bir bildirim vasıtasıyla söz konusu emeklilik işlemlerinin sehven yapıldığı ifade edildi. Bu bildirim üzerine ise gazilerimizin emeklilik maaşlarının kesildiği hem gazilerimiz tarafından vurgulandı, hem de ulusal basında geniş yer buldu. Emeklilik maaşı kesilen gazilerimiz içerisinde, Bartınlı hemşerimin de olduğunu biliyorum. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret gerçekleştiren gazilerimizden Bartınlı olan hemşerilerimle de bir görüşme gerçekleştirerek kendilerinin sorun ve taleplerini dinledim. Bu husus kalıcı bir çözüme kavuşana ve hakkaniyet ekseninde çözülene dek konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. Vatanımız uğruna büyük fedakarlıkta bulunmuş gazilerimize hak ettikleri olanakların sağlanması, en temel görevlerimizdendir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın bu yanlış uygulamasından dönmesini sağlamak için çabalarımız sürecektir."