Özgür bir medya için toplandılar

Yönlendirme Kurulu, “Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi” Projesi için toplanarak özgür bir medya için değerlendirmelerde bulundu. Ankara’da Basın Evinde yapılan toplantıya Bartın Hergün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Çınçın da katıldı.

Özgür bir medya için toplandılar Güncel

Yönlendirme Kurulu, “Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi” başlığı altında toplantı. Ankara’da Basın Evinde yapılan toplantıya PEN International Ankara Temsilcisi Yaşar Seyman, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Gappi Umdular, Bartın Hergün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Çınçın, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Hazal Ateş, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yönetim Kurulu Üyesi Ayzen Atalay Durmuşoğlu, Güçlü Gazeteci, Özgür Medya İstanbul Proje Yöneticisi Yudum Cura, AB Delegasyonu Görsel İşitsel Politika Müdürü Seda Erden, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ulusal Komite Üyesi Nazmi Bilgin, Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Proje Direktörü Yusuf Kanlı ve Üyeler  Sedat Bozkurt,  Korkmaz Alemdar, Tuncay Alemdaroğlu ile Sefa Özdemir, M4D Proje Direktör Yardımcısı Seva Ülman Erten ve M4D Proje Sorumlusu Igor Chelov katıldı.

Proje için yapılan geziler faydalı oldu

Toplantıda Türkiye Gazeteciler Sendikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerine ve M4D Projesinin başarıyla uygulanmasında katkısı olan Delegasyon temsilcisi Seda Erden’e teşekkür eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ulusal Komite Üyesi Nazmi Bilgin, Proje kapsamında kurulmuş olan Basın Evi’nin tüm paydaşlar için ortak bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta proje etkinlikleri çerçevesinde yapılan yurtdışı gezilerin son derece faydalı geçtiğini dile getiren Bilgin, görüşülen kurumlar nezdinde başarılı bir temsilin gerçekleştiğini ve bu gezide görev alanlara da teşekkürlerini iletti.

Kanlı’dan örgütlülük vurgusu

Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Proje Direktörü Yusuf Kanlı da Özgürlük için Basın, Basın için Özgürlük Projesinin çok geniş bir uygulama alanına eriştiğini dile getirerek bu projenin dayanışma, beraber çalışma ve sorunları göğüslemeyi öğrenmekte büyük katkı sağladığını ve aylarca süren hazırlıklardan sonra gündeme gelen Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesinin de gerek gazetecilerin donanımlarının arttırılması gerekse örgütlenmelerinin sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı. Örgütlenme konusunda bazı meslektaşların çekinceli olduğunu kaydeden Kanlı, projede şart koşulan “örgütlülük” konusunun yeniden görüşülmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Raporlamayla ilgili sunum yapıldı

M4D Proje Sorumlusu Igor Chelov ise “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” programı, program ekibi, program kapsamındaki destek araçları, etkinlikler ve raporlama hakkında bir sunum yaptı. Chelov, Basınevi’nin destek hizmetleri kapsamında verilen çeviri hizmetinin İngilizce ile sınırlı olmadığı, başvuran kişinin talebi doğrultusunda destek için gerekli başka dilde de çeviri hizmetinin verilebileceği etti. Toplantıda, Başkan Bilgin ayrıca raporlama konusunda son derece titiz çalışıldığı, “Basın için Özgürlük, Özgürlük için Basın” projesi” bittikten sonra, bu projenin devam etmesi gerektiği düşünülerek, raporlamanın Yusuf Kanlı, Seva Erten, Korkmaz Alemdar, Tuncay Alemdaroğlu ve Sedat Bozkurt tarafından gönüllü olarak sürdürüldüğü notunu düştü.

Basın Evi’nin ziyaretçi sayısı artıyor

Program kapsamında kurulmuş olan Basın Evi’nin açılmış olduğu Nisan ayından itibaren ziyaretçi sayısının gittikçe arttığı ve Haziran itibariyle toplamda 567 kişinin etkinliklere katılımının sağlandığı ifade eden Yusuf Kanlı, Basın Evi etkinliklerinin amacının hem genç üyelerin katılımını sağlamak hem de konusunda uzman kişilerden bilgilenmeyi sağlamak olduğunu kaydetti. Toplantıda M4D Projesinin yanı sıra, Media Bridges projesi hakkında da bilgi verilerek, proje kapsamında verilecek eğitimlerde hedef kitle 30 kişiyken, başvuru sayısının 115 kişi olduğu ancak Basın Evi konferans salonu kapasitesinin bu sayı için yeterli olmadığı, bunun için eğitimlerin tekrarlanacağı da ifade edildi.

Basın kartı başvurusu olumlu karşılandı

Igor Chelov, işbirliği faaliyetleri kapsamında Viyana’da IPI (Uluslararası Basın Enstitüsü), AGİT, PEN İsveç;  Brüksel’de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Demokrasi Vakfı ile temaslarda bulunulduğunu belirtti. Yusuf Kanlı da M4D Projesinin “Uluslararası Savunuculuk Faaliyetleri” kapsamında yapmış oldukları Avusturya ve Viyana gezilerinde bizim finansman imkânımızın yeterli olmayacağı -örneğin Gazeteci Faruk Bildirici’nin Ombudsmanlık Projesi gibi- daha kapsamlı ve daha uzun süreli destek başvuruları hakkında görüş alışverişi yapıldığı, çalışmalar hakkında bilgi verildiği ve işbirliklerinin görüşüldüğü anlattı.  Önümüzdeki dönemde sorun olarak ortaya çıkacak olan “basın kartı” konusunda Türkiye’de TGS,  ÇGD ve TGC’nin dağıtma yetkisine sahip olduğu Uluslararası Basın Kartı için, görüşmeler esnasında kuruma da üyelik çağrısında bulunulduğu ve alınan bilgiye göre başvurunun olumlu karşılandığı belirtildi.

Sürekli basın kartlarının iptali sorunu

Türkiye’de basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin ve sürekli basın kartlarının iptal edilmesinin meslek mensuplarının kart sahibi olmaları veya kartlarını yenilemeleri konusunda sıkıntı yarattığını  ifade eden Nazmi Bilgin,  M4D Projesinin “Uluslararası Savunuculuk Faaliyetleri” kapsamında yapmış oldukları Avusturya ve Viyana gezilerinde basın mensubu olduklarını ifade ettikleri her yerde kendilerine basın kartı sorulmadan giriş izni verildiğini ve mesleki itibarın bu ülkelerde gerektiği gibi yüksek olduğunu söyledi. Bilgin ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine sunduğu Uluslararası Basın Kartı imkânının yakın zamanda Gazeteciler Cemiyeti tarafından da yönetimde ele alınacağını belirtti.

56 başvuru

Igor Chelov da proje kapsamında Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve şimdiye kadar Antalya, Kütahya, Diyarbakır ve Sinop’ta gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantılarında yerel gazetecilerin sorunlarının tespit edildiği söyledi.  Chelov ayrıca proje kapsamında yerel gazeteciler ve sivil toplum örgütleri için düzenlenecek kapasite güçlendirme eğitimlerinin 5’inden 2’sinin Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştiği, katılımın geniş olduğu ve katılımcıların doldurduğu değerlendirme anketlerine göre eğitimin faydalı bulunduğunu belirtti.  Yusuf Kanlı da bunun üstüne özellikle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun Sinop’taki toplantısından yararlanarak, proje bilgilendirmesinin yapılmasının fayda sağladığı ve 30 civarında beklenen başvuru sayısının 56 olduğu ve üçünün diskalifiye edilerek sayının 53’e indiği açıkladı.

Genç Gazetecilere destek aracı eylülde açılacak

Projenin ilk yılında 24 defa düzenlenmesi planlanan basın evi gazeteci buluşmalarının sekizinin Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştiği ve katılımın ortalama olarak 30 kişi olup, proje başlangıcındaki beklentilerin üstünde olduğunu ifade eden İgor Chelov,  proje kapsamındaki 4 destek aracından 3’ünün açıldığı ve 4. Ayak olan Genç Gazetecilere destek aracının Eylül ayında açılacağını açıkladı. Chelov, Destek araçlarından   küçük bütçeli olan  ve gazetecilere domain, hosting, tasarım gibi  destek sağlayan  “İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı” ile daha büyük bütçeli “Basın Evi Destek Aracı” arasında sıklıkla karışıklık yapıldığı ve başvuruların üst sınırı 200 Euro olan İnternet Sitesi Teknik Destek Aracına çok büyük bütçelerle yapıldığı, bu yüzden başvuruların çoğunun geçersiz olarak reddedildiği, bunu önlemek için ya bu paketin bütçesinin artırılabileceği ya da Basın Evi destek aracıyla birleştirilebileceğini kaydetti.  Yusuf Kanlı da gazetecilere web sayfa oluşturmaları için destek vermenin önümüzdeki dönemlerde “serbest gazetecilik” alanına geçmelerini kolaylaştıracak bilgi düzeyi sağlayacağını söyledi.

Başvuru formaları anlaşılır olmalı vurgusu

AB Delegasyonu Görsel İşitsel Politika Müdürü Seda Erden ise seçilen projelerin bir çatı altında ve sayfa olarak toplanabileceği, fotoğraf, ekonomi, kültür vs. alanında çalışmak isteyenlerin alt başlıkları tıklayarak bilgiye erişiminin sağlanabileceği ifade edildi. Yusuf Kanlı bunun daha ileride düşünülebileceğini belirtti. Başkan Nazmi Bilgin de başvuru formlarının daha basit, anlaşılır olması, sadeleştirilmesi gerektiği söyledi.  Türkiye Gazeteciler Sendikası Temsilcisi Yudum Cura da  kurumlarının proje başvuranlarında “örgüt üyeliği” koşulu bulunmadığını, gazeteci olmalarının yeterli olduğunu ve örgüt üyesi olma koşulunun caydırıcı etkisi olabileceğini, başvuran için yorucu olduğunu düşündüklerini ifade etti. Nazmi Bilgin, ısrarla örgütlere üye olmamanın bir duruş ifade ettiğini ve mesleğine sahip çıkan gazetecilerin örgütlere üye olmalarının gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ekonomi Muhabirleri Derneği Temsilcisi Hazal Ateş, kendilerinin de yayınlarında basılacak üye haberleri için, dernek üyeliğini şart koştuklarını, bunun üye güvenilirliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Çınçın: “İnternet gazeteciliğine kriter getirilmeli”

 Bartın Hergün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Çınçın da toplantıda  proje başvuruları için sadeleştirmenin faydalı olacağını belirterek öok sayıda internet gazetesinin bulunduğunu, her isteyenin internet gazeteciliği yapmamasının gerektiğini ve  buna kriter getirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı, Tuncay Alemdaroğlu’nun önümüzdeki dönemlerde projede değişiklik yapılmasını gerektirip, gerektirmeyeceğinin tekrar görüşüleceği belirtmesiyle  sona erdi.

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam