Bankoğlu, çocuklar için konuştu

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyada ve ülkemizde, çocukların yaşadığı cinsel istismar, şiddet ve kayıt dışı çalışma gibi önemli sorunlara dikkat çekti. Bankoğlu, Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısının 600 bini bulduğunu ve 2019’un ilk 3 ayında 483 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Bankoğlu, çocuklar için konuştu Güncel

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Aysu Bankoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak gerek dünyada gerekse ülkemiz özelinde çocukların yaşamakta olduğu büyük sorunlara dikkat çekti. Bankoğlu, Dünya Çocuk Günü olarak da adlandırılan Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Gününün 1954 yılında kabul edildiğini ve uluslararası birlikteliği sağlamak, dünyadaki çocuklar arasında farkındalık oluşturmak ve çocukların refahını artırmak maksadıyla her sene düzenli olarak 20 Kasım'da kutlandığını hatırlattı. Söz konusu tarihin, aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1959'da kabul edildiği gün olduğunu ve bu bağlamda da Birleşmiş Milletler açısından önemli olduğunu vurgulayan  Bankoğlu, hem Çocuk Hakları Bildirgesi'nin hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği bu günde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun yani UNICEF'in çocuk hakları meselesine dikkat çektiğini belirtti. Bankoğlu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde temel değerler içerisinde öngörülen “Ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme” hakkının her zaman için savunucusu olduklarını belirtti.

“Çocuk hakları her şeyden önce insan hakkıdır”

Çocuk Hakları Günü'nün kutlanışının 65. yıl dönümünde, dünyada ve ülkemizde yaşanan çocuk hakları ihlallerine dikkat çekmek istediğini ifade eden.- Aysu Bankoğlu,  "Üzülerek görüyor ve tecrübe ediyoruz ki, günümüzde yaşanılan her savaş, esasında ilk ve en çok çocukları etkilemektedir. Özellikle yakın coğrafyamızda, birçok çocuk, vatanından göç etmeye zorlanmakta ve büyük trajediler yaşanmaktadır. Çocukların güvenli ortamlarda ve çocukluklarını yaşayabilmesini sağlamak, herkesin temel görevi olmalıdır. Konuya haklar penceresinden de baktığımızda, çocuk hakları, her şeyden evvel, insan hakları meselesidir. Günümüzde, Çocuk Hakları Sözleşmesini henüz onaylamayan yalnızca iki Birleşmiş Milletler ülkesi bulunmaktadır: Somali ve sözleşmeyi imzalamış olmasına karşın hala onaylamayan Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin sözleşme üzerindeki bu büyük uzlaşması, konunun önemini başlı başına kanıtlamaktadır” dedi.

“2019’un ilk 3 ayında 483 çocuk istismara maruz kaldı”

Türkiye'deki duruma ve yaşanan olumsuzluklara da işaret eden Bankoğlu, "Bebeklerin ve çocukların istismar edilmeleri, amasız, fakatsız en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Elbette cezaların caydırıcılığı da bir yere kadardır. Cezaların caydırıcılığının da ötesinde, çağdaş ve özgür düşünceye yönelik planlamalar yaparsak ancak her türlü eşitsizliği engelleyebiliriz. Böyle planlamalar olmaksızın yapılan çalışmalar, geçici olur ve içinde bulunduğumuz yılın yalnızca ilk 3 ayında cinsel istismara maruz bırakılan 483 çocuk, toplumumuz için sayılardan ibaret olmaya devam eder.  Türkiye'de, son yıllarda yabancı uyruklu çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında da ne yazık ki büyük bir artış  söz konusudur. 2014-2017 yılları arasında, Türkiye’de cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu çocuk sayısında da maalesef yüzde 736’lık bir artış yaşandı ve istismara uğrayan yabancı uyruklu çocukların yaklaşık yüzde 90'ını kız çocukları oluşturuyor. Ayrıca, hepimiz biliyoruz ki, ulaşabildiğimiz bu rakamlar, buzdağının yalnızca görünen kısmını teşkil etmektedir"  şeklinde konuştu.

“Kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısı, 600 bini buldu”

Bankoğlu, ülkemizde ve dünyada, çocukların yaşadığı en büyük sorunlardan bir diğeri olan kayıt dışı çalıştırılma konusuna da değinerek  "Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısı, 600 bini bulmuş durumda. Aynı zamanda, çıraklık ve stajyerlerle de birlikte yaklaşık bir milyondan fazla çocuğumuzun emeği de verilen düşük ücretler ya da hiç verilmeyen ücretlerle sömürülüyor. Ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine adaylık sürecinde bulunan ülkelerle de kıyaslandığında, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en çok çocuk işçiliğine sahip ülke konumunda. Öte yandan, verilere göre 2016-2018 seneleri arasında toplamda 190 çocuk işçimizin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Tüm bu hayati sorunların çözümü için Dünya Çocuk Hakları Günü'nün farkındalık yaratma yönünden bir vesile olmasını dileyerek hep birlikte, belirli bir program çerçevesinde, bu sorunlara odaklanılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Her zaman için geleceğimiz olarak ifade ettiğimiz çocuklarımız için hep birlikte harekete geçme zamanı çoktan geldi” şeklinde konuştu.

“18 yaşına kadar herkes çocuktur”

Yakın zamanda gündeme gelen ve vatandaşların çoğunda üzüntü ve rahatsızlık yaratan özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bankoğlu, “Sözleşmeye imza atan devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler. Bu gerçeği hiçbir ülke, hiçbir yönetim görmezden gelemez. Yakın zamanda otizmli çocuklarımızla ilgili olarak yaşadığımız akıl almaz olaylar, herkesin vicdanını sorgulaması gereken bir noktadır. Sözleşme, 18 yaşına kadar istisnasız herkesin çocuk olduğunu kabul eder. Ayrıca, tüm çocukların eşit koşullarda eğitim hakkı olduğunu kabul ettiğimiz bu sözleşmeyi, kâğıt üzerinde kabul etmenin bir değeri bulunmuyor. Tüm yetki sahipleri amasız, fakatsız çocuklarımızın tamamını, insanca ve eşit koşullarda yaşatmaya kendilerini adamalıdır” dedi.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam