Tarımsal kalkınmada projeler hazır!

Sahip olduğu toprakların yüzde 28’i tarım arazisi olan Bartın’da, tarımdaki verimliliğin en üst düzeye çıkarılabilmesi için kollar sıvandı. Tarımsal alanda 74 proje hazırlayan Bartın Valiliği, bu projeleri kamuoyuyla paylaştı. Projeleri tek bir kitapta toplayan Valilik, bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal turizm, tarımsal teknik destek ve yetişkin eğitimi ve diğer alanlarda hazırlanan tarımsal projeleri en ince ayrıntısına kadar bu kitapta anlattı. İşte Bartın’da tarımda hayata geçirilmesi hedeflenen 74 projeden bitkisel üretim alanında geliştirilen projeler!

Tarımsal kalkınmada projeler hazır! Güncel

Sahip olduğu toprakların yüzde 28’i tarım arazisi olan Bartın’da, tarımdaki verimliliğin en üst düzeye çıkarılabilmesi için kollar sıvandı. Tarımsal alanda 74 proje hazırlayan Bartın Valiliği, bu projeleri kamuoyuyla paylaştı. Projeleri tek bir kitapta toplayan Valilik,  Bartın merkez ilçedeki  tarım arazilerinin durumunu “Bartın İli Merkez ilçe toplam arazi alanı 348 bin 749 dekar olup, ilçe yüzölçümünün yüzde 31,97’sini oluşturmaktadır. Bunun 221 bin 901 dekarı tarla arazisi, 31 bin 311 dekarı  meyve arazisi, 11.374 dekar arazisi, 84 bin 163 dekarı  ise hayvanlarını otlatmak için kullanılan Kullanılmayan Tarım Alanı ve Çayır Alanı (Özel) olarak nitelendirilmektedir. Tarım arazilerinin yüzde  63,63’ünde tarla tarımı yapılmaktadır. Buna karşın, ilçede Meyve alanları yüzde  8,98, Sebze alanları yüzde  3,26, hayvanlarını otlatmak için kullanılan Kullanılmayan Tarım Alanı ve Çayır Alanı (Özel) ise 24,13 oranında olduğu görülmektedir” sözleriyle özetledi.

İşte bitkisel üretim alanındaki projeler!

Bartın’daki sulama durumunu da “İlimizde 668 bin 369 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bu arazinin 198 bin 600 dekarı sulamaya elverişlidir. Ancak hali hazırda sulamaya elverişli alanın 86 bin 180 dekarı halk sulaması şeklinde yapılmaktadır. Devletçe sulanan işletme halinde tesis bulunmamaktadır” sözleriyle özetleyen Valilik, bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal turizm, tarımsal teknik destek ve yetişkin eğitimi ve diğer alanlarda hazırlanan tarımsal projeleri en ince ayrıntısına kadar anlattı. İşte Bartın’da tarımda hayata geçirilmesi hedeflenen 74 projeden bitkisel üretim alanında geliştirilen projeler!

“ Örtüaltı Sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi

Projemiz ile örtü altı sebze yetiştiriciliği yapmaya istekli sebze üretimini bilen çiftçilerimize Örtü altı yetiştiricilikte kullanılan plastik seraların tedariki sağlanacak, üretimde kullanılacak hibrit sebze fidelerin temini yapılacaktır. Eğitim çalışmaları ile üreticilerimizin bilinçlenmesi ve daha verimli sebzecilik yapması sağlatılacaktır. Teknik personellerimizce sürekli kontroller yapılarak örtü altı sebze üretimi konusunda Bölgemizde süreklilik sağlanacaktır.

Fındık Verimliliğinin ve Kalitesinin Artırılması Projesi

Projemiz ile Bölgede 20 dekar üzeri tüm fındık arazilerimizin toprak analizleri yaptırılacak, il/ilçelerimizin verimlilik haritası çıkarılacak, çiftçilerimize fındık tarımı, budama, ilaçlama konularında eğitimler verilecek, çiftçilerimizin bilinçli fındık üretimi yapmaları sağlanacaktır.

Fındık Bahçelerinin Gençleştirilmesi Projesi

Projemizde asıl amaç Bölge fındığımızın yaş haritasının çıkarılması ve bu haritaya bağlı olarak en yaşlı bölgelerimizden başlanılarak ocak yenileme çalışmalarına başlanılmasının sağlanmasıdır. Elimizde Bölge fındık yaş haritasının olması ile gençleştirme budamaları ve ocak yenileme çalışmaları bir program dâhilinde yapılabilecektir. Yapılacak gençleştirme çalışmalarının çiftçi ve bölge bazında bir program ve yıllara dağıtarak yapılması çiftçimizin kısa vadedeki ekonomik durumuna çok zarar vermeyecektir. Proje kapsamında kurulacak teknik ekip ile fizibilite ve saha çalışmaları yapılacak öncelikli olarak İlçemiz fındık bahçelerinin yaş haritası çıkarılacaktır. Çıkarılan haritaya göre yayım çalışmalarına başlanılacak bölge üreticilerin fındık bahçelerinde gençleştirme konusunun önemini anlamaları sağlatılacaktır. Sonrasında gençleştirme çalışmalarına başlanılacak bu çalışmaların süreklilik kazanması sağlanacaktır.

Fındıkta Damlama Sulamanın Yaygınlaştırılması Projesi

Projemiz ile il/ilçelerimizde sulama imkânı olan fındık bahçelerinin tespiti ve belirlenmesi çalışmaları yapılacak, Ekonomik değere sahip, belirli büyüklüğün üzerindeki arazilerin sulanması için özel sulama projeleri hazırlanacak, Birden fazla kişinin yararlanacağı bir mevki veya daha büyük alanların sulanması imkânı olan yerlerde üreticilerimiz bir araya getirilecek kurulacak sulama birlikleri ile çalışmalara devam edilecek, Bu alanlar için gerekirse DSİ ve diğer kurumlarla işbirliği yapılarak o kurum imkânlarının da kullanılması sağlanacaktır.

Fındık Zurufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi

Projemizde 2 Ziraat Mühendisinden oluşan 4 adet teknik destek ekibi kurulacak Fındık Entegre Mücadele, Organik madde oranının toprak verimliliği açısından önemi, Organik tarım, Kompost ve organik gübre yapım teknikleri, Fındıkta budama ve bakım metotları, Kaliteli ve verimli fındık üretimi konularında eğitim, seminer ve saha çalışması faaliyetleri uygulanacak, Eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje kapsamında eğitim alan çiftçilerimizin bahçelerinde dal parçalama ve öğütme makinaları kullanılarak kompost yapımı ve kompostun bekletilme şekli saha faaliyeti olarak ele alınacak, proje kapsamında eğitime katılan çiftçilerimizin bahçesindeki fındık zurufları ve budama artığı fındık dalları öğütülerek bahçelerin büyüklüğüne göre her bahçemizde 500 kg ile 2 ton arasında kompost yapımı sağlanacaktır.

Fındıkta Zirai Mücadelenin Koordinasyonu ve Mücadelede Birlikteliğin Sağlanması Projesi

Bölgemizde yapılacak fizibilite çalışmaları ile Yazıcı böceklerin yoğun olarak zarar verdiği bölgeler tespit edilecek, tespit edilen bahçelerdeki mevcut fındık verimleri kayıt altına alınarak çalışmalara başlanılacaktır. Proje kapsamında alınan biyolojik tuzaklar belirlenen bölgedeki bahçelerde Konu uzmanı teknik personellerce kurularak takip altına alınacaktır. İki yıl boyunca proje bölgesindeki mücadele Teknik elemanlarca yapılacak ve takip edilecek, Üçüncü yılın sonunda bölgedeki popülasyonun zarar eşiğinin altına inmesi ile Bölgenin fındık verimleri alınarak proje başlangıcı ile karşılaştırılarak proje raporu hazırlanacaktır. Biyolojik tuzaklar ve görevli teknik elemanlar ile belirlenen başka bir bölgede aynı çalışmalara devam edilerek ilçelerimizdeki yazıcı böcek popülasyonunun zarar eşiğin altına düşürülmesi sağlanacaktır. Yazıcı böceklerin zarar eşiğinin altına indirilmesi ile verimli fındık dallarımızın kesilmesi önlenecek verimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlanacağı hesap edilmektedir.

Fındık Bahçelerimizde Toprak İşleme İle Herbisit Kullanımının Azaltılması Projesi

Bölgemizde yapılacak fizibilite çalışmaları ile Yazıcı böceklerin yoğun olarak zarar verdiği bölgeler tespit edilecek, tespit edilen bahçelerdeki mevcut fındık verimleri kayıt altına alınarak çalışmalara başlanılacaktır. Proje kapsamında doğru ve zamanında toprak işleme yapılması sağlatılacak, alınan biyolojik tuzaklar belirlenen bölgedeki bahçelerde Konu uzmanı teknik personellerce kurularak takip altına alınacaktır. İki yıl boyunca proje bölgesindeki mücadele teknik elemanlarca yapılacak ve takip edilecek, üçüncü yılın sonunda bölgedeki popülasyonun zarar eşiğinin altına inmesi ile bölgenin fındık verimleri alınarak proje başlangıcı ile karşılaştırılarak proje raporu hazırlanacaktır.

Fındık Tarımında Amerikan Beyaz Kelebeği İle Topyekûn Mücadele Projesi

Projemiz kapsamında Amerikan beyaz kelebeği popülasyonu ve dağılma haritası il müdürlüğü teknik elemanlarınca sürekli takip edilecek, bireysel ilaçlamanın yapılması gereken yerlerde üreticilerimize durum anlatılarak ilaçlamanın hemen yapılması sağlatılacak, konunun önemi hakkında köy toplantıları yapılarak üreticiler bilgilendirilecektir. Bireysel mücadelenin fayda vermeyeceğine karar verilen alanlarda teknik elemanlar toplu mücadele için gerekli işlemleri başlatacak ve toplu mücadele yapılması sağlanacaktır.

Fındık Bahçelerinde Yaygın Olarak Görülen Külleme Hastalığı, Fındık Yeşil Kokarcası (Palemona prasina), Fındık Kurdu (Curculio nucum) Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi

Bölgemizde yapılacak fizibilite çalışmaları ile hastalık ve zararlıların görüldüğü bahçeler tespit edilecek, tespit edilen bahçelerdeki mevcut fındık verimleri kayıt altına alınarak çalışmalara başlanılacaktır. Proje kapsamında doğru ve zamanında toprak işlemesi, ocakların dip sürgünlerinin temizliği sağlanacak ve aynı zamanda doğru budama ile yeterli güneşlenme sağlanarak hastalık ve zararlıların meydana getirebileceği etki şiddetinin artması önlenmiş olacaktır. Belirlenen bölgelerdeki bahçelerin konu uzmanı teknik personellerce takibi yapılacaktır. İki yıl boyunca proje bölgesindeki hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitimler teknik elemanlarca yapılacak ve takip edilecektir.

Kullanılmayan Tarım Arazilerinde Ceviz Tarımı Projesi

Projemiz ile kullanılmayan tarım arazilerimizde yöreye uygun çeşitler ile ceviz bahçeleri tesis edilecektir. Yapılan ceviz bahçelerinin bakımı, budaması ilaçlaması gibi işlemleri çiftçilerimizin ceviz üretimine yabancı olmasından dolayı teknik personellerimizce takip edilecektir.

Çilek Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi

Projemiz ile birim alandan en fazla gelir elde edilmesi amaçlandığından öncelikli yeterli boş arazisi olan, çilek yetiştiriciliği yapmaya istekli çiftçilerimiz tespit edilecektir. Söz konusu arazilerin gübreleme ve işlenmesinin ardından çilek fideleri temin edilerek dikimi gerçekleştirilecektir. Teknik personellerimizce takibi yapılan bahçelerde çilek üretiminin sürekliliği ve bu sayede çiftçilerimizin küçük alanlardan da tatminkâr gelir elde etmesi sağlanacaktır.

Sebzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırma Projesi

Projemiz ile bölgemizde özellikle sebze üretimine uygun köylerimizde fizibilite çalışması yapılacak, sebzecilikle uğraşan aileler ile görüşülerek sorunlar ve çözüm yolları konusunda bir rapor hazırlanacaktır. Sebzecilik konusunda fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra demonstrasyon amaçlı sebze bahçeleri kurulması için çalışmalar yapılacak bahçe büyüklükleri tespit edilirken üreticinin imkanları ve köylerin üretim miktarlarına bakılacaktır. Projemizin sabit yatırım harcamalarının olmaması projemize işlevsellik ve uygulanabilirlik kazandıracaktır. Üreticilere hasat a kadar teknik personellerden oluşan ekiple destek verilerek hastalıklarla mücadele, bakım budama gibi işleri takip altında tutulacaktır. Bu üreticilerimizin yüksek miktarda gelirler elde etmesi ile o köylerde yaşayan diğer çiftçilerimizde sebzeciliğe ilgi duyacaklardır. Sebzecilik konusunda Bölgemizin tüketiminin Bölgemizden sağlanması hedefimiz olacaktır. Bölgemizdeki sebze üretiminin artması ile domates-biber-patlıcan gibi temel gıda maddelerinin Bölgemizdeki fiyatları düşecek proje ile aynı zamanda tüm halkımızı ilgilendiren sosyal bir sorunun çözümüne de katkı sağlanmış olacaktır.

Trabzon Hurması Tarımı Projesi

Projemiz ile öncelikli olarak yetiştirilebilecek alanlar, Pazar şartları vs. konularda fizibilite çalışmaları yapılacak, bu tarımı yapmaya istekli üreticiler bulunarak kapama Trabzon hurması bahçeleri oluşturulacaktır. Dikim, bakım, budama gibi konularda kurulan teknik ekip ile destek sağlanacak ve kapama bahçelerin en kısa sürede verime yatmaları için çaba sarf edilecektir. Trabzon hurmasının il/ilçemiz şartlarında büyümesi ve meyveye yatması uzun zaman almadığından, veriminin yüksek olmasından ve bölgemizce zaten asırlardır tanınan bir ürün olduğundan yaygınlaşması ve dikim alanının artması zor olmayacaktır.

Kültür Mantarı ve İstiridye (Kayın) Mantarı Üretim Projesi

Kültür mantarı üretimi

projemiz ile öncelikli olarak mantar yetiştiriciliğine ilgili, fiziki şartları sağlayabilecek üreticilerimiz tespit edilecek, tespit edilecek üreticilerimize halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz ve Tarım ilçe müdürlüklerimiz aracılığı ile eğitim verilecek, belgelendirilmeleri sağlatılacaktır.

Belge alan ve eğitimi tamamlayan üreticilerimize gerekli malzeme ve hammadde desteği sağlatılarak mantar üretimine başlaması ve istihdam edilmesi sağlatılacaktır. Üreticilerimiz belirli bir düzeye gelip profesyonelleşinceye kadar İlçe Tarım müdürlüğü teknik elemanlarınca sürekli gözetim altında tutulacaklar, gerekli yönlendirmeler ve bilgilendirilmeleri sağlatılacaktır.

İstiridye (Kayın) Mantarı Üretimi

Projemizle fizibilite çalışmaları sonrası uygun görülen alanlarda mantar tesisinin kurulup, mantar üretimi yapacak üreticimize mantar üretimi, muhafaza ve farklı ürün değerlendirme yöntemleri (konserve, kurutma vb.) konusunda eğitim verilmesi, gıda fuarlarına katılım sağlanarak üreticilerin bakış açılarının olumlu yönde değiştirilmesi planlanmaktadır.

Fide Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

Projemiz ile ilimizde üreticilerimizin bir kısmının olsun bir araya getirilerek fide üretim işletmesi kurmaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın istediği şartları yerine getirerek ticari anlamda sıkıntısı olmayan, sertifikalı sebze fidesi üretmeleri ve satmaları sağlanacaktır. Oluşturulacak birliktelikler köylerimizin yapısına göre kooperatif şeklinde olabileceği gibi ticari işletme de olabilecektir.

İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi

Projemiz kapsamında İlimizde karlı bir şekilde iyi tarım ve organik tarım yapmaya elverişli, kalıntı oranı az olan arazilerimiz tespit edilerek o bölgede üretim yapan üreticilerimizin organik tarım ve iyi tarım yapmaları teşvik edilecektir. Dikili tarım arazilerimizde kalıntı oranının daha az olacağı düşünüldüğünden dikili tarım arazilerimiz ayrıca değerlendirilecektir. Proje kapsamında görevlendirilen teknik elemanlar organik ürün pazarları ile görüşerek üreticilerimizin daha karlı üretim yapmaları için çaba göstereceklerdir.

İlimizin Toprak Verimlilik ve Ürün Deseni Haritalarımızın Çıkarılması Projesi

Projemiz ile ilimizin makro ve mikro ürün deseni ve toprak deseni çıkarılacak, toprak verimlilik haritası oluşturulacak ve bu haritalar kalkınma kuruluşları ve yatırımcı kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Haritaların hazırlanabilmesi için oluşturulacak çalışma bölgelerinde arazilerimizden belirli alanlarda ve derinliklerde toprak numuneleri alınacak, alınan numune sonuçları detaylı raporlama yapılarak bölgelerin mikro ve makro verimlilik haritaları çıkarılacaktır. Çalışma bölgeleri için hazırlanan haritalar birleştirilerek il verimlilik ve toprak deseni haritamız oluşturulacaktır.

Kenevir Üretiminin Artırılması Projesi

Uzun yıllardır yasak olmasından dolayı hali hazırda kenevir tohumu imkânsıza yakın bir durumdadır. 1 dekar kenevir tarımında dönüme 10 kg tohum kullanılarak 100 kg lif üretimi ve 150 kg tohum üretimi yapılabilmektedir. Projemiz ile kenevir tarımına uygun arazilerimizde, yol problemi olmayan üreticilerimizle görüşülerek kenevir üretimi yapmaları sağlanacak, ihtiyaç duydukları girdi temininde kolaylıklar sağlanarak en kısa zamanda ilimizin ve komşu illerimizin tohum ihtiyacını karşılayacak kapasitede üretim miktarına ulaşılmaya çalışılacaktır.

Sertifikalı Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi

Projemiz kapsamında ilimizin üretim haritalarına ve miktarlarına göre kullanılan tohumların ne kadarının sertifikalı tohum olarak kullandığı tespit edilecek, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması için üreticilerimiz ile toplantılar ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenecektir. Özel idare ve Bakanlığımız kaynakları ile alınan sertifikalı, verimi yüksek tohumlarla üreticimizin buluşması sağlatılarak demonstrasyon çalışmaları yapılacak, düzenlenecek hasat günleri ile aradaki verim farkları üreticilerimize görsel olarak anlatılacaktır.

Bilinçli Gübre Kullanımının Sağlanması Projesi

Projemiz ile Bartın İlimizde bulunan tarımsal üretim alanlarımızda belirlenen aralıklarla ve ölçeklerde toprak analizleri yapılacak, uzman personellerimizce üreticilerimizin analiz sonuçlarına göre gübre ve besin elementi kullanmaları sağlatılacaktır. Kurulacak laboratuvarımızın üreticilerimizin üretim yaptıkları toprağın makro ve mikro besin elementlerinin doğru tespitinde aktif rol alması sağlatılacak, il müdürlüğümüz teknik personellerimizce üreticilerimiz ile konunun önemini anlatan toplantıları yeterli sıklıkla yapması sağlatılacak ve takip edilecektir.

Bitkisel Üretimde Entegre Mücadeleye Geçiş Projesi

Projemiz kapsamında Bartın ilimizde üretimi yapılan bitkisel üretim türlerine ait entegre mücadele talimatları ilimizde görev yapan uzman personellerle birlikte entegre mücadele kartları olarak hazırlanacak, üretim türlerine göre üreticilerimizin her birine entegre mücadele kart numarası verilerek personellerce kartların takibi yapılarak üretimin artırılması için çalışılacaktır.

Çok Yıllık Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi

Projemiz kapsamında İlimizde yem bitkileri üretimi ve kapasitesi ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacak, özellikle hayvancılık faaliyetlerinin yüksek olduğu köylerimizde yem bitkileri ekilişlerinin artırılması için teknik destek sağlatılacak, tohum tedariki ve mazot desteği gibi teşvik çalışmaları planlanacak ve uygulanacaktır. Teşvik destekleri ile yem bitkileri üretimi yapan üreticilerimizin hayvancılık üretimi yapan üreticilerimiz ile tanışması ve birlikte planlı olarak üretim yapması sağlanarak projemize süreklilik sağlanmış olacaktır.

Mısır Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi

Projemiz kapsamında ilimiz mısır tarımında mevcut durum ve kaydedilebilecek ilerlemeler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacak, özellikle yemlik ve silajlık mısır üretimimizin planlı bir şekilde yükseltilebilmesi için yol haritası çıkarılacaktır. Hazırlanan yol haritasına göre belirli köylerimizin mısır üretiminde yoğunlaşması sağlanarak pazarlamada oluşan sıkıntıların büyük kısmı da giderilmiş olacaktır. Her yıl düzenlenecek mısır hasat etkinlikleri ile ilimizde mısır üretimi konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Tarımsal Üretimde Biyolojik Mücadele Yapılan Alanlar Oluşturulması Projesi

Projemiz kapsamında ilk faaliyet olarak İl müdürlüğümüzde bulunan konu uzmanlarından oluşturulan çalışma ekibi ile tarımsal üretimde zarar miktarı yüksek olan zararlılar ve bu zararlıların predatör ve parazitleri ile ilgili bir fizibilite çalışması yapılarak rapor hazırlanacaktır. Biyolojik mücadele için uygun alanlar belirlenerek Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşülerek parazitör temini yapılacak ve uygun alanlara uygun zamanlarda bırakılarak takip ve kontroller yapılacaktır. Biyolojik mücadelede başarılı olunan alanlarda mücadele alanı genişletilerek projeye devam edilecektir.

Yöresel Organik Ürünler Satış Yeri Projesi

Proje ile İl merkezinde bulunan Galla pazarı benzeri yöresel ve organik ürünler özellikle turizm bölgelerinde ya da Karabük-Amasra karayolunda uygun bir yerde de yöresel organik ürünler satış yeri yapılması sağlanacaktır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam