Meclis, temmuz gündemi karar özetlerini yayımladı

İl Genel Meclisi, Temmuz ayı gündeminin karar özetlerini yayımladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplamam Meclis Üyeleri temmuz gündemi çerçevesinde 6 konuyu görüşüp karara bağladı.

Meclis, temmuz gündemi karar özetlerini yayımladı Güncel

İl Genel Meclisi, Temmuz ayı gündeminin karar özetlerini yayımladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplamam Meclis Üyeleri temmuz gündemi çerçevesinde 6 konuyu görüşüp karara bağladı. Meclis, temmuzda şu konuları karara bağladı:

“İlimiz Merkez İlçe Ecikler Köyü Muhtarı Ramazan CAN ile dosya ekinde ekli listede isimleri ve imzaları bulunan Hoşaflar bağlısı sakinlerinin
'HOŞAFLAR' bağlısının isminin halk arasında komik bulunması ve CAN soyadının bu mahallede fazla olması sebebiyle 'CANLAR' olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. İçişleri Komisyon Raporunda da belirtildiği üzere İsim değişikliği talebi ile ilgili ‘HOŞAFLAR’ bağlısı isminin ‘CANLAR’ adıyla değiştirilmesinin uygun olacağı kanaati oluştuğundan, Buna göre 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. Maddesinin Ç ve D maddeleri hükümleri gereğince Ecikler Köyü 'HOŞAFLAR' bağlısının isim değişikliğinin 'CANLAR' olarak değiştirilmesine.

İlimiz İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün talep ettiği Özel İdaremize kanunla verilen görev ve hizmetler dışında kalan hizmetler için uygulanacak makine ekipman kira bedeli ücret tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi (o) fıkrasında; “İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” hükmüne göre, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çeşitli İşler Komisyonu Raporları doğrultusunda yeniden düzenlenen 2019 Yılı Makine Ekipman Kira Bedeli Tarifesi ile Araç ve İş Makinesi Akaryakıt Sarf Tablosu Ek’li cetvellerinin
kabulüne.

 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2019 yılı çalışma ve performans programı İl Genel Meclisimizce kabul edilip yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve performans programında yer alan projelerin uygulama esnasında İdaremiz teknik personellerince bazı projelerin ödeneği dâhilinde kalmak üzere yolun fiziki durumuna göre beton parke, asfalt veya beton olarak revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmiş olup, konu 13.06.2019 tarih ve 139 sayı ile İl Encümeninde görüşülerek karara bağlanmıştır. Teknik personellerimizin incelemeleri doğrultusunda uygun görülen Ek’li cetvelde belirtilen projelerin yazılı olduğu şekliyle revize edilmesine.

Mülkiyeti İdaremize ait Mülga Köy Hizmetleri binasını kiralama talebi ile ilgili İdaremize iki ayrı şahıs tarafından farklı sektörde faaliyet alanlarında başvuru yapılmıştır. İdaremize ait söz konusu taşınmazın Bartın Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Lise alanı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, İl Özel İdaremizin 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programının eğitim yatırımları değerlendirildiğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi ve İl Genel Meclisimizin Kararı doğrultusunda İl Özel İdaremizin 2.500.000,00 TL lik ödeneği ile 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programına alınan Ömer Tepesi Ortaokulu yapım projesine ödenek yetersizliği nedeniyle başlanamadığı görülmektedir. Mevcut proje ödeneğinin, kiralanması talep edilen söz konusu taşınmazın bakım, onarım ve restore edilmesinde yeterli olacağı göz önünde bulundurulduğundan ve yeni bir okulun yaklaşık maliyetinin yüksek rakamlara mahal olacağı düşünüldüğünden, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 04/07/2019 tarih ve 8150 sayılı ‘Kadro İhdası’ konulu dosyası İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonuna havalesi Meclisin işarı oylarına sunularak oybirliği ile karar verildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05/07/2019 tarih ve 8223 sayılı 4 Adet WC-Soyunma Kabini Alınması' projesinin 2019 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına Alınması ile ilgili dosyası İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havalesi Meclisin işarı oylarına sunularak oybirliği ile karar verildi.”

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam