Bartın’dan 1 proje desteklenecek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programının 2. Dönem değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BAKKA’ya bu dönemde 31 proje başvurusu yapılırken yapılan başvurular arasında 1 proje desteklenmeye hak kazandı. Bartın’dan ise sadece Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Tek Ritimle Hayatta Kalmanın Yolları Projesi destek almaya hak kazandı.

Bartın’dan 1 proje desteklenecek Güncel

Muhammet Civan 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programının 2. Dönem değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BAKKA’ya bu dönemde 31 proje başvurusu yapılırken yapılan başvurular arasında 1 proje desteklenmeye hak kazandı. Bartın’dan ise sadece Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Tek Ritimle Hayatta Kalmanın Yolları Projesi destek almaya hak kazandı. BAKKA konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “2019 yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde Ajansa 31 adet proje başvurusu sunulmuştur. 1 proje ön inceleme aşamasında başarısız değerlendirilmiştir. Değerlendirmesi yapılan 30 projeden 23 adedi 
zorunlu alt ve toplam eşik puanların üzerinde puan alarak başarılı olarak değerlendirilmiş, bütçe sınırları çerçevesinde 11 proje asil listede yer almıştır. 2019 yılı Teknik Destek Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL’dir. Ajans genel sekreteri tarafından onaylanan asil listede yer alan proje teklifleri aşağıda listelenmiştir.Asil listede yer alan proje teklifleriyle sözleşmeler, bu ilanın ajans internet sitesinde yayınlanmasından itibaren başvuru sahiplerince mevzuatta belirlenen süre içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç on iş günü içinde imzalanır.
Başvuru sahiplerinin proje tekliflerinin matbu başvuru dosyasını (paraflı, imzalı, mühürlü olacak şekilde başvuru formu, Ek-A ve
 Ek-B ile varsa destekleyici belgeler) ajansa teslim etmeleri için son tarih 09 Ağustos 2019’dur.Başvuru 
sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben sözleşmeye davet için başvuru sahibine bildirim yapılarak en geç 10 iş günü süre tanınır. (Sözleşme süresi başvuru evraklarının teslimine göre
 belirlenmekte olup örneğin 9 Ağustos 2019’da teslim edilecek başvuru dosyası için sözleşme imzalamak için son tarih 23 Ağustos 2019’dur. Randevu alınıp önceden bilgi verildiğinde başvuru formu 
teslim edildiği gün sözleşme imzalanabilir.)Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme evraklarını (Kimlik Beyan Formu) sunmaması, eksik sunması veya sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde başka
 herhangi bir işleme gerek kalmadan destek kararı iptal edilecektir. Mevzuat gereğince sözleşme  imzalamaktan feragat eden veya süresi içerisinde evraklarını tamamlayamayan 
projelerin başvuru sahipleri aynı faaliyet için 1 yıl boyunca ajansa tekrar başvuruda bulunamazlar. 
Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşmeimzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir.
Başarılı bulunan proje sahiplerine KAYS üzerinden sözleşmeye davet bildirimi gönderilecektir. Proje sahiplerinin sözleşme evraklarını (Kimlik Beyan Formu ve imza 
yetkili kişi değiştiyse Ek-B1/B2) öncelikle KAYS’a yüklemeleri ve 1 asıl 1 kopya halinde hazırlayarak Ajanstan sözleşme imzalamak üzere pyb@bakka.gov.tr adresi üzerinden randevu almaları gerekmektedir.Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda başvuru sahibiyle sözleşme 
imzalanmaz.” 
 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam